Saint Germain via Ann Dahlberg, 20 augusti 2019

Saint Germain

20 augusti 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är St. Germain och jag vill tacka alla idag för det stora arbete som ni har gjort med er själva och den värld ni lever i. Världen håller sakta på att förändras till det bättre.

Mitt arbete som också startade för 2000 år sedan fortsätter idag av samvetsgranna och sanningsenliga individer. Det är många som försöker nå upplysning i den här världen och det är också många som är på väg till att nå den. Fortsätt så kära vänner, ni hjälper både er själva och de som kommer efter er.

Det har hänt och händer mycket på Jorden idag. Allting snurrar lite fortare för vart steg som ni tar uppåt i spiralen. Allt befinner sig i rotation, ingenting står still och utveckling går alltid framåt. Det är så ert liv ser ut också. Ni lär er sakta men säkert hur livet ska levas, vad som är sant och vad som är osant. Ni börjar förstå att livet har något viktigt att lära er, att livet hjälper till att forma er till er högsta potential. Kan det vara annat än att vara ”ett” med Gud. Gud är allt och det är hans röst vi ska lyssna på om vi ska kunna uppnå vårt högsta mål. Det är inga världsliga mål, det är andliga mål. Andligheten ska på nytt genomsyra världen och ge den den kärlek och harmoni som saknas idag. Den kan finnas i små portioner men nu ska det övergå till att bli en enda stor portion av kärlek och ljus.

Mörkret är på tillbakagång och ljuset börjar att jämna ut de vassaste kanterna av mörker. Balansen håller på att återställas och det här sker också i era kroppar. Jorden arbetar målmedvetet med att återställa balansen i sin stora kropp. Detta kan märkas på olika sätt. Ni är väl medvetna om jordbävningar, vulkanutbrott, och andra fysiska fenomen som händer på er Jord. Det här sker också på ett inre psykiskt plan. All inre aktivitet syns inte i det fysiska. Detsamma gäller för era kroppar. När balansen återställs och ni känner att ni mår bra, då mår också kroppen bra. Ni blir harmoniska och glada och det är inte mycket som kan rubba er i detta harmoniska känslotillstånd. När ni arbetar för och i ljuset så blir allt efterhand mer ljust och kärleksfullt. Ert liv och er tillvaro förändras i takt med att ni söker och anammar det ljusa i er tillvaro.

Ja, kära vänner på Jorden, det är en vacker era som har startat och ni är alla så vackra och kärleksfulla. Se er själva som vi och Fader Gud ser er och ni skulle aldrig mer tvivla på vad ni är och vart ni går. Ljuset öppnar upp för nya seenden och nya vackra tankar faller därmed ner på Jorden och omvandlar det mörka till det ljusa. Det är det som sker nu.

Var viss om att himlen söker er och att den också bor i er. Sök er stjärna, er Heliga Graal och ni kommer att bli dubbelt belönade, ty nu är tiden inne för att en stor förändring ska ske på Jorden. Var vaksamma på er själva på era tankar och era känslor. Förstå att ni kan styra och bemästra dem. Tillåt endast det goda komma ifrån er i så hög grad som möjligt.

Jag följer Er på vägen.

Er ständige följeslagare

St. Germain

Du gillar kanske också...