Yeshua och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell, 1 december 2019

 

Yeshua och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell, 1 december 2019

 

YESHUA (kanaliserad av James McConnell)

Ja, jag är Yeshua.

Jag kommer ofta hit som mitt Högre Själv, Sananda. Men den här gången valde vi att jag skulle vara med er på grund av det som närmar sig i ert nästa Advance (Ancient Awakenings Retreat in the Mountains). Er nästa träff tillsammans med gamla själar som återvänder och återförenas, tänder flamman inom er alla igen.

Det är vad hela denna uppstigningsprocess handlar om: att återantända flamman inom var och en av er, hela mänskligheten och allt LIV! I alla livsformer här på planeten, återantänds flamman igen. Tänder den inte för första gången, utan återantänder den, väcker upp källan igen inom allt liv. Det är vad ni gör, mina vänner, mina bröder, mina systrar.

Och det var vad jag försökte göra, för drygt 2000 år sedan, att återantända flamman i mina bröder och systrar där, hos alla jag kunde nå ut till. Nådde jag dem alla? Absolut inte. Kan ni nå dem alla? Troligtvis inte. Men ni kan nå många, precis som jag. Jag nådde de som var redo att bli undervisade, som var redo att kunna förstå vilka de var, till och med om förståelsen att de var gud inom sig. Jag berättade om det. Jag och min fader är en. Men jag talade inte bara om min fader, jag talade om alla våra fäder och mödrar. Fader-Moder Guds Källa inom oss alla. Allt handlade om att återuppväcka det, för att komma ur processen av sömn som vi alla hade fallit in i. Och att nå ut till de som var redo. Sedan fanns de som jag kallade mina lärjungar, och som ni vet var där tillsammans med mig. Några av er var till och med dessa lärjungar.

Men fast ni blivit lärda att det fanns tolv lärjungar, så fanns det många fler. Många fler än dessa följde mig. Men det var inte mig de följde. De följde det JAG ÄR, DET JAG ÄR inom mig. Och jag var där för att visa vägen, precis som ni, var och en av er här nu, för att visa vägen, för att öppna upp för alla runt omkring er.

Och ja, ni blir förlöjligade för era övertygelser. Jag blev verkligen förlöjligad för min tro. Men stoppade det mig? Nej. Stoppar det dig? Nej. För ni kommer nu ihåg vilka ni är.

 

Var och en av er börjar minnas mer och mer. Och ni låter dessa minnen röra sig genom er, och varelsen inom er öppnas upp hos alla som är redo. Är alla redo? Inte just nu. Men i nästa ögonblick kan man vara det. Det är det som får er att fortsätta precis som jag, för  det gjorde att jag lärde mig och det fick mig att minnas vem jag var.

Visste jag allt på en gång? Nej. Jag var tvungen att lära mig. Jag var tvungen att bli undervisad. Jag var tvungen att resa och träffa de som var mer avancerade än jag var på den tiden. De lärde mig. Precis som att vi, de av oss som ni kallar de Uppstigna Mästarna, är här för att lära er, och för att hjälpa till att återuppväcka Guds Källa inom er alla.

Vi befinner oss alla i denna strävan, i denna upplevelse, på denna resa, mina vänner, mina kära bröder och systrar. Och jag säger bröder och systrar, för flera av er var en del av min familj vid den tiden där i Galileen, i Jerusalem, i Egypten. Ni var där med mig, precis som ni är här med mig nu, och jag är här med er, precis nu.

Ni talade tidigare om att kunna stoppa åldringsprocessen och kunna vända den, och om detta är möjligt. Och jag säger nu som Yeshua, visst kan ni – det är inte bara möjligt, utan troligt att var och en av er inte bara kan göra det, utan är ämnade att göra det om ni tillåter det.

Precis som de som så att säga ’botades’ av mina händer. De botades inte av mina händer, de botades av händerna som arbetade inom mig, Fader-Moder Guds Källa som arbetade inom mig. Precis så som Fader-Moder Guds Källa arbetar inom alla er. Och därför är all healing möjlig. All föryngring är möjlig. Och som ni kommer att förstå i ert nästa Advance, så blir det till och med möjligt att återuppväcka någon som passerat över, i den reading som James kommer att ha, precis så som jag gjorde för drygt 2000 år sedan.

