Yeshua och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell 20 december 2020

 

Yeshua och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell 20 december 2020

YESHUA (kanaliserat av James McConnell)

Jag är er broder, Yeshua. Jag är här nu, i dessa ögonblick, och jag kommer under er Julsäsong. Åh, vilken Juletid det ska bli!

Julen är inte den ni har programmerats att tro. Det är verkligen inte min födelse. Men från den tiden, från min födelse, så föddes Kristusmedvetenheten här på denna planet, så att ni, alla ni, kan vara här och uppleva Kristusmedvetenhetens födelse. Ni är Kristusmedvetandet som kommer tillbaka i en andra ankomst. Ni är de ni har väntat på! Ni har hört detta många gånger, genom många olika källor. Och det är vad det handlar om: Den Andra Ankomsten.

Om ni ser ut över hela planeten så ser ni turbulensen, ni ser bestörtningen. Ni ser alla de som är sorgsna och deprimerade. Allt det som de mörka krafterna försöker åstadkomma. Ni tittar på det här och ni säger (många av er har sagt detta), “hur ska jag kunna få någon julkänsla nu, när så många människor känner sig så sorgsna?”

Men se er omkring, mina vänner. Se det som om ni reser iväg. Se hur många Julkänslor som uppstår just nu. Och många av er upptäcker till och med att det finns mer Julkänslor än där funnits på många, många år.

Eftersom uppvaknandet sker nu. Ni befinner er i dessa tider just nu. Även om allt verkar rasa, och så är det verkligen – de gamla sätten rasar, och det måste de göra. De måste tas bort. För om Vattumannens Tid och den nya Guldåldern ska komma på Gaia, så måste allt bort, falla som ett Korthus. Och det huset rasar nu.

Korthuset, de mörka krafterna eller kabalen, faller nu. Och det finns inget de kan göra för att förhindra att det sker, även om de försöker på många sätt. De försöker följa sina egna gamla planer och fortsätta programmeringen, fortsätta att hålla fast programmeringen över hela världen. Fortsätta hålla fast vid er så mycket de kan. Men de är som djur instängda i ett hörn nu när de slår tillbaka. De har ingenstans att ta vägen. Det enda stället de kan gå till är in i Ljuset. Och väljer de att inte flytta in i Ljuset, så är det upp till dem, då kommer de att tas bort från Ljuset. De kommer att föras till en ny plats, där de kan fortsätta att ödelägga om de vill.

En ny tidslinje förbereds – inte för dem utan av dem – eftersom deras handlingar skapar den nya tidslinjen för dem. Och de vill att ni ska vara med i den tidslinjen.

Men alla ni vet att ni inte kommer att göra det. För ni har dragit gränserna, de gränser som ni inte kommer att gå bortom. Ni har också återupptäckt suveräniteten inom var och en av er, som förklarades i er Självständighetsförklaring och er Konstitution här på denna planet.

Och själva upplevelsen, inte bara här i detta land utan på hela planeten, håller på att vakna. Ett uppvaknande ni aldrig tidigare upplevt under alla era liv här på denna planet. Ett uppvaknande som inte funnits här sedan Lemuria och tidig Atlantis. Det är dit ni är på väg nu, i er nya tid i Vattumannen. Vattumannens tid har kommit!

Och när ni kommer till den 21:a, som är imorgon, så kommer det en upplevelse som börjar katapultera er längre in i denna Vattumannens Tidsålder. Kommer den Stora Gyllene Blixten? Antagligen inte. Inte vid denna punkt. Men det kommer att bli enormt.

Inom er kommer ni alla att känna det på en eller annan nivå, för energierna kommer att bli otroligt starka imorgon, och under hela denna Julvecka, för ni går in i tiden med stort jubel som Julperioden faktiskt handlar om. Fred på Jorden och godhet mot människor. Det är det Julen handlar om.

