Vivamus via Kerstin Sisilla del 1, 11 september, 2020

Vivamus del 1, 11 september:
Älskade ni, Vänner på Jorden.
Det är starka energier som virvlar ner över er nu. Gammalt och förlegat – vad gäller både tankesätt och handlingar – dras upp till ytan. Allt ställs på sin spets. Kanske ni upplever att polariseringen Jorden över ökar, men det är motsatsen som sker, ännu till en stor del i det fördolda. Men i varje stund kan ni observera att allt mer avslöjas. Just av-SLÖJAS, när ni ser bakom slöjan – känner ni genom er intuition att det är Sanningens ögonblick.
Från min synvinkel och om ni ser till Gaias långa historia är det i jämförelse endast ett ögonblick fram till dess att allt är återställt till sitt ursprungliga tillstånd. Det tillstånd i höga kristallina energier som Gaia befunnit sig i långt, långt tillbaks i tiden. Skillnaden är att Mänskligheten är ”med på tåget” med fantastiska erfarenheter, kunskap och visdom att skänka till Den Ende Skaparen.
Lärotiden är till ända och Nova Gaia, Den Gyllene Planeten som stiger högt upp i energierna är ett faktum.
Älskade Vänner – Ni har gjort ett enastående arbete. Ni återvänder till ett liv i Kärlek och Enhet.
Det sista lilla uppdraget är endast att älska din Nästa såsom dig Själv – och att älska dig Själv såsom din Nästa (ler).
Fortsättning följer.

Du gillar kanske också...