Moder Maria via Ann Dahlberg, 20 maj, 2017

Moder Maria

Lördag 20 maj 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Moder Maria och jag är här idag för att stötta alla mina kära barn på Jorden. Jag vet att många tvivel sås i era hjärtan eller rättare sagt i era sinnen, ty om ni går till era hjärtan så finns de sanna svaren där. Det gäller att finna sina egna vägar till att tysta ert sinne som annars har svårt för att vara tyst. Det räcker att tysta ert sinne en liten stund, så kommer det sanna svaret till er. Alla som mediterar eller använder sig av mindfulness känner väl till detta. Det finns många metoder och du använder det som fungerar bäst för dig. Jag älskar Er så mycket kära barn på Jorden och det är viktigt att ni går vidare nu in i den ljusa dimensionen. Det finns inte längre någon återvändo. Er Jord har redan börjat att gå in i den. Allt kommer att ske när rätt tidpunkt är given. Allt som du känt i ditt hjärta är sant och kan inte vara på annat sätt.

Din högre intuition tillsammans med ditt högre sinne är ett starkt band av vilja och intention. Tillsammans är de oslagbara. Ni kan förändra världen med denna intention och det är också det ni gjort. Er värld är förändrad och kan aldrig mer gå tillbaka till det den har varit, ty nu vilar grunden på den högre intuitionens ljus och det är kärlekens ljus. Ni går mot en framtid i kärlek, kära barn. Allt som händer nu, görs av Er då det kollektiva fältet i ert medvetande har stigit tillsammans med Moder Jord. Det var Er vilja att stiga upp med Moder Jord under den här tiden då ljuset lyser som starkast på Jorden.

Det finns oändligt med varelser och teknik till Er hjälp nu, för er vilja är också Universums vilja och Gud har länge räckt Er en hjälpande hand. Det som sker nu på Jorden är det ni länge har velat ska ske. De mirakel som inträffar är de under som ni själva framkallar. Ja, egot kan sätta sig emellan men även det vet att det bästa för er är den förändring från mörker till ljus som nu sker på vår kära Jord. Allt som haltar kommer att bli helt igen. Era källor av rinnande vatten kommer att bli rena och hälsobringande och detta gäller vattnet i era kroppar också. Luften kommer att renas och klar frisk luft kommer att fylla era lungor och växterna kommer att få tillbaka sina hälsobringande effekter.

Jo, kära vänner arbetet på Jorden har börjat, så det är dags att ni börjar förstå att ni är en del av detta arbete. Gå ut och gör det som är bäst för Jorden, människorna och naturen. Den yttre miljön hör ihop med den inre miljön, allt är ett och ni måste samarbeta på alla plan. Ni behöver älska blomman på Jorden precis som ni behöver älska Er själva. Myran gör ett utmärkt jobb i sitt samhälle precis som humlan. Förstå att det finns många samhällen på Jorden och att alla integrerar med varandra i en perfekt balans.

Ja, Jordens ekosystem är många och uppbyggda från ett högre perspektiv av intuition och ljus. En intelligens som i er värld kan vara svår att förstå. Följ bara ert hjärta och den intuition och vishet som finns där, så bygger ni nu er värld med nya möjligheter och en helt annan teknik. Tänk utanför ramarna, ty det finns inga begränsningar mina kära vänner. Allt är gränslöst, allt är möjligt. Jag vet att ni kommer att göra ett underbart jobb, för jag känner era hjärtan och jag älskar Er så mycket. Det kommer att bli ett underbart återseende.

Gud är med Er!

Kärleksfullt

Moder Maria

Du gillar kanske också...