Det är det som kärleken medför vid den här tiden, eftersom fler och fler människor fortsätter att vakna, upptäcker undanflykterna och de täckmantlar som funnits så länge i detta land, och över hela planeten. Och det närmar sig sitt slut, då era stora massmedier börjar inse, att den sida de varit på, inte är den sida de vill ha, inte de som finns i de lägre delarna av medierna. De som är de sanna journalisterna och som vill fortsätta vara det. De som vill ge er nyheterna som de brukade göra. De nyheter som är för alla, inte bara för några få utvalda. Och det är de som kommer att bryta sig ur och säga “inte mer.” De kommer att säga det till de som anställt dem. Och de som anställer dem kommer att tas ut ur processen, tas ur situationen de befinner sig i, på ett eller annat sätt. De kommer inte att ha kontroll så mycket längre.

Er media kommer att börja vända, kommer att kunna börja förändras. Precis som era alternativa medier gjort med sina faktanyheter, som når ut till fler och fler människor över hela världen. Det är katalysatorerna nu för de andra i det ni kallar massmedia. De kommer att börja vända och styra sig själva, för de kommer inte att kontrolleras längre, precis som ni inte längre kommer att kontrolleras.

Ni har många gånger hört : ”Tassa inte på tå.” Fortsätt slåss. Slåss med sanningens svärd. Slåss med ljusets svärd. Nå ut till era bröder och systrar närhelst ni kan, för att hjälpa och uppmuntra dem. Gör det inte åt dem. Vi gör det inte åt er, och ni kan inte göra det åt dem. Men ni, precis som vi, kan putta på dem.

Ni kan ge dem lite vägledning här och där, om de ber om det. I själva verket kommer de att börja be er mer och mer, för de vill vara på samma tidslinje som ni, mer än ni kan föreställa er just nu. Deras Högre Själv kommer att börja väcka dem, precis som era Högre Själv hjälpte till att väcka er.

Jag är Yeshua. Och jag lämnar er nu i fred och kärlek och enhet. Och den här Julen kan bli en fantastisk upplevelsen och ge er Julens Mirakler. Var och en av er kan förvänta sig Julens Mirakler, om ni tror.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna här.

Och vilket budskap det var inför Julen! Jul! Jul! Tiden för Kristusenergin, Kristusmedvetenheten som kommer inom var och en av er, Kristi födelse inom var och en av er. Det är vad detta handlar om, som Yeshua har gett er här. Så var vid gott mod folk, detta år kommer snart till sitt slut!

Och ni kommer att vara redo att uppleva en stor fest på Nyårsafton! Festen som vi ska hjälpa er med, eller hjälpa till att ordna här åt er. Ett bättre ord för det är firande. Ni kommer att fira om ni deltar tillsammans med oss. Och vi hoppas att ni alla deltar om ni kan.

Meditation ni har i morgon är också mycket viktig att ni deltar i. Eftersom en enda person kan skapa en helt ny upplevelse på hela planeten. Vad kan då många personer med samma sinne och liknande intentioner göra? Så multiplicera er själva med 50 eller 60 eller mer, och ni börjar inse vilken påverkan ni kan ha på hela planeten, som ett resultat av detta. Multiplicera sedan alla som är med i samtalet imorgon, med alla de över hela världen som mediterar samtidigt, över en miljon människor som samlas på en gång med lika intention, lika upplevelse, lika medvetenhet om den Stora Omvandlingen för denna planet! Det är vad det handlar om imorgon. Så se till att ni alla är med i samtalet med oss, ​​så att vi kan föra fram ​​det här.

Och sedan, naturligtvis, på nyårsafton, då vi kan bringa in det Nya Året tillsammans, okej?

Vi är redo för era frågor om ni har några till En Som Tjänar och Shoshanna.

Gäst: Jag har en fråga, kan ni höra mig?

OWS: Ja, det kan vi, Kära Du, ja.

Gäst: Jag älskar att ni identifierar mig genom min röst. Det är trevligt. Yeshua pratade om att massmedierna förändras, och jag har inte tittat på några massmedier på länge, eftersom jag vet att det mestadels är lögner. Jag undrar bara hur kan vi veta om de verkligen talar sanning?