Ja, jag tog återuppstod från döden. Men den ni kallar Lazarus, var inte död. Hans livskraft fanns fortfarande inom honom, och jag nådde ut till den livskraften och tog fram den. Om livskraften fortfarande finns så är det möjligt. Så som livskraften finns inom er alla nu. Och på grund av den livskraften, den enorma livskraften i er, så allt är möjligt. Den livskraften kan stoppa åldringsprocessens väg precis nu, och börja vända den. Men tron måste finnas där.

Tro det, så ser ni det. Att tro är att se, att inte se är att tro. Om ni måste vänta och se det för att kunna tro, så kommer ni att få vänta länge. Ni måste tro på det för är det möjligt. Precis som hos de jag lade mina händer på, så var det deras tro som botade dem. Det var deras tro som botade dem, deras tro och Guds Källa inom mig, som botade dem.

Jag uppskattar att kunna vara tillsammans med er, kunna berätta på detta sätt och att kunna öppna upp många av era sinnen, som varit så programmerade att tro på de saker som sagts i er bibel, och i andra religiösa skrifter som vittnade om mina mirakel. Det var inte mirakel. Det var vetenskap med kunskap om hur man skulle använda vetenskapen, den andliga vetenskapen för att åstadkomma de förändringar som var nödvändiga, för att visa andra runt mig att det var möjligt, att allt är möjligt inom Guds Källa. Allt är möjligt med Guds Källa inom er.

All min frid, kärlek och enighet, och Ljuset jag delar fortsätter att vara med er alla. Jag är vägen, sanningen, livet och ljuset, precis som alla ni är, när ni fortsätter att visa vägen för era bröder och systrar nu, runt omkring er.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserat av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Ni kan nu slå på era telefoner.

Vi har bara en sak att säga. Allt är möjligt, precis som Yeshua sa, precis som vi har sagt sedan länge. Ni måste ta det till ert inre och börja använda det. Använd det. Använd Ljuset. Använd kärleken inom er. Låt det komma fram inom er.

Precis så som Yeshua blev förlöjligad, har många av er förlöjligats för era övertygelser. När ni berättar för fler och fler människor, ”oh, uppstigningen kommer”, eller ”oh, omvärderingen av pengarna kommer, det finansiella systemet förändras, avslöjanden om utomjordingar kommer,” och allt sådant ni har sagt till de omkring er. Vad gör de? De skrattar. Eller säger, ”vad har du rökt?” Eller vad det än kan vara.

Ni vet ändå inom er, var och en av er, att ni har sanningen. Ni är sanningen, precis som Yeshua sa. Ni är vägen, vägen för att visa alla sanningen om vad de är, och Ljuset eller livet, livet och ljuset som ni kan dela tillsammans med alla omkring er. Det här är vad det handlar om. Det här är uppstigningsprocessen som ni alla rör er igenom. Det här är den förberedelse ni genomgår just nu.

Detta Advance som kommer nu om några dagar, förbereder er början mer och mer, inte bara för att ni själva ska veta, utan för att förstå att ni är vägen för alla andra att följa, ni som grupp och som individer, och många grupper kommer samman på detta sätt, i Ljusarbetarsamhällen.

Ni är alla här för att visa vägen. Ni är alla Johannes Döparen som förbereder vägen, inte för Messias, utan förbereder vägen för det som Sedan Kommer, Kristusmedvetandet som ska röra sig igenom alla som är redo här på planeten.

Vi är öppna för frågor. Shoshanna står bredvid, eller sitter troligtvis, eftersom JoAnna sitter. Så vi är redo för era frågor om ni har några. Finns det frågor?

Gäst: Får jag ställa en fråga?

OWS: Ja varsågod.

Gäst: Jag har nyligen genomgått en hård attack av de mörka krafterna. Det hände i april och maj och jag hamnade på sjukhuset ungefär fyra gånger. Jag har kämpat mig tillbaka. Jag har fått kämpa för att ens kunna utföra mitt andliga arbete. Men min älskade Mushaba-familj, drog mig igenom det de kallar en rättegång av eld. Och jag undrar nu bara på grund av det allvarliga traumat jag genomlidit, när jag kommer att kunna börja höra och uppleva min familj omkring mig igen?

