Yeshua – Vår Gemensamma Uppstigning och Er Återgång till Era Källor, 21 augusti 2021

 

Yeshua – Vår Gemensamma Uppstigning och Er Återgång till Era Källor, 21 augusti 2021

 

 

VÅR GEMENSAMMA UPPSTIGNING (ÅTERGÅNG TILL ERA KÄLLOR)

 

 

Hälsningar, mina kära älskade själar!

Hälsningar, mina kära älskade själar! Idag skulle jag vilja återkomma till det jag har sagt i mina senaste meddelanden – att ditt samband med den subtila världen redan är blockerat i ditt embryo.

Och nu ska jag ge dig en övning som skulle hjälpa dig att neutralisera ett främmande program som är inplanterat i dig.

Men först ska jag förklara mekanismen för denna blockering, så att du tydligare kan inse vad du arbetar med.

Föreställ dig ett embryo i moderns livmoder, som är förbundet genom en osynlig tråd med Modersjälen, som finns i andra dimensioner upp till den åttonde dimensionen, beroende på själens ålder.

Och under en period av embryonal utveckling blir denna koppling tunnare och tunnare, och vid födseln bryts denna tråd.

Och nu ska vi återkomma till meditationen.

Låt oss kalla den ”Återgå till källorna”.

Du måste genomföra den i ett mycket tyst och harmoniskt tillstånd, kalla på alla Universums Högre Makter och skapa ett tillförlitligt energiskydd.

Gå alltså in i ett meditativt tillstånd, slappna av helt och andas djupt.

Och börja sedan gradvis och långsamt med att spola tillbaka ditt liv – inte bara före din födelse, utan före din befruktning.

Och om det skulle vara svårt att göra själv, be om hjälp från ditt Högre Jag.

Och observera sedan hur bilderna förändras. Hela ditt liv kan passera framför dina ögon, för vissa människor kan det ske gradvis och rytmiskt.

Ni kommer alla att se er själva i olika åldrar, tills ni når ögonblicket för er födelse.

Och sedan måste du gå in i din mors livmoder mentalt och känna dig själv som ett färdigt foster, redo att komma ut till världen och sedan flytta tillbaka i tiden tills du når ögonblicket för din befruktning – din själs födelse.

I det ögonblicket är du inte bara i din mors livmoder utan i din Modersjäls livmoder, eftersom du fortfarande är ansluten till den genom tråden av subtil energi.

Och nu når vi kulminationen av vår meditation.

Kalla på Skaparen, ärkeängel Michael, alla Universums Högre Makter och be dem att sätta det starkaste energiskyddet för den nybefruktade själen för att skydda den från allt främmande intrång och för att behålla en förbindelse med Modersjälen.

Och så snart du skulle känna att det händer, börja spola tillbaka all ”film” från ditt liv, gå igenom alla stadier av uppväxt fram till idag.

Om du gör allt korrekt kommer ditt sjätte chakra gradvis att öppna sig mer och mer tills anslutningen till din Modersjäl återställs.

På ett fysiskt plan kan det uttryckas som en fördjupad intuition, plötslig upplysning eller en ny oväntad livssyn.

Kommunikationskanalen till ett subtilt plan kan öppnas, telepatiska förmågor kan utvecklas och mycket mer.

Du kan upprepa denna meditation om du finner det nödvändigt.

Jag välsignar er, kära ni, för att ni återvänder till era källor.

Yeshua, som älskar er av hela sitt hjärta, har talat med er.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...