OWS: Du kan förstå för att du kommer att använda ditt omdöme. Det kommer att bli en vaktavlösning, så att säga. Och det kommer att pusha många över hela planeten, inte bara i det här landet utan över planeten, där de börjar vakna på grund av de nyheter som kommer att komma ut.

Nu säger vi inte att det blir imorgon, eller nästa dag, eller ens nästa vecka eller nästa månad. Men det kommer, och man kommer att göra uppror mot de som försöker att kontrollera dem. Och de som befinner sig i dessa positioner av kontroll, kommer också att tas bort. Så det kommer. Det kommer att komma. Det kan komma efter att er president statuerat ett visst exempel, och då påbörja en viss process. Vi kommer inte att närmare gå in på vad det kan vara. Många av er är redan medvetna om detta. Men när han börjar arbeta med det, kommer det att börja förändras och förändra de som fortfarande är i processen för uppvaknande, som då påbörjar ett mer fullständigt uppvaknande. Och det kommer också som ett resultat av er upplevelse, er meditation och allt annat i morgon, den världsomspännande meditationen som kommer, vilken också åstadkommer en katalysator för Den Stora Omvandlingen, som kommer närmare och närmare denna planet. Okej? Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: (Kanaliserad av JoAnna McConnell, JoAnnas Högre Själv)

Vi vill dela med oss. Får vi det, Kära Broder?

Gäst: Hej Shoshanna. Varsågod.

Shoshanna: Käre Broder, sanningen har många nivåer. Sanningen finns i ditt hjärta och förstärks av ditt tredje öga. När hjärtat fungerar i samklang med ditt högre medvetande, så förstärks det som kallas det tredje ögat, då kommer sanningen som är nödvändig för dig att veta, att avslöjas för dig. Du kommer att veta, för att ditt hjärta och ditt sinne arbetar tillsammans. Namaste.

OWS: Underbart. Mycket bra. Har vi ytterligare frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag undrar. Mitt tredje öga öppnas eller är öppet, men på grund av olika saker, så ser det inte klart. Min syn är inte så tydlig som jag skulle vilja att den var. Jag undrar om morgondagens energi skulle kunna driva oss mot tydligare syn och ”andliga” gåvor.

OWS: Definitivt.

Gäst: Åh bra. Tack.

OWS: Om du deltar i meditationen imorgon, så kommer du att uppleva en ökad medvetenhetsnivå, som ett resultat av den.

Gäst: Bra. Jag kommer att vara där!

Shoshanna: Vi vill dela med oss.

OWS: Ja.

Shoshanna: Får vi det?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Kära syster, vi ser i vårt register här, att du är en varelse under omvandling. Dina framsteg har varit exponentiella. Dina andliga gåvor som tas emot genom ditt hjärta, genom kronchakrat och genom ditt tredje öga kommer att öka, och de fortsätter att öka hela tiden. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Finns det andra frågor här?

Gäst: Kan jag få ställa en till?
OWS: Ja.
Gäst: Jag ser otroligt mycket fram emot vad som kommer att hända imorgon. Men jag får också ångestattacker, och jag försöker hindra dem bara genom att gå inom mig. Har ni några förslag på hur jag ska göra, eftersom det kommer att bli något gigantiskt imorgon.

OWS: Vi skulle vilja varna dig. När du använde termen ”gigantisk”, så är det är en subjektiv term, som kan vara annorlunda för alla. Så tänk inte i termer av att allt kommer att vara i ett rosenskimmer, fullt av ljus och kärlek, och allt sådant som ett resultat av meditationen i morgon, eller som ett resultat av de energier som kommer in på planeten. Och det gäller inte bara imorgon.

