Thoth via Gillian MacBeth-Louthan, 17 juli, 2016

th-1

Thoth

via Gillian MacBeth-Louthan

17 juli, 2016

En återkomst på molekylär nivå

Jag är Den, som framskrider på dyningarna och i funktionerna hos den visdom, som är överskuggad och dold från det jag som kan uppfatta allting. Jag representerar allt som hålls dolt inom era tankar, jag är Thoth. Jag kommer, för att jag kan se att var och en av er sträcker sig utåt för att bli förmer, ni sträcker er upp mot kunskapens longituder. Tiden som kommer mellan nu och slutet av denna heliga månad, håller på att minska. Ni kommer att andas in fukten av er visdom, likt våren, när hon når ut till sina frön.

Er kropp och dess komplicerade energi-struktur omfattar ett mikrokosmos från den Stora Pyramiden i Giza. Tänk på denna gudomliga struktur och alla dess himmelska kopplingar – hur många kraftpunkter saknas fortfarande gällande funktionerna? Ta er djupt in i era egna tankars hålrum. För som de uråldriga rullarna, som innehåller er Akashiska historia, så håller ni på att skriva om historien som berättar om er existens. Ni sammanställer det som har blivit utsträckt och eftersökt av den ’storslagna JAG ÄR inombords’. Ni är på väg in till ett möte av heliga proportioner.

Där ligger Kärnan, som bor under Jorden. Drottningens Kammare, som representerar det mänskliga hjärtat. Konungens Kammare, som representerar tredje ögat, Ra’s öga. Toppstenen, toppen, som representerar kronchakrat. Hur är det med alla övriga punkter, som osynligt existerar mellan dessa kända dokumenterade kamrar?

Vid tiden för det Heligas återupplivande, kommer ett första steg framåt att tas mot öppnandet av ert Högre Hjärta, ert Kristus-Hjärta. Det sitter där och väntar, intill den körtel som är känd som thymuskörteln i er kropp. Det kommer att vakna upp enligt anvisningar från en inkodad cellulär klocka. När det vaknar upp, kommer Solens Kammare (Kristus-kammaren mittemellan Konungens och Drottningens Kammare) inom den Stora Pyramiden i Giza, också att få uppleva en rekonstruktion på molekylär nivå. Ni, som Ljusets barn, kommer aldrig att missa en aktivering som sker på någon helig plats och som involverar förberedelser i uppvaknandet.

Punkten ovanför ert mänskliga hjärta vaknar upp från en väl-tajmad sömn och börjar lära känna igen sig själv. Detta är det ställe som upprätthåller den molekylära ’Quantum-Kristus’. Det är den plats som initierar en molekylär ’Återuppståndelse’. Visdom rör sig bortom en lokal sanning. Dessa kamrar öppnar sig som en blomma, som alltför länge har befunnit sig i knopp, den slår ut i sin fulla skönhet och kunskap.

Era drömmar gällande det gamla har ramlat av er, som fiskfjäll från Fiskarnas tidsålder. Dessa övertygelser tjänar inte längre dem som ni håller på att bli. Denna molekylära lärdom kommer att vakna upp och återuppliva er ljus-struktur. Denna rörelse-sekvens är skapelsen som befinner sig i harmoni med vibrationer, vilka visar er längre in i er gudomliga natur och förmåga att uppfylla er Quantum-Kristus inombords.

Ert hjärta har samlat på sig en hel del bråte som ni själva har förorsakat, samt från den globala stress som dagligen samlas i era tankar. När Quantum-Kristus har vaknat inom ert högre hjärta och i Sonens Kammare inom den Stora Pyramiden, kommer ni att lyftas ovan den förvirring som har samlats på jorden. Det är från denna punkt som ni kommer att förmå upplösa alla tårar och rädslor, som har följt er som en skugga. Ni kommer inte längre att sitta i skuggan av det som kunde ha varit. Ett upplyftande kommer att ske. I detta upplyftande kommer ni att få fira födelsen av Quantum-Kristus inom er själva och från höjdpunkten av ert ljus kunna se vad som är möjligt. Jag är Thoth, väktaren av det som ska komma.

