Sananda via Jenny Schiltz, 9 november

Jesus Sananda

Sananda, 9 november 2015

Via Jenny Schiltz

 

 

Jag kommer för att diskutera den energiportal som ni håller på att träda in i. 11:11 portalen är en möjlighet för er att gå framåt på er väg, och lämna bakom er aspekter som inte är i samklang med er själ. Det är en möjlighet för er att få mer tillgång till er gudomliga blåkopia (blue print) och få den att förverkligas på Jorden. Var och en av er kommer att gå igenom den här portalen, men hur den påverkar er beror på hur mycket ni kan rensa bort från ert energifält innan ni går in i portalen.

Det som ni inte har lyckats rensa bort kommer att bli kvar, och ni kommer då att fortsätta att arbeta med att förändra era övertygelser, förväntningar och definitioner. Det är dessa som har skapat så mycket motstånd i er kropp. Var inte rädda för att ni kommer att missa chansen eller att ni har gjort något fel, allt sker exakt som det ska för er själs största tillväxt.

Med denna djupa reningsfas kommer ni att se var ni har ert motstånd. Det som inte längre är till nytta för er kommer att bli mer uppenbart, och ni kommer att bli ombedda att välja det som är bäst för er och för er själs tillväxt i alla lägen. För att göra detta kommer en del av er att bli ombedda att omformulera era övertygelser och förväntningar. Ni kommer också att uppmanas att titta på alla era rädslor och göra er av med dem.

Många av er upplever scenarier i ert vakna och sovande tillstånd, som är utformade så att de visar er vad som behöver förändras och vad som behöver rensas ut. De är möjligheter för er att läka sådant som inte är i balans inom er. Ni ombeds att lämna bakom er livets begränsningar i tredje dimensionen, de begränsande övertygelserna och vanorna, och gå vidare i full kraft av er själ.

För att göra det här ber vi er att medvetet gå in i det nya. Ni måste förstå att det är ni som tar med er det som tidigare har fått er att lida, in i det nya. När som helst kan ni förklara att ni inte längre behöver känna det så, för att se vilken tillväxt ni har uppnått, och gå framåt. Varje ögonblick är en ny möjlighet att välja hur ni kommer att reagera och uppfatta allt omkring er.

Att se saker ur ett nytt perspektiv tillåter er att gå framåt, utan att trassla in er. Var medvetna om att ni får mycket hjälp under den här tiden med att ta er igenom de energetiska och fysiska förändringar som sker just nu. Men ni måste också tänka framåt, och det är ni som måste ta ansvar för er manifestation. Ni är alla mästare, så kom ihåg vilka ni är. Nu är det dags att lämna allt det bakom er som inte längre tjänar eller definierar er. Nu är det dags att medvetet kliva fram och kräva er rätt.

Ha ett öppet hjärta, för det kommer att vägleda er.

Sananda.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...