Snälla förstå, det här är en process. Så de energier som kommer till planeten vid vintersolståndet och placeringen av planeterna, sker som ett resultat av allt som är en del av den stora planen, allt finns i denna process. Det kan pågå under en dag, under en vecka eller till och med mer än så, för att ni ska vänja er vid dessa energier när de kommer in. Så förvänta dig inte nödvändigtvis (även om det kan vara så), förvänta dig absolut inte att allt förändras i ditt liv imorgon, på grund av av att dessa energier kommer in. Er meditation och framgången av den över hela världen, kommer att ha en stor effekt på de saker ni vill ha, när det gäller er politiska och sociala miljö i detta land och över hela världen.

Så var vid gott mod. Det här kan vara en underbar tid ni går in i, och det är verkligen en underbar tid ni befinner er i just nu, om ni nu använder det perspektivet för att uppskatta vad som händer i dessa ögonblick. Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill dela med oss. Får vi det?

Gäst: Naturligtvis.

Shoshanna: Käre Broder, det vi nu delar med oss av är för alla. Vi måste berätta för er att ni har fullständig kontroll över er egen verklighet, om ni hela tiden väljer det. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra.

Gäst: Underbart. Tack.

OWS: Finns det några andra frågor här? Ytterligare frågor?

Gäst: Ja, Kära Ni. Jag skulle vilja veta mer om vad detta tidslinjeskifte egentligen betyder. Med andra ord, det låter som om vi har människor som kommer att gå i två olika riktningar. Jag har tidigare hört att Jorden inte kommer att bli två olika Jordar, men jag vet inte om det fortfarande gäller, eller om det är så att ett tidslinjeskifte sker för människor vid en annan tidpunkt, att de då åker någon annanstans. Jag är bara nyfiken på att få höra mer om det.

OWS: Först och främst så sker tidslinjeskiftena redan. Det är inte något som kommer, det händer redan. Och du upptäcker att du rör dig i en viss riktning. Var och en av er rör sig i tidslinjeskiftet när det sker. Och du väljer just den tidslinjen som du vill flytta in i. Andra väljer också. Ibland väljer de på en högre nivå, att de att inte ska vara en del av din tidslinje, utan istället på sin egen tidslinje, förstår du? Så det handlar om ett perspektiv på, och ett val naturligtvis, var man befinner sig som ett resultat av det. Tänk inte i termer av två Jordar. Tänk på det i termer av en Jord, ett medvetande som du kommer att vara en del av. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss om detta. Kära Syster, får vi det?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Kära Syster, vi vill ställa en fråga till dig. Får vi det?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Kära Syster, vad är din definition av en tidslinje?

Gäst: Jag vet inte. Det är därför det fortfarande är förvirrande Jag förstår verkligen inte vad en tidslinje är.

Shoshanna: Vi vill ge dig en förklaring. Får vi det?

Gäst: Ja snälla.

Shoshanna: Kära syster, en tidslinje har inget att göra med tiden. Anledningen till refererensen med ”tidslinjen”, beror på en tredimensionell medvetenhet och det sätt som 3D-sinnet uppfattar tid. Nå, en tidslinje är verkligen en uppfattning om verkligheten. Uppfattningen av verkligheten har komponenter av ande, fysiska, mentala och emotionella ingredienser. Så din uppfattning om verkligheten är den tidslinje som du är på, förstår du. Du kan se det överallt. Du kan se det i din familj.

Vi kommer att ge dig ett exempel. Din mor är på en helt annan tidslinje än du hela tiden, för hennes uppfattning om verkligheten, som består av de fyra komponenterna andlig, mental, emotionell och fysisk är av en lägre vibration än den du nu trivs med. Så när vi talar om tidslinjer, så talar vi om den vibration som du vibrerar med, och uppfattningen om verkligheten runt dig som ger en bild av den vibrationen. Det är en tidslinje. Verkar det vettigt, Kära Syster?

Gäst: Det gör det. Men jag brottas fortfarande med hur Jorden kommer att se ut. Jag gissar att människor befinner sig på en viss tidslinje med en viss verklighetsuppfattning som innefattar vacciner och allt det där, och andra på en med uppfattningen om en verklighet som är kärlek, ljus och broderskap, och att allt det existerar på samma gång, men det förvirrar mig.

