Rådet via Ron Head, 14 juli, 2014

Ron Head

Rådet

via Ron Head

14 juli, 2014

Ert missnöjes sommar

Många av er känner det som om allt har gått uppåt #%&t, eller kanske käpprätt åt skogen. Det är hur er nuvarande situation ser ut för er. Och när ni ser er omkring, så verkar det som om hela världen också liknar det.

Nåväl, jag har valt att tala om detta, för jag är det högre jaget som tillhör någon av er som kommer att läsa det här, jag har också ett flertal gånger befunnit mig där ni är, i det som ni kallar det förflutna. Det finns ingen anledning för er att känna till mitt namn. Vi använder inte dem här och den jag talar om kommer ögonblickligen att känna av min vibration.

Den nuvarande energin hotar att göra er ordentligt förvirrade, så låt oss se på det från ett högre perspektiv och sätta det i ett samband som vi har för avsikt att ge er en förståelse som ni kortsiktigt kan leva med. Här talar vi inte om ’på längre sikt’. Det är som med allt annat i ert nuvarande medvetandeflöde. Något verkar vara oändligt och sedan verkar det bara flyga förbi. Det är nästan som om ni vore så snälla ni kan med er själva. Det beror på att ni är så snälla mot er själva som ni kan, beroende på situationen. Så vilken är er situation?

Vi börjar med en liten bakgrund. Ni har av flera av era kommunikatörer fått höra att de följande månaderna kommer att medföra stora förändringar. Detta råd har talat om för er att den viktigaste förändringen är det som sker inom er och för er. Ni har fått uppleva en stadig – nåja, nästan stadig – ökning i den energinivå, som på många sätt tvingar fram en förändring.

Nu har detta hos er lett till en känsla av att det brådskar. Självaste energin innehåller en brådskande känsla. Nåväl, tänk tillbaka på de tider då ni har konfronterats av en tidsfrist. Är inte det samma känsla? Detta är inte exakt en tidsfrist, men det är en tydlig markering och en vändpunkt. Och däri ligger poängen, ni är beslutsamma att vara redo.

Ofta när vi hänvisar till ’er’, så talar vi om eller inkluderar helheten av er. Håll utkik efter det faktum att den allra största delen av er fortfarande kan beräknas befinna sig på vårt plan, fortfarande i vår dimension. Så i era ansträngningar att vara redo, upptäcker ni alla de saker som inte är synkroniserade med den kommande energin och så slänger ni dem överbord.

Det här har ni fått höra förut. Men som ni upptäcker, så finns det en stor skillnad mellan att höra det och att leva i det. Låt oss nu erbjuda er något som kanske gör det lite lättare att komma igenom allt.

Försök tänka mindre i de banor som rör ’Vad händer nu?’ och mer av ’Tack Gode Gud, låt oss nu äntligen få detta undanstökat’. Nu säger vi inte att allting efter den första ’nocember’ kommer att vara helt och hållet frid och fröjd. Vi säger att livet håller på att bli en hel del mindre svårt på det personliga planet. Ni vet vilket tillstånd er värld befinner sig i. Så då vet ni också att det kommer att behövas en hel del arbete för att vända den tillbaka till den trädgård hon var menad att vara. Men det stämmer också att om ert personliga liv är en daglig kamp, så blir det inte mycket tid över för er att vara effektiva på ett bredare plan. Sant?

Så vi applåderar för att ni gör er redo, vilket ni är i färd med att göra.

Ni har efterfrågat detta. Ni har bett om detta. Ofta har ni tvivlat att det skulle komma att ske. Nåväl, bomma igen fönstren, för nu kommer stormen!

Njut av era nya jag!

Nu får jag höra att jag fick med allting, så jag tackar er för möjligheten att få tala med er. God dag.

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...