Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 27 december 2020

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 27 december 2020

 

Jag är Judas och jag vill bara säga några ord idag, för att stärka er inför allt det som nu sker på Jorden. Ljusets krafter är mäktiga och det sker en stor omvandling på Jorden. Det påverkar era kroppar, det påverkar era sinnen, det skapar en obalans till det gamla paradigmet och en obalans inom er, kära människor på Jorden. Ju starkare ni håller kvar de gamla trosföreställningarna, ju större obalans och lidande orsakar ni er själva. Det är dags att släppa taget om det gamla och låta det nya bära frukt. De nya strömningarna är av ljus och kärlek, där medmänsklighet och broder- och systerskap tar en allt större plats i ert liv. Jorden gör sig redo för ett större ljus och era kroppar påverkas också av ljuset. Er medvetenhet förändras och ni får en större förståelse för hur allt hänger ihop. Det finns ingen separation, ni är alla en del av något, oavsett om ni befinner er i mikrokosmos eller i makrokosmos. Ni är alla en del av något större och en del av Gud. Det är därför vi ber er att lyssna inåt, ni har er ledning där.

I denna tid av kaos och tumult är det än viktigare att hörsamma sin inre vägledning, för att inte dras med av de starka energier som nu genomsyrar er alla. Det gäller då att behålla lugnet i stormen och var finner man då detta lugn? Ja, inom er förstås, vila en stund i er själva och ni kan lämna kaoset utanför er. I ert inre lugn kan ni förstå och fatta viktiga beslut både för er själva och andra som påverkas av dem. Det är i ert inre lugn som ni kan rida ut stormen och surfa på vågorna. Det är i kontakt med ert inre som ni kan utföra storverk både för er själva och andra om det så är meningen. Svaret finns inom er, det är dags att lyssna nu och att lyssna omsorgsfullt, så att ni känner att tron och vissheten delar samma rum. Det kan behövas övning, öva helst lite varje dag. Små stunder är bättre än inga alls. Det kan ta sekunder att stanna upp och lyssna in sin intuition, det handlar inte om tid, det handlar om avsikt och intuition. Gå till hjärtat och lyssna, stäng av tankarna om det är möjligt …. lyssna in, känn in, lyssna in, känn in, låt tvivel försvinna .. och där kom det trosvissa svaret. Se till att behålla det innan tvivlen sätter igång på nytt. Ni känner alla igen det här, nu gäller det att bli mer medveten om det här fenomenet och stärka det inre vetandet med det yttre och på så sätt bygga en bro mellan det gamla och det nya paradigmet i er värld. Ni är många nu som har möjlighet att bygga bron och det sker snabbare och smidigare om ni gör det på ett medvetet plan. En del av er har redan förstått det och arbetar från det perspektivet. De bygger en bro från det gamla paradigmet till det nya paradigmet som har börjat att framträda alltmer i den värld som nu har börjat att knaka i fogarna.

Kärlek, kära barn på Jorden, är en viktig byggsten i detta arbete. Kärlek till sig själv, kärlek till sina medmänniskor, kärlek till Jorden och allt som den innehåller (där ingår även mänskligheten). Det är en förunderlig tid, det är en tid av kaos men det är också en tid av möjligheter. Möjligheter som ni nu kan ta tillvara på och förändra till sin högsta potential. Ni har som vi sagt förut svaren inom er. Det är genom er en förändring kan ske, det är genom er visheten kan komma fram. Är ni redo att släppa fram visdomen inom er? Är ni redo att tjäna den mänsklighet som ni tillhör? Vill ni bli en bro till den ljusa värld som väntar på er? Tag då tid att lyssna på den sång som sjungs inom er och som inget hellre vill än att strömma ut och hela allt som finns runt omkring er.

Tack för ordet.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...