Mästare Maria via Jahn Kassl 25:e februari 2018

Mästare Maria via Jahn Kassl 25:e februari 2018

 

UPPNÅ MÄSTARSKAP – AV VAD?

Forma er själva till mästare genom er grundläggande motivation och uppnå mästarskap från era ursprungliga instinkter! Att uppnå mästarskap i er själva innebär just detta.

 

Älskade människor,

Jag är MÄSTARE MARY

Idag vill vi berätta om er gudomliga natur, er gudomliga essens, och titta på hur ni bäst kan leva på jorden, fullt medvetna om er gudomlighet.

Sanningen är att ni noga måste undersöka era motiv, oavsett vad det gäller. Utan denna ärliga självreflektion, kan ni inte bemästra stegen i uppstigningen, och er väg in i ljuset kommer att stoppa upp. Detta stillestånd måste undvikas och motverkas, genom att göra nödvändiga ansträngningar för att f å medvetenhet. För er andliga övning gäller då:

SORTERA MOTIVEN OCH INSTINKTERNA

1.) Rensa bort alla orena avsikter. Gå till botten av motiven för alla era handlingar. Ge heller ingen betydelse till era gärningar och inte heller till den bild andra kan ha av er. Om ni tycker att oädla och ohederliga motiv fortfarande finns inom er, lösa upp dem i Guds ljus.

2.) Få en känsla från era ”instinkter” sedan, och med det menas: handlingar ni utför från magkänslan. Pågår det fortfarande aktiva program i er ”mage” som väcker svartsjuka, avund eller till och med hat? Gå till botten med alla kvarstående känslotillstånd och släpp dem, om och när de uppstår.


Frågan nu för alla krigare av ljus – som strävar efter upplysning, men inte har uppnått den ännu – är att ta alla obekräftade frågor till ljuset: för att titta på, acceptera och släppa dem.

Detta är vägen till mästarskap. Det är den väg, som varje människa som vill uppnå uppstigning till Gud, och vill hitta sitt sanna Själv, kommer inleda en dag. För er som har vägletts till detta meddelande, kan denna dag ha kommit idag.


Släpp allt ni representerar för er själva och andra, se på er själva med alla era svagheter och obekräftade rädslor. Se på er nakenhet, så att ni kan motta Guds strålande dräkt från Hans händer, till er verklighet.

Gud är med oss, Gud är med er. I Hans ljus är den nya mänskliga varelsen född – fri och ren, ljus och storslagen, god och ädel – för att ära skapelsen och till skaparens glädje.

Med oändlig kärlek

MÄSTARE MARIA

Översättning: Margareta Jonåker

You may also like...