När vi tvingas in i den nya tidens funktion, via andras nycker och önskemål, är ett skifte på väg till vår jordiska ljus-struktur. Under en tid har vi känt till att självaste Tiden har nystats upp och väljer att svänga i en ny riktning. Människornas själviska agendor har stundom låtit dem träda in i något som i sanning har blivit till det bättre för dem. Likt blinda möss letar de efter förklaringar som endast kan kännas, aldrig skrivas ner med ord.

När jorden ett flertal gånger utsätts för frågor som normalt inte kan utföras, kan mänskligheten känna sig bli uttänjd likt plastfolie. Fler och fler krav ställs på en redan blottlagd värld. Livet kräver er uppmärksamhet. Tids-ekvationer och en-dimensionalitet i era tidsuttryck håller på att skifta i ett dimensionellt avseende. Vad detta innebär för er är följande. Ni öppnar upp tidsekvationer, som har varit slumrande fram tills nu. Dessa är ljusfyllda numeriska formler av utvidgande. Tiden är en 360 -graders ekvation av förändring. Man kan närma sig den ovanifrån, underifrån, från mitten eller från det förflutna och framtiden. Era förmågor överträffar allt det som er Jordiska fantasi har förmått föreställa sig att ett utvidgat tänkande kan vara. Ni öppnar upp portaler i er själva, portaler av kunskap och portaler av uttryck, vilka ni aldrig har kunnat drömma om, eller som aldrig någonsin någon på Jorden har kunnat drömma som varande möjliga.

Det innebär även ett dimensionellt skifte när ni blir era verkliga jag. Er sanna spirit är en mångfald av upplevelser. Ni är ett multi-dimensionellt uttryck av oändligt ljus. Ni ser på er 3-e dimensionella värld och kan se så begränsade möjligheter. Under de nästkommande åren kommer ni att få uppleva ytterst viktig kunskap, denna kunskap är i sin utomordentlighet och i sitt utvidgande blott en liten del av det som finns tillgängligt.

Ni är nu redo att få ta emot, så som ni aldrig tidigare har fått ta emot. Det ni får ta emot kommer i drömmar och genom omedelbart vetande. Det ni får ta emot kommer i kodningar som under lång tid har hållits gömda i ert DNA. Varje aspekt i er, varje cell, varje hårstrå, varje jota, blir en himmelsk händelse. Varje del av er kommer att vandra in i fullkomlighet. Och i denna fullkomlighet, kommer ni att veta, att det inte är nog och ni sträcker ut er efter ännu mer. Ni sträcker ut er som en kosmisk plastfilm, som försöker omfamna det som ni känner som Gud. Gud som ni letar efter finns inuti er och har funnits där från början. Ju mer Gud känner sig själv, desto mer förstår Gud att han/hon inte alls känner sig själv. Universum vidgar ut sig genom er, för er och till er; det föder ständigt sig självt och blir större bara för er. Och ändå är detta ’större’ tillräckligt smart för att veta att det är mindre, vilket leder det till att föda fram ännu mer. Ni har inget slut. Ni har ingen början.

Existensen bara är!

Var och en av er är mer än ni någonsin kan förstå. Att finna denna hågkomst inom ert system skulle vara att spränga ert system i luften, från det mänskliga, och att återuppstå som det ni var från början. Utrymmet mellan stjärnorna, planeterna, är Gud som kallar på sig själv, till en ny början.

Ni utmanas varje dag av era övertygelser. Varje dag håller ni hårt fast vid det som verkar vara er verklighet. Varje gång, varje minut, varje nivå av information som kommer till er, utmanar ert förstånd, utmanar självaste er existens.

Ni laddas ständigt ner och ni blir ständigt uppgraderade. Många Sanningar är endast till för era öron, ert sinne och ert hjärta. De kanske inte passar in i ert metafysiska trossystem. Vi är Plejaderna och vi ger oss nu av. Ära det som kommer i er väg.

 

Channel: Gillian MacBeth-Louthan

Thoth: The Molecular Second Coming

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...