Vivamus via Kerstin Sisilla del 2, 12 september 2020:

Vivamus del 2, 12 september 2020:
För att gå vidare där vi slutade senast;
Jo, ert uppdrag Älskade Vänner är att stödja era medmänniskor efter bästa förmåga så att så många som möjligt kan återvända till Ljusets sfärer tillsammans med Gaia.
I första hand – minns vem du är och varför du är här. stå stark med balans i ditt inre och stråla ditt Ljus och din Kärlek. Minns att i detta skådespel som har pågått har ni alla haft olika roller. Minns att ni (och vi) alla är lika nära Gud/Den ende Skaparen. Se därför Ljuset som finns även i den medmänniska som gör eller har gjort handlingar som du ser som orätta.
Se det lilla osedda och rädda barnet långt in i din medvandrare. Se det friska, se den Ljusa kärnan och stråla ditt Ljus, stråla din Kärlek. Säg din Sanning, höj ditt Ljusets svärd men se i varje nytt ögonblick hur allt kan förändras, i varje stund av nuet kan under ske. Efter varje nu kommer ett nytt nu och alla har rätt till en ny chans. Döm ingen, ha inte förutfattade meningar om andra. Berätta endast din Sanning när behovet finns och sänd din Kärlek, ditt Ljus.
Direkt från Gud/Källan strålar du dina energier vidare över människorna på Jorden, in i deras hjärtan – på nära håll eller på andra sidan jordklotet. Ni är många nu som gör detta arbete och det ger resultat. Ett kristallint Ljusnät finns på plats runt Gaia och utgången av det hela är sedan länge avgjord. Ni fullföljer det arbete som “bror min” Jesus/Yeshua påbörjade på Jorden. Använd Kristusenergierna kära Vänner, detta är den gåva som Yeshua gav er.
Som sagt, utgången/resultatet av denna stora omvandling/denna metamorfos den kan ni ej påverka eftersom Ljuset redan har vunnit. Alla har samma möjlighet till uppstigning som ni vet. Många befinner sig på gränsen mellan att uppstiga nu och att behöva öva lite mer i lägre energier. Dessa individer, dessa Älskade medmänniskor kanske endast behöver ett vänligt ord av uppskattning eller en kärleksfull blick för att förändras, för att börja förstå sitt värde och kunna ta in Guds Kärlek i sitt hjärta.
Ni ska veta att en kärleksfull tanke, även på distans, kan förändra mycket och öppna ett hjärta som då kan börja söka och finna sin bortglömda födslorätt, liksom ni Älskade Vänner redan har gjort.
Minns att alla är lika nära Gud Fader/Moder och alla är lika Älskade. Denna delade Kärlek och delade Glädje, den växer och växer och växer när den nu redan har startat Jorden över.
Var i Frid, var i Kärlek, Älskade Vänner och minns att vi alla är tillsammans i detta. Ni är aldrig ensamma.
Er vän Vivamus

You may also like...