Shoshanna: Kära Syster, får vi dela med oss igen?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Var inte förvirrad, eftersom detta är planetens dualitet du lever i. Det du väljer är vad du väljer att se, känna, höra och leva. Du väljer det. Om du väljer en högre vibrerande verklighet, så kommer de av den högre vibrerande verkligheten att samlas runt dig, och du kommer att uppleva det, förstår du. Det handlar helt enkelt om att allt finns på en gång, och du får välja hur din existens kommer att se ut, när du förstår att du har den makten. Namaste.

OWS: Ja, och du kommer att skapa Jorden precis som du vill att den ska vara, precis så som du har skapat den i den tredimensionella illusionära upplevelsen. Precis som när du skapade den här upplevelsen, så gör du nu på samma sätt när du går framåt för att skapa din verklighet. Din verklighet om hur Jorden kommer att bli, blir precis så som du skapar den. Du kan se det som att måla en tavla. Den målningen är den verklighet du ser i ditt sinne, och du skapar den upplevelsen för dig själv, förstår du?

Shoshanna: Får vi spinna vidare lite här, Kära Syster?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Det som vi och som En Som Tjänar har sagt, måste vi identifiera. Du måste notera att du skapar i varje ögonblick av ditt liv. Det människor skapar är inte ett medvetet skapande, det är omedvetet. När du väl insett att du kan nyttja medvetenheten och gudomligheten som finns i dig, då kommer du att skapa nirvana. Du kommer att skapa Shamballa. Du kommer att skapa fantastiska saker, men du måste börja identifiera dem. Och börja med det i din vardag. Notera dina skapelser. Notera hur fantastisk du är i varje ögonblick. Och när du noterar, identifierar och blir medveten om det, då kommer din kraft att utvecklas exponentiellt. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra. Finns det några andra frågor nu?

Gäst: Jag har ingen fråga, men jag har en kommentar. Jag vill bara säga tack, tack. Jag känner vördnad och stor tacksamhet för er underbara service till oss, när vi som ett kollektiv river ner slöjornna i 3D-upplevelsen och stiger upp. Och jag känner mig så hedrad av er att jag vill gråta, jag älskar er bara så mycket! Tack tack!

OWS: Och vi känner samma sak. Och vi känner vördnad för er, er alla, och de upplevelser som ni har varit tvungna att gå igenom för att åstadkomma Omvandlingen här, av den här planeten genom att vara Systemhaverister. Det är inte lätt, och vi vet att det inte är lätt. Hela galaxen vet, när de tittar på denna upplevelse på planeten, att det ni går igenom inte är lätt. Ni är hjältarna här. Kom alltid ihåg det. Ni kommer att firas stort när allt detta kommer till sitt slut, och ni har gått igenom er fulla uppstigning.

Shoshanna: Vi skulle vilja dela med oss. Kära Syster, får vi det?

Gäst: Ja, Syster.

Shoshanna: Kära Syster, vi hoppas att vi kan sätta ord på detta som uppriktigt och djupt kommer att förklara vad vi upplever. Vi är samstämmiga med ditt Högre Själv. Allt du vill be oss om som Shoshannas Kollektiv, kommer att vara i samstämmighet med ditt Högre Själv. Det är inte vi som ger dig svaret. Vi kommer att berätta för dig nu, att detta gäller alla varelser som vill ha svar. Det kommer alltid från deras Högre Själv som är i samstämmighet med oss. Namaste. Och vi älskar er djupt. Namaste.

Gäst: Namaste. Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det ytterligare frågor här? Är vi redo för era e-postfrågor?

Gäst: Okej. När Insurrection Act åberopas och Marshall Law förklaras, är det då säkert att resa med flyg, eller kommer flygen att stanna på marken?

OWS: Först och främst måste du veta att ingenting är hugget i sten. Så när du använder termen “när den åberopas” eller “när den förklaras”, så är det inte helt korrekt. Eftersom det ännu inte är helt bestämt om den som ska förklara den, faktiskt kommer att göra det.

