Moder Maria via Ann Dahlberg, 6 januari, 2018

Moder Maria

Lördag 6 januari 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Moder Maria och jag är tacksam för ljuset som lyser på Jorden idag. Ljuset som lyser i alla våra själar och tänder den strålglans som får ditt hjärta att klappa lite fortare. Det vibrerar tillsammans med ljuset och får dig att stanna upp och undra vad det är som händer. Ja, det händer mycket nu, både i era kroppar och på Moder Jords kropp. Det rör sig på lite olika plan idag, i det sociala livet såväl som i det emotionella och mentala. Allt knyts ihop i anden av det spirituella.

Det är en hög energi nu på Jorden och det påverkar allt levande som nu existerar på Jorden i fysisk bemärkelse. Alla levande organismer påverkas och börjar vibrera i takt med Jordens högre energi.Medvetandet förändras och dess energi börjar att vibrera på ett högre plan. Det här ger konsekvenser på ert leverne, det påverkar ert inre såväl som ert yttre liv. Ni upplever och förnimmer saker på ett annorlunda sätt. En del saker blir mer självklara och andra förvånar dig själv. Du upplever att du har vuxit mycket på en kortare än vad du någonsin har gjort förut. Du får en större förståelse för olika sammanhang, hur allt egentligen hör ihop. Du får ett större helhetsperspektiv gällande olika händelser som du har varit med om och du får också ett större helhetsperspektiv på olika skeenden som händer runt om i världen idag. Det blir lättare för dig att ta till dig vad som sker och varför det sker just nu. Du känner dig inte lika drabbad, du vet att du är en del av allt och att din väg är lika viktig som någon annans väg. Ni är alla en del av allt som händer runt omkring er. Ni har alla format den här världen och är nu på väg att forma om den så att den bättre passar era behov. Er medvetenhet blir högre och er värld får en annan form grundat på er högre medvetenhet. Detta är vad som nu sker och det ändras hela tiden vartefter som ni växer i antal med en högre medvetenhet. Från att det har varit alldeles tyst i era medier så har det nu börjat att läcka ut lite av de förändringar som är på gång i världen.

Det är nu det händer kära barn på Jorden. Förändringar sker dagligen både inom och utom er. Det är många som nu har börjat att ta en helt annan väg, de har förstått att den forna vägen lutade neråt och att det var dags att gå uppåt, tänka lite mer än näsan räcker och se allt ur ett mer globalt perspektiv. Det innebär att man tar mer ansvar för Jorden och Jordens barns välmående. Det här gör att mitt hjärta tar glädjeskutt, detta är den nya tidens melodi.. att vi tar hand om varandra och värnar om vår Jord. Kan ni se att det har hänt mycket bra saker på vår Jord? Kan ni se att en stor förändring är på gång eller behöver ni fortfarande lyfta lite på slöjan? Det här nya året kommer definitivt att få er alla att vakna. Detta kommer att bli uppvaknandets år. Det går inte att sova då världen skakar i sina grundvalar. Livet kommer att bli annorlunda och du måste hitta dina steg i den tillvaro som byggs upp runt omkring dig. Er inre guidning är det som hjälper er fram, det nya kan inte guidas av det gamla. Ett helt nytt förhållningssätt behövs för att pröva på nya marker och då är intuitionen den källa som är närmast och som hjälper er bäst. Ni behöver alla söka era svar inom er själva. I ert hjärta har ni svaren som ni behöver när ni nu ska pröva era vingar. Vi viskar i era öron och i era hjärtan .. så lyssna nu, lyssna noga kära barn. Ni får all guidning ni behöver så hörsamma ledningen i ert hjärta. Ni som har hittat ert hjärta behöver vara förebilder till andra så att de också kan hitta sitt hjärta.

Jag tackar för allt arbete som ni har gjort på Jorden och jag älskar Er så mycket.

Moder Maria

You may also like...