OWS: Först och främst så är det inte så att du behöver höra att din familj finns omkring dig, den finns redan där. Du är en del av den familjen, som du redan vet. Och det är därför du kunde ansluta till den här specifika grupperingen, som vi säger här, familj som du kallar det. Och därför kunde du göra det, eftersom du har den Siriska bakgrunden, som du redan vet. Och på grund av det så kunde de arbeta direkt med dig.

Men när du säger mörka krafter, så kan det vara en missbedömning i många avseenden, eftersom många tror att det kan vara ett angrepp eller besatthet, eller sådana saker. Händer det? Ja, det kan hända. Är det alltid så hos individer som du själv, som upplever denna typ av sjukdomar, eller vad som helst som kan få dig i ett tillstånd av funktionsnedsättning?

Är det alltid så? Nej. Ibland är det helt enkelt något karmiskt som du har tagit med dig från tidigare livstider, in i denna livstid. Vi säger nu detta, inte bara till den som har ställt frågan, utan till alla som undrar. Vi säger inte att det inte är så som du säger. Vi säger inte att några av er där ute, har varit utsatta för dessa angrepp. De störningar som skulle kunna betraktas som de mörka krafterna. Det kan faktiskt hända och det händer.

Men det är mycket liten risk att detta skulle hända med de inom denna grupp för närvarande, eftersom många som arbetar i denna grupp är beskyddade. Och det gäller också många andra grupper där ute.

Där två eller fler är samlade i hans namn, med meningen att JAG ÄR DET JAG ÄR, Guds Källa. Där två eller fler är samlade i hans namn, kommer jag att vara, jag är medvetandet av JAG ÄR DET JAG ÄR, där ibland dem. Så när ni samlas i grupper, vare sig små eller stora, så har ni det extra skyddet från alla dessa Änglar, Ärkeänglar, Uppstigna Mästare och Galaktiker, och allt annat som kan finnas där för att beskydda er. Eftersom ni är vägen, sanningen och livet som Yeshua sa, så får ni beskydd om ni ber om det. Om ni inte ber om det, så kommer den inte att finnas där direkt när behovet uppstår. Så vi skulle säga, ’be så ska ni få, knacka på och dörren kommer att öppnas, sök och ni ska finna.’

Shoshanna, har du något du vill tillägga?

Shoshanna (kanaliserat av JoAnna McConnell):

Det finns mycket i upplevelserna hos denna person då hon försöker bena ut det, i det hon fortsätter att bena ut, och hon fortsätter att söka för att få svar. Svaret hon söker finns inombords. Det finns inget svar i det yttre. Allt finns inombords. Hon måste försöka hitta  svaret inom sig själv. Det finns många orsaker till att hon har gått igenom det här, det är lite komplicerat och vi kan inte ge ett snabbt svar. Vi kan inte ge ett sammanfattande svar, eftersom den som lever ett liv med sådant som verkar vara negativt, så som hon uppfattar det, och genom att använda termen ”mörka krafter” eller ”trauma”, så blir det inte positivt för livets upplevelse.

Så vi skulle säga att vi inte har något att tillägga, förutom att det du har gått igenom eller upplevt, är avsiktligt för att ta dig tillbaka på din väg. Det är vad vi kan säga. Namaste.

OWS: Underbart. Bra sagt. Finns det några andra frågor? Ja, kommer det någon fråga? Eller är vi klara för denna gång?

Gäst: En Som Tjänar, jag har en fråga.

OWS: Ja?

Shoshanna: Det finns två frågor. Vi tar den ena först och sedan den andra.

OWS: Först den som är ”T.”

Gäst: Okej. Jag lyssnade på Sananda, och han sa att många av de som var med honom i Galileen finns med i det här samtalet nu. Jag undrar bara vilka, om ens några, problem som skulle komma om dessa människor omnämndes om de varit där, bara för informationens skull, om inget annat.

OWS: Först och främst, har vi inte för vana att direkt säga om någon är den personen, eller var det under en tidigare livstid, eller är en tvillingflamma, eller vad det än skulle kunna vara. Vi jobbar inte så.