Men, baserat på sannolikhet och möjlighet vid denna tidpunkt, så är det bestämt att ja, han kommer verkligen att göra det. Men det kan förändras. Snälla förstå detta. Nu, om och när detta förklaras, så påverkar det inte direkt det du pratar om, flygindustrin, mer än hur den redan påverkats här av de olika mandaten, reglerna och alla sådana saker.

Och lägg märke till att vi använder termen ”regler” här. Inte lagar. Det är inte lagar. Det är helt enkelt regler, rekommendationer eller vägledning från de som kontrollerar och vill ha kontroll över befolkningen. De är en del av de mörka krafterna, eller hantlangare till dessa mörka krafter, som gör det de tror de måste göra, eller gör det de måste göra för att behålla sina jobb, och allt sådant. Så de följer bara order.

Så det är ännu inte helt klart hur detta kommer att spelas ut. Men allt är en del av den Stora Planen från Skaparen som är igångsatt här. Och ni är alla spelarna i detta. Alla Ni. Markbesättningen, de som känns igen som Alliansen, Galaktikerna, Agarterna, Ärkeänglarna, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Alla är en del av hela detta uttryck.

Så var vid gott mod. Låt allt hända av det som kommer att hända. Och låt det bara flöda. Gå med flödet som vi sagt många gånger. Bara var. Okej? Troligtvis kommer ni att sjunga sången, ‘Let it Be’, liksom några andra under firandet på Nyårsafton.

Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: Vi vill säga att de som vill ställa frågor måste stiga fram. Vi har känt att det finns frågor från andra här som inte kommit fram. Vi kommer att berätta för er, kära ni, att varje fråga finns hos många. Och den som ställer den är det modiga ljuset. Vi älskar er och vi vill hjälpa varje person att hitta sin sanning. Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det någon där ute som fortfarande vill ställa en fråga?

Gäst: Ja. Jag har en fråga. Jag har nyligen förlorat min fru och sorgen verkar blockera en hel del av mina försök att få kontakt eller meditera. Har ni några förslag?

OWS: Vi förstod inte riktigt din fråga. Shoshanna, förstod du frågan?

Shoshanna: Vi tror att han sa att han har förlorat sin fru. Stämmer det?

Gäst: Ja. Jag förlorade nyligen min fru, och vi stod varandra väldigt nära. Och sorgen jag känner, gör det svårt att meditera och ha ett öppet perspektiv. Har ni några förslag på hur jag kan hantera det?

Shoshanna: Ja. Käre Bror, får vi dela med oss till dig?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Käre Bror, den tredje dimensionen är en svår plats. När en fysisk varelse går vidare och inte längre är fysisk, är den som har djupa känslor så anknuten till detta, och du har en stor emotionell kropp. Och du vet det här.

Det du måste förstå, och vi vet att detta är svårt, men den du har förlorat lever vidare. Hon lever vidare. Hon lever i en annan värld, och om du vill ansluta till den världen, måste du bearbeta dina känslor. Du måste tillåta dem.

Du måste låta denna sorg arbeta sig igenom. Så är processen, förstår du. Och när du låter denna sorg bearbetas och kommer till en neutral punkt, då kommer den som befinner sig i en annan värld, att kunna ansluta till dig.

Och du är väldigt klok för du förstår att din sorg och dina djupa känslor av kärlek, är det som är orsaken till att hon inte kan komma igenom. Så du måste bearbeta dessa känslor.

När du väl har kommit till en punkt av frid, så kan du be att hon ska besöka dig i dina drömmar, besöka dig i dina meditationer.

Men ha tålamod, Kära Du, och låt processen ske. Namaste.

OWS: Och det som kan vara till hjälp här också, är vissheten om att du har haft många tidigare liv med henne, under många livstider före denna. Och med många andra också, i andra livstider. Du har sagt farväl till många, många under var och en av dessa livstider, och trodde att du aldrig skulle få se dem igen. Och du gick igenom dödsprocessen och gick vidare, och där var hon