11:11 Portalen by Gillian MacBeth-Louthan

An illustration of a rendered rainbow

11:11 Portalen, 9 november 2015

Via Gillian MacBeth-Louthan

När 11:11 energierna kommer i position den 11 november 2015, låt dem då rena er ifrån det som har stelnat och blockerat er under alla tider. Allt kommer att passera genom denna 11:11 portal. Flödet från hjärtat låter er höja er över tidigare emotionella tidslinjer och blockeringar från det förflutna. Sätt segel till hjärtat, segel som är fria från skräp, fria från definitioner från det förflutna.

Det som är bra inom er har överlevt stormar och översvämningar. Det som har varit mörkt har renats och putsats till ett starkt ljus. Ni har omformaterats i tanke och handling till en plats där ni medvetet kan tänka er en värld som är bättre än den ni bad om.

Gör er fria från tidigare bojor av begränsningar och flyg högt på sanningens uppåtgående vindar bortom tid och rum. Ert eviga hjärta kommer att leda er i perfekt flygriktning. Ja, ni flyger och ja, ni kommer att förlora fokus på vad ni trodde var sanning. Hoppa från begränsningarnas bro och lär er flyga genom tillit och endast tillit.

Det finns ingen som kan stoppa er nu, förutom ni själva. Ert liv är er egen skapelse, det är bara att välja om ni vill vara ett offer eller en segrare. Allt som har gjorts mot er fram tills nu, kommer att bli en välsignelse i framtiden. Gå framåt mot ljuset som väntar på er. Utan er väntar ljuset förgäves.

11:11 är ett aktiveringsnummer. Varje gång ni ser 11,111 eller 1111 på en klocka, representerar det att ni får en möjlighet att gå in i en Portal av Manifestering. Universum har precis tagit en snabbild av era tankar, som sedan manifesterar sig i det fysiska i rekordfart.

Tidsperioden från 11 november till 11 januari anses som den Heliga Treenighetens månader. Allt som allt är det ett gudomligt dekret och ger alla på Jorden en möjlighet. Vakna upp och bli ert sanna ljus. 11 är också mästarnas nummer. 11:11 är en kodad molekylär struktur av minnet, som aktiverar de Ljusmästare vi alltid har varit. Det här är den Biologiska Uppstigningen, och 11:11 är dörröppningen till Uppstigningen.

Uppstigningsljuset kommer i många former och på många nivåer. Det kommer inte alltid på en dag, eller på ett ögonblick, för vi stiger upp och ner hela tiden, ord för ord, tanke för tanke. Uppstigningen föds i varje andetag, varje tanke, varje ord.

 

 

 

 

 

You may also like...