Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag, 5 januari 2018

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag

5 januari 2018

Ännu ett år har passerat, snabbare än någonsin, full av händelser som givit er ett stort lyft inför det som kommer. Åren sedan den nuvarande Åldern började 2012 har flugit förbi och de saker börjar formas som kommer att signalera verkligheten i den Nya Åldern. Dammet har så att säga lagt sig och nu borde ni kunna se början på de förändringar som kommer att bära er framåt. Som ni säkert redan är medvetna om, hålls mycket tillbaka tills rätt tid för frisläppande infaller, och det betyder egentligen säkerhetstid. Efter allt planerande och alla förberedelser som gjorts ska de inte spolieras genom att rusa fram för fort. Det är verkligen ett antal saker på gång och så länge allt görs i den rätta tiden kommer ni att få njuta av en period av stor upplyftning. Det sista som behövs är inblandning av dem som hellre håller kvar de gamla energierna. Deras försök att göra det har inte längre någon riktig kraft och de är förutbestämda att misslyckas. De är arkitekterna bakom sitt eget frånfälle och kommer få uppleva resultatet av sina valda aktiviteter.

Kära Ni, tappa aldrig siktet på det faktum att ni med god marginal passerat den markör som år 2012 var, och ända sedan dess har många Ljusarbetare kunnat gå framåt och förbereda sig för kommande tider. Mycket har redan förberetts, så när omständigheterna så tillåter, kommer ni att kunna njuta utsikten till många förbättringar som kan påbörjas i jämförelsevis god säkerhet. Då får ni se vad ni väntat på och Mänskligheten kommer att bli överlycklig över resultaten. Genom att fokusera på framtiden hjälper ni att skynda på manifestationen, för ni har ett finger med i spelet om att bestämma hur det ska sluta. Naturligtvis finns det alltid större krafter som styr händelser och skyddar Mänskligheten så att dess beslut hedras. Trots allt är det ni som hjälpt till att bana vägen framåt och som passerade den markör som tillåter Mänskligheten att fortsatt gå framåt i de högre vibrationerna.

Överraskningen för er blev att då ni lämnade de gamla vibrationerna bakom er, fick ni också en ny start med vad ni skulle kalla ”ett vitt papper”, där inga av de gamla energierna fanns kvar. Den mest spännande utsikten är det kommande framträdandet av ett antal Utomjordingar som är starkt associerade med den Mänskliga rasen. De har följt era framsteg under tusentals år och har hjälpt er på vägen, utan att inkräkta på er fria vilja. Ni kanske är nya själar tidsmässigt som ni känner tiden, men i verkligheten är ni mycket gamla själar som funnits i eoner. Som Mänskliga Varelser lägger ni hela tiden saker till er existerande erfarenhet så att ni så småningom kan vara mentorer för andra som kan dra nytta av den. Ni får se hur grupper så småningom växer sig större och större då fler utvecklade själar ansluter sig till dem.

I verkligheten hjälps ni att utvecklas vid varje steg ni tar framåt och uppåt. Bär i minne att vid en särskild tidpunkt i er evolution kommer ni alla att bli Varelser av Ljus, befriade från vilken form av kropp ni nu hade tidigare. Dock, när behov uppstår kan ni ”tänka” er till vilken som helst kropp ni behöver. Även nu börjar ni utveckla förmågan att skapa, och det betyder att vibrationerna fortsätter att stiga. Mänskligheten kommer att få mer att säga till om gällande sin egen utveckling. Det är därför vi redan har givit er varningsmeddelande om att vara positiva angående vad ni önskar er, då ni aldrig kan vara säkra på hur det slutar i framtiden. Det är förstås så att när ni utvecklats så långt att era tankar är centrerade på andras behov, kommer ni att inse att många utvecklade själar också kan förutse era behov, och om nödvändigt möta dem, förutsatt att de är viktiga för er fortsatta utveckling.

Det har gått en mycket lång tid sedan ni nådde denna punkt i er utveckling. Ta tag i det med båda händer och fokusera mer än någonsin på vad ni vill få ut av livet, då ni nu har alla möjligheter att lyckas. Kom ihåg att mycket av det vi talar om gäller er potential, då er tidslinje öppnas upp framför er, och vilken väg den tar avgörs av ert kollektiva fokus. Någon kanske undrar hur de Mörka hålls på mattan, och vi måste säga att emedan de fortfarande utgör ett hot så deras makt beskurits. De kommer att även fortsättningsvis förnekas de resurser de tidigare stulit från andra, och finansieringen av deras operationer kommer att visa sig bli deras akilleshäl. Det finns inget sätt på vilket de obegränsat kan finansiera sina aktiviteter då många av dessa kanaler blir stängda.

Mänskligheten ges nu en massiv möjlighet att bana vägen till Uppstigning, så att alla själar som är redo att stiga upp kan säga sig ha lyckats. Naturligtvis talar vi om kommande händelser, och i några fall ganska många år bort. I vissa fall ligger timingen inte i era händer då den större bilden kräver mycket organisation som behöver hjälp av era vänner i Rymden, som är glada att få hjälpa er att lyckas. Många av er har redan gått genom uppstigning i tidigare liv, men har kommit tillbaka för att erbjuda er erfarenhet där den behövs. Var så säkra på att era Galaktiska vänner är mycket glada att hjälpa er på er väg att bli Galaktiska Varelser.

Det är dags för Mänskligheten att växa upp, och så mycket hjälp väntar på att komma ut ur skuggorna. Er framgång i att övervinna de lägre vibrationerna var lite osäker och de av er som redan är av Ljuset spelade en avsevärd roll med att hjälpa till att lyfta vibrationerna. Nu, när ni kommit så här långt, finns det absolut ingen orsak till att ni inte skulle öka er styrka, och det finns ingen risk att ni åter ska få uppleva de lägre vibrationerna. Den omedelbara planen täcker reduktion av fientligheter mellan nationer, och många av era indigobarn är nu unga vuxna, fullt utrustade för att hantera de problem som nu upplevs på Jorden. De är gamla själar med så mycket erfarenhet, och kommer att ta fram lösningar på problem som nu förefaller oöverstigliga. Er framtid kommer att vara trygg i deras händer, och de träder fram vid rätt tidpunkt.

Vid varje Nytt År ges mycket löften, och sakta men säkert kommer människor att träda fram när de inser att de har svar på den gamla ålderns problem som håller tillbaka framsteg. Ni behöver inte vänta länge på att kunna identifiera ”de nya” som kommit till Jorden i stora skaror specifikt för att hjälpa Mänskligheten. Med hjälp från sådana utvecklade Varelser, som kommit till Jorden i stora skaror, ser framtiden mycket ljus ut. Så, lägg märke till deras åsikter, för dessa unga är gamla själar som kommit specifikt för att hjälpa Mänskligheten genom de utmaningar som ligger framför den. Ni kan inte misslyckas, såvida inte många av er ”spårar ur”, men med så mycket hjälp är det inte en möjlighet att ens beakta.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...