Men med den förståelsen kan vi säga till er, att de som ringt hit, de av er, de gamla själarna som kommit tillbaka igen, har kommit tillbaka igen av en anledning. Ni har kommit tillbaka igen för att ni var där. Många av er var där på den tiden med Yeshua. Många av er, av olika anledningar. Inte alla var en del av hans lärjungar eller en del av gruppen som reste med honom. Några av er var de som till och med gick emot honom då.

Men vi kan berätta för dig, att på grund av de upplevelser du hade, så har du ställt denna fråga, och det är därför du undrar. Eftersom du har en djup känsla inom dig, så säger vi att du har ett djupt minne inom dig, som börjar komma till ytan nu, och precis börjar ge dig en glimt av vem du kan ha varit vid den tiden, och det säger vi, har något att göra med ditt namn. Det är allt vi kan säga. Men det är en viktig ledtråd för dig, Kära Du.

Gäst: Mitt nuvarande namn?

OWS: Det stämmer.

Gäst: Okej. Jag tackar dig.

OWS: Ja. Shoshanna, hade du någonting att tillägga.

Shoshanna: Nej, vi har inte något att tillägga.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Jag har en fråga. Vilken Hertz har frekvensen i den femte dimensionen?

Shoshanna: Varför behöver du veta det?

OWS: Vi skulle också säga det.

 

Shoshanna: (skratt) Varför är det viktigt att veta det?

Gäst: Eftersom jag känner att jag kan använda det som ett verktyg, för att hjälpa mig att anpassa mig till den frekvensen.

Shoshanna: Frekvensen som är i – vi ber om ursäkt, Kära En Som Tjänar, får vi fortsätta?

OWS: Ja, fortsätt.

Shoshanna: Får vi berätta vårt perspektiv på detta, Kära Syster?

Gäst: Visst.

Shoshanna: Det enda som en människa vilken går igenom uppstigningsprocessen och önskar uppleva det femdimensionella livet, och upprätthålla upplevelsen av det femdimensionella livet, vet bara en sak, och det är att frekvensen i den femte dimensionen är kärlek. Den genomsyrar allt i den femte dimensionen. Och de som är femdimensionella varelser ser allt genom kärlekens ögon. Så det är vad vi skulle be dig fokusera på, eftersom mätningar i det du kallar ’Hertz’, är ett tredimensionellt verktyg, inte ett femdimensionellt. Namaste.

OWS: Ja. Vi tillägger då för att mer direkt besvara din fråga, liksom till andra som kan ha en liknande fråga, inte för att vi kommer att ge er ett direkt svar, eftersom ni vet att vi för det mesta inte brukar göra det. Men vi kan säga att om ni läser om gammavågor, den vibration av gammavågor som kommer in till planeten, så kommer det att ge er en uppfattning om det du här talar om i termer av Hertz-frekvens, och det är vad du kommer att hitta i den femte dimensionen och bortom, när det gäller att vara i medvetenhetens gammavågor.

Shoshanna: Men det vi måste säga, och vi understryker, att de som vill mäta något, missar värdet i det.

OWS: Det stämmer.

Gäst: Jag vill inte mäta, jag vill bara använda det. Tack för förtydligandet, jag uppskattar det.

OWS: Du använder det, Kära Du, genom att vara det, precis som Shoshanna sa. Var kärlek, var Ljus, var Guds källa inombords så mycket du kan. Var glad varje ögonblick så mycket du kan. Finn dig själv i ett uttryck för kärlek och enighet, ute i naturen så mycket du kan. Det är så du blir det. Du behöver inte bekymra dig om att mäta det, var det bara. Okej?

Gäst: Tack.

En annan gäst: Kan jag få lägga till något till frågan hon just ställde? Musik hjälper oss att vara i ett underbart tillstånd. Och det finns skillnader – jag vill inte säga nivåer, men det finns olika sorters musik. De säger att musik med 40 Hertz är gamma. Jag frågar bara om vi kan känna mer av den kärleken då, och vilken typ av musik vi då kan lyssna på i Hertz, eller om ni kanske kan förklara det på ett annat sätt.

OWS: Det finns underbar musik tillgänglig, som använder uttryck för att kunna associera eller resonera med chakranas centra. Det handlar då mer om vad ni skulle kalla New Age-musiken, som är mycket användbar i det avseendet, och som ger dig 40 Hertz och högre vibrationer. Så det kan vara till stor hjälp. Även den äldre klassiska musiken kan göra det.

