Aita kanaliserar sitt Högre Jag, Augusti 20th, 2021

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag – Augusti 2021

God dag på er Kära Ljusarbetare, våra kära representanter på Planeten Jorden idag, under denna augusti månad 2021. Ni som är vakna och medvetna om planeten Jordens verklighet. Ni som ser bortom villfarelsernas uppfattning, rädslan och den lågt vibrerande bedrägliga illusionen.

Inga misstag förekommer. Ni som lyssnar till detta meddelande var menade att höra det. Ni är underbara varelser, ni är av en högre vibration än era bröder och systrar som fortfarande sover. Ni har närvarat i planeten Jordens klassrum, som lär ut rädslans kontrast och ni har brutit er igenom till kärlek.

Nu, under denna tid för det stora uppvaknandet, ser ni nu i denna tid av kaos och förvirring hur djupt planeten Jorden har blivit kontrollerad, hur mycket dess människor har programmerats till mörker och en frekvens av låg vibration.

Gud, vår Skapare, allt som är – är kärlek, kärlek och enbart kärlek. Du är en del av Gud. Du, varje mänsklig Själ, är en del av allt som är. En underbar, tapper och mäktig del av Gud som tog beslutet att komma till Jorden för att själv få uppleva, tillika för din Skapare, det som inte kan upplevas i himlen.

I himlen, i andevärlden, bortom den fysiska sfären, finns endast kärlek. Gud är kärlek, din själ är en del av Gud. Och ändå törstar Gud efter kunskap och därför, som en del av Gud, så törstar din Själ efter kunskap.

Sålunda kom ni hit till Jorden för att härda er själva, för att bli illa tilltygade av känslan av rädsla och alla negativa emotioner som rädslan omfattar och, som en kontrast till denna rädsla, in till större kärlek.

Du kom hit i egenskap av en Själ som vibrerade högre, eller som den kallas, en gammal Själ, för att hjälpa din medmänsklighet ut ur avgrunden av mörker och illusion dit den hade fallit.

De kunde inte längre göra detta av sig själva. De kunde inte höja upp sig själva ut ur den mörka programmeringen, ut ur rädslan de kände, rädslan som hade hamrats in i dem. För de hade sjunkit alltför djupt ner i gyttjan av illusion som påtvingades dem av kontrollhavarna vilka spelade djävulens roll.

Ni, på er högre resonansnivå, är ljusets omvandlare som har strömmat in till Jorden under denna tid av återgången till Kärlek. Under den här underbara, magnifika tiden av uppvaknande, tid av att släppa taget om rädsla och smärta och lågt vibrerande illusion.

Ni förmår ta emot de vågor av kärlek som nu dagligen omger Jorden. Er biologiska datorkropp integrerar denna kärlek till sitt varande och sänder ut den i radar-liknande vågor till era bröder systrar samt planeten Jorden.

Detta är varför ni är här. Såsom vi ofta har sagt. Ni är räddarna av världen. De vågor av kärlek som ni fångar upp och sprider ut, är vad Kristusmedvetandet och Jesus och de stora avatarerna introducerade till världen.

Nu är ni dessa avatarers sanna lärjungar och ni är här för att uppfylla ert livsöde. Detta, våra kära, detta är ingen lätt uppgift. För jämfört med miljarderna av era mänskliga bröder och systrar, så är ni få och de är många.

Och ni känner er väldigt ensamma och isolerade i havet av rädsla och negativitet som omger er. Ni har försökt så mycket att nå ut till era bröder. Ni har försökt så mycket att dela med er av er högre-vibrerande, kärleksfulla förståelse.

Men de kan inte höra er. Ni måste förstå att medan deras själar på varje sätt är likvärdiga era, så befinner de sig i en annan frekvens, en lägre vibration. De har inte upplevt allt som ni har. Ni blev också programmerade till negativitet. Ni befann er också i det täta mörkret av rädsla och negativitet.

Ni vistades, så som de fortfarande gör, i djupen av dysfunktion, negativa tankar, hårda ord, dömande, avundsjuka, girighet, ilska och projektion som den rädslofyllda mänskliga världen uppvisar.

Fastän ni har lyft er själva ut ur avgrunden av rädsla och mörker, så ramlar ni tidvis fortfarande i den. Men nu när ni har begripit ert sanna själv, fått tillgång till er själs röst, så befinner ni er till stor del i kärleksvibrationen som är självaste himlen.

Hur ni vill hjälpa era bröder och systrar, hur ni vill att de ska få veta vad som är möjligt, att mänskligheten kan och kommer att återgå till kärleken som deras själar, deras gudomligheter, deras naturliga arv utgör.

Vilket ni nu inser, så finns det just nu två olika tillstånd av vibration på Jorden. Det finns den mörka och smärtsamma frekvensen av programmerad rädsla. Och så, när man släpper taget om programmerandet, vid avslöjandet av de överskådliga dysfunktionerna, så finns vibrationstillståndet av kärlek.

Det all-omfattande, underbara, naturliga samarbetet och kamratskapet i Guds kärlek. Och ingen människa kan samtidigt vistas i bägge vibrationerna. Valet är antingen rädsla eller kärlek. Ni har detta val i varje ögonblick, för ni är medvetna om kärleken.

