Dikt via Per Beronius; Tillvarons, existensens, varandets mysterieskola, 6 januari, 2018

Ämne: Tillvarons, existensens, varandets mysterieskola
Meddelande:
Vad är det att vara
vad är det att finnas till
vi har levt oräkneligt många liv
med eller utan en fysisk kropp, och ändå
kan vi inte svara på denna fråga.
Vad är det att vara
vad är det att finnas till
här är orden i sin mångfald inte tillfyllest
här räcker inte orden till.
Något väsensskilt
annorlunda annat, måste upp i ljuset.
Så här må vi fundera, i en fridens
fredens och meditationens stilla stund
när denna dagen har gjort sitt.
Vintermörkret, över landskapet sig sänkt
allt andas frid och fred.
Så vad göra
när denna fråga lagts på bordet
vad är det att vara, vad är det att finnas till.
Och här står vi
i vår verbala nakenhet
med tomma händer, utan att
kunna svara på frågan, vad är det att vara
vad är det att finnas till.
Men ändå, ett med visshet vi vet
hur än ensamhetens beläten tränger sig på
är vi aldrig, den minsta del av tidlösheten
av Moder/Fader Gud, av Moder Gaia
av Änglavärlden övergivna.
Med detta sagt, en avslutande
liten påminnelsens passus
nog så viktig.
Det är vi själva
som medvetet eller omedvetet
regisserar våra liv.
Vi blir det vi tänker
tankens kraft oemotståndlig
kan ingen och intet stå emot, om detta
kan inte påminnas mången gång nog.
*  *  *
A Per Beronius, från den eteriska världen mottaget
_________________________________________
__________________________________________________
En dag på min väg, mörkret jag möter, en Ängel, av strålande
vitt ljus, kommer mig tillmötes, och jag hör hennes röst, var ej
rädd det mörker du nu möter är utsänt av någon som vill dig väl
för att en viktig lärdom dig ge, det mörker, du nu ser är blott en
illusion, en återspegling, av ditt eget inre mörker, det mörker du
nu möter, har till dig kommit, för att dig hjälpa, ditt eget inre
mörker att förlösa, därför, det mörker du nu ser, sänd det kärlek
och du skall erfara, hur det, inför dina ögon, omvandlas till ljus.
Denna dikt hämtad från boken
Spårljus Del 2 Människan
Utgiven 2004
__________________________________________________

Du gillar kanske också...