Men håll dig borta från det som kan betraktas som rapmusik, och den vi hittar hos James här, heavy metal, som får din vibration att dala snarare än stiga.

Ja, i viss typ av musik kan du se att dina binjurar utsöndrar mer, och det är inte lugnande. Det höjer bara ditt adrenalin. Och det kan vara väldigt skadligt för dig över tid, om det fortsätter om och om igen. Några enstaka gånger gör ingen skada, men att fortsätta med den dunkande basen och liknande saker, kan bli mycket skadligt för den vibrerande resonansen i dig och dina chakracentra, och hur de förhåller sig till den här musiken.

Så hitta musik som stillar, som lugnar, som når ditt hjärtcentrum. Det är vad du vill ha, det som når ditt hjärtcentrum och ovan, inte under ditt hjärtcentrum. Okej? Svarar det på din fråga, Kära Du?

Gäst: Ja. Michael Love talade om att lyssna på 40-Hertzmusik, eftersom det är gamma-Hertz. Jag undrar bara om det är till hjälp också.

OWS: Det stämmer. Mycket bra. Är vi klara med den här delen av frågan?

Shoshanna vill tillägga något.

Shoshanna: Kära Syster, kan vi få lägga till vårt perspektiv på detta?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Det finns vibrationer som vi människor bär på, vilka kommer att resonera till, eller vara i matchning, med musiken vi lyssnar på. Så när vi hör den så kallade rapmusiken eller den så kallade heavy metal-musiken, och det som dessa musikvibrationer medför, innebär att de som lyssnar eller dras till den musiken, gör det för att deras vibrationer matchar den. Så vi kommer att säga, att du som mänsklig individ, med en frekvens eller en vibration som är högre, kommer att försöka lyssna på musik som matchar den vibrationen. Så det är allt det är, det matchar den vibration du befinner dig i för närvarande. Om du vill höja din vibration ännu högre, och det är ett medvetet val, då kommer du att söka efter den musik som har en högre vibration än du för närvarande bär, så att din vibration kan öka till den vibrationen.

Saken med Hertz är att den västerländska musiken har gjorts om till en annan Hertz, vilken är en vibration, så att de människor som lyssnar på musiken, sänker sin vibration utan att ens veta det. Så det du talar om, Michael Love, som säger att ni bör lyssna på den högre vibrationsmusiken, eller orkestern som har ställt in sina instrument till 40 hertz, beror på att det är en högre vibration, och att den absorberas mer av de högre chakrana. Namaste.

Gäst: Tack så mycket. Tack.

Shoshanna: Resonerar detta med dig?

Gäst: Absolut. 100%, och jag hatar rap, och jag hatar heavy metal, och jag lyssnar på underbart vacker New Age-musik. Tack så mycket. Ja. Tack.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor nu innan vi släpper kanalen?

Gäst: Jag har en fråga. Hej. Eftersom vi talar om musik och Hertz, och sådana saker, så blir 528 Hertz en 6:a i Numerologi, vilket betyder kärlek. Och det var någon som skrev en låt med den frekvensen av Hertz. En Som Tjänar och Shoshanna, han skrev låten ’Imagine.’ Men han levde inte så länge efter det.

OWS: Det stämmer.

Gäst: Kan ni berätta för mig vad som hände med honom? Jag tror att jag vet, men jag är inte säker. Och vilken annan musik vi kan lyssna på. Jag vet vilka tangenter. Jag spelar piano. Jag vet vilka tonerna för denna Hertz är, jag vet att det är C, E och G. Och när han skrev den här ’Imagine’, så var det främst de tangenterna på pianot han använde. Så kan ni hjälpa till lite, så att jag kan lyssna på mer i 528 Hertz?

OWS: Först och främst så ställde du en fråga. Ville du veta vad som hände med John Lennon? Är det din fråga?

Gäst: Ja. Om ni kan svara på det.

OWS: Vi kan säga så här. Precis som JFK, John Lennon, Elvis Presley, oavsett deras olikheter, och som sedan plötsligt togs ut ur bilden som ni säger, så är det är aldrig som det verkar vara, eller så som media har framställt det. Förstå att det inte var en enda person som mördade JFK. Det var inte bara på grund av kulan. Vi vet det.