Majoriteten av era bröder och systrar är tillsvidare inte medvetna om denna kärlek. De är fångna i fällan, i den låga frekvensen, i avgrunden av mörker, hot och ensamhet som är rädslans vibration.

Ni vacklar mellan rädsla och kärlek, när ni navigerar livets svårigheter, ögonblick för ögonblick, dag för dag. Hur svårt, hur utmanande detta är.

Ni, utifrån er nya utsiktspunkt, från visionens högre plats i det mänskliga tillståndet, har ett val. Ni ser den större bilden i mänskligt liv och anledningen till korruptionen, kaoset och förvirringen.

Era lågt vibrerande bröder och systrar, som fortfarande är fångna i den mänskliga illusionens fälla, ser inte detta. De kan inte se bortom programmeringen, orden och rädslans läror som dagligen presenteras för dem.

De mörka är desperata och de har trappat upp inblandningen av rädsla. De bankar in budskapet om död och döende i sina lyssnare. De har gjort allt de kan för att separera, dela upp och hålla mänskligheten isolerad från varandra.

I denna isolering är den dominerande frekvensen rädsla för varandra, rädsla för alla och allt. Och därför kan inte ni som kommer från kärlek, ni som ser bortom rädslan, ni som uppmärksammar korruptionen, de öppna lögnerna som läggs fram av de mörkas munstycken – televisionerna och tidningarna – nå ut till era bröder och systrar med sanningen.

Ni har försökt, gud ska veta att ni har försökt, och ni har blivit kränkta, utskrattade, förnedrade för era ansträngningar. För enligt era bröder och systrar så är det inte möjligt att ni vet mer än vad deras nyhetsförmedlare på TV gör.

De är fångade i sin arroganta säkerhet. Deras perspektiv, deras förståelse är den som har getts dem av makthavarnas röst.

Universumet av förståelse har formats av orden de hör och världsbilden som ges av media. Det är inom denna referensram som de förstår vad som sker runtomkring dem.

De förmår inte se bortom detta, för det är allt de känner till, allt de ser. Och därför befinner de sig i förvissningen om att vad de förstår vara sanningen, är sanningen.

De kan inte se bortom sina fem sinnen. Utifrån den låga vibrationen inom vilken de vistas, så kan de inte få tillgång till sin själs röst. Deras uppfattningar bildas genom vad de får ta emot via sina ögon, öron, sinnena av beröring, smak och lukt.

Deras sjätte sinne, deras själs röst, är inte tillgänglig för dem. Ni, våra kära, har fått tillgång till er själs röst, ni hör er själs röst, er intuition.

Er värld av förståelse ligger på en annan frekvens, en annan vibration än vad deras gör. Ni har en större världsbild. Ni ser planeten Jordens upplevelse utifrån den högre platsen av kärlek och kontakten med er själ.

Ni ser anledningen till den negativa inblandningen, programmeringen som har utövats på mänskligheten. Detta innebär att mänskligheten har tränats i rädsla för att lära sig större kärlek.

Ni har ingen arrogant övertygelse om att ni har rätt. I själva verket, så är ni medvetna om att det finns en hel del som ni inte känner till. Men vad ni känner till är magnifikt, för när ni bröt banden till den mänskliga illusionen, så kan ni nu känna Skaparens kärlek, kärleken i allt som flyter genom era blodkärl.

Och ni vill så gärna dela med er av denna förståelse, denna kärlek, till era bröder och systrar. Det kan inte göras, förrän de bryter sig ut ur rädslans frekvens. Tills de gör det, så kommer de att stanna kvar i den arroganta förvissningen om att vad man har berättat för dem är sant och är den enda sanningen som existerar.

De kan inte höra er, de kan inte känna kärleksvibrationen som Jorden överflödas med. Detta är anledningen till allt kaos, all förstörelse, den falska skrattretande situationen som nu äger rum på planeten Jorden.

Eftersom man inte kan berätta det för dem, så måste man visa sanningen för dem. De måste börja ifrågasätta. Deras förståelse om situationen måste komma inifrån, från uppvaknandet hos deras själ. Det kan inte tvingas på dem.

Det är inte enkelt att väcka upp dem som sover i det djupa mörkret av dödlig illusion. Det sker, och det har bestämts av det gudomliga, att det ska ske är oundvikligt.

Var vid gott mod, kära ni. Försök inte undervisa era bröder och systrar som fortfarande sover, för när ni gör det, när de slår ifrån sig mot vad de uppfattar att är era skrattretande ord, så kommer ni att falla tillbaka till att välja rädsla.

Håll er kvar i kärleksvibrationen. Lev, älska, skratta. När ni träffar varandra i denna underbara värld av en ny hög vibration som ni skapar, umgås med varandra.

När de vaknar upp till undret av sin sanna gudomliga verklighet, till den illusion som har pådyvlats dem, så kommer de att behöva er och er vänliga röst.

De kommer att vara i chock och förundran. Och ni kommer att finnas här för att hjälpa till. Detta är varför ni är här, för att införa och sprida kärleksenergin som sprids ut över Jorden och för att hjälpa era bröder och systrar begripa sin nya verklighet i och med att de vaknar upp.

Ja, var vid gott mod, kära ni. För det bästa ska ännu komma. Dessa tider av kaos och förvirring är räknade och det bästa ska ännu komma.

 

Aita Channeling Her Higher Self.  The Best Is Yet to Come.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...