Gäst: Det stämmer.

OWS: Precis som du med största sannolikhet vet, så var det var en konspiration som tog bort John Lennon ur bilden, på grund av vem han var och vad han stod för i världen, vilket var att han var emot de mörka krafterna, Illuminati, kabalen, alla dessa behövde få bort honom, på grund av att han blev en fara för dem. Han väckte befolkningen och han fick inte fortsätta göra det.

Men vet detta: han visste att det skulle komma. Precis som JFK visste att detta skulle komma. Att de skulle vara de som skulle leda vägen, precis som ni alla leder vägen nu. Inte för att ni måste tas bort från bilden som de blev, verkligen inte. Men det är ett och samma när det gäller att visa vägen, vara de som är föregångare, att gå före och förbereda alla andra på det som kommer, när det gäller uppstigningen. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi är inte säkra på vad vi ska dela med oss här, men vi kommer att dela vårt perspektiv med dig, Kära Syster, om du vill det.

Gäst: Ja, jag skulle vilja det. Tack.

Shoshanna: Kära Syster, John, bland andra, hade mött andra som inte var från jorden. De upplevde Sfärernas musik. De besöktes av änglar, och de besöktes av Utomjordingar med hög medvetenhet, som på alla sätt försökte påverka deras musik så att mänskligheten skulle få höra sanningen. Med orden i låten ’Imagine’ beskrivs det av änglarna med hög medvetenhet och Utomjordingarna, hur de önskar att människan skulle få leva. Och eftersom John var en så välrenommerad musiker, så kände de genom att tala genom honom, och skriva genom honom, att de skulle nå ut till många. Det är den sanna historien.

Eftersom det fanns andra som visste att han hade ett stort himmelsk inflytande, så kunde de inte låta honom finnas kvar, för det skulle störa deras makt över mänskligheten, förstår du.

Det är historien om John. Med tanke på att du vill att vi ska berätta vad du ska lyssna på, Kära Syster, så behöver vi inte berätta det för dig. Du är en högt vibrerande varelse med ett stort öra för känslig och vacker musik, och du kan välja din egen. Namaste.

Gäst: Ja. Tack. Jag vill då säga att när det gäller låten ’Imagine’, så känner jag inte någon som inte gillar den. Och den träffade mig. Jag älskar den, för den har en viss typ av ackord som når själen. Och väldigt enkel. Hans musik var väldigt enkel. Men hans fru är den som skrev orden, om jag har rätt.

En annan gäst: Ja, det är sant.

Gäst: Jag ville bara veta, och tack till er alla.

Jag vill också säga något om Yeshua idag. Han träffade också min själ. Naturligtvis så gör han alltid det. Och jag kan bara inte sluta tacka er alla för allt ni har gjort för mänskligheten, och särskilt för mig. Tack.

OWS: Och detsamma till dig. Vi tackar dig för allt du gör.Shoshanna: Vi måste också klargöra att det inte spelar någon roll vem som skrev dessa ord. Sanningen är att den som kallas Yoko och den som var känd som John, kunde skifta. De var tvillingflammor, och det var därför de var tillsammans och upplevde samma saker. Namaste.

Gäst: Ja.

OWS: Ja. Finns det ytterligare frågor. Vi kommer att ta ytterligare en fråga, och sedan måste vi släppa kanalen.

Gäst: Jag har en liten fråga. Jag deltog i en session med Moder Mira för flera veckor sedan här i Denver. Hon är ett helgon, en uppväckt Ljusvarelse, med mycket, mycket stor kärlek, är från Indien men har bott i Tyskland ett tag. Hon har inte talat på många år. Det var cirka 200 personer i rummet. Människor ställer sig i kö, och knäböjer framför henne. Hon håller ditt huvud och sedan tittar du in i hennes ögon. Det är väldigt, väldigt kraftfullt och mycket vackert.

Men det som hände med mig var att när jag satt i min stol, under i stort sett hela sessionen där, som pågick under ungefär en och en halv timme, så kunde jag känna doften av denna riktigt intensiva parfym, som påminde mig om den min mamma använde för länge sedan när jag var ung, väldigt liten. Den är gjord av en blomma. Den kallas för ”mayflower”, ”little May bell” på tyska. Den fanns runt mig hela tiden. Jag frågade min vän bredvid mig, ”känner du doften av något?” Hon sa, ”nej”. Jag kollade med några andra människor flera gånger, men de kände det inte.

Så jag frågade inom mig. Jag hade en känsla av att min mamma hade kommit igenom, men jag visste inte vad meddelandet innebar eller något sådant.

Jag kunde förstå under ett tag i mitt liv, men inte så ofta. Ibland kom hon igenom med en doft, genom en doft, och jag undrade om det finns något ni kan berätta för mig om det.

Shoshanna: Vi kan berätta om detta.

OWS: Ja.

Shoshanna: Får vi berätta, Kära Syster?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Vi önskar berätta från vårt perspektiv. Och vi känner oss mycket säkra på att du vet vad den här upplevelsen innebär för dig, och att vi bara säger det som redan finns i ditt hjärta. Denna doft som tillhör din mamma, är det sätt hon kommunicerar med dig, och hon berättar för dig att hon aldrig har lämnat dig, att hon älskar dig omåttligt och att du har tvivlat på det mestadels under ditt liv, och hon ger dig denna doft för att förstärka sin kärlek till dig. Hon vakar över dig hela tiden, hon skyddar dig och hon vaktar dig. Återigen, hon kommer alltid att älska dig, och det här är hennes sätt att påminna dig om det. Namaste.

Gäst: Tack. Det var väldigt rart.

OWS: Och du vet väl att vi alltid säger, för de som har ögon att se med och öron att höra med? Vi kommer att lägga till en sak till: en näsa att lukta med! Okej?

Gäst: (skratt) Ja.

OWS: Och vi ville bara hoppa in. Det här är en annan En Som Tjänar. Det här är någon ni inte hört från på länge. Men vi ville bara ge våra två cent (ja kanske tre eller fyra, två cent är inte så mycket).

Men hur som helst, vi är här för att snabbt berätta för er att vi kommer att vara här, jag kommer att vara där med er, på ert Advance. Jag ser väldigt mycket fram emot det, så att vi kan vara Glada och kanske sjunga lite. Ni vet att jag gillar att sjunga, även om James inte gillar det så mycket. Men vem bryr sig. Jag kommer att göra det ändå.

Så gör er redo för en underbar tid, en underbar glädjeupplevelse. De av oss, Den Som Tjänar, alla Uppstigna Varelser som arbetar med er och Galaktikerna, kommer alla att vara där, och vara redo att ta emot det nya året. Jag vet att det inte är ett nytt år ännu, men vi förbereder oss. Gosse, vi förbereder oss!

Alla vi förbereder oss för ett fantastiskt nästa år, det kommer med uppfyllandet av allt som sagts under en tid nu. Många av er har tänkt, ”ja, ni har sagt det, ni har sagt det, men det händer inte, ingenting händer,” och andra saker som många av er säger. Gör er redo. Spänn fast säkerhetsbältena för det kommer, ”folk, det kommer.”

Shanti. Frid vare med er. Vi låter Shoshanna avsluta här om hon vill. Hej då för denna gång.

Shoshanna: Wow. Det gick fort. Vi kommer att berätta en liten hemlighet för er. Ni har dessa clairaudience, clairvision och alla andra clair. Ni kan slå upp clairsentient. Ni har tillgång till allt detta, men ni har inte använt det så mycket. De i andevärlden som vill vara i kontakt med er, kommer att använda dessa verktyg för att nå er. Så ni förstår, det är vanligt. Människan tvivlar på sin förmåga att vara telepatisk, att vara clairsentient, att ha claitaudience, att ha alla clair, för att ni har fått höra att ni inte har de sakerna. Så när det visar sig för er, så vet ni inte exakt hur ni ska tolka det. Vi skulle då vilja säga att ni inte ska tvivla på er själva, ni är alla clairsentient. Ni har alla clairaudience. Ni kan alla kommunicera med de som inte finns här eller bakom slöjan. Ni alla kan göra det om ni vill. Detta är vad vi har till er idag. Var medvetna om att detta är sanningen om er. Namaste.

Kanaliseras av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.’

“Believing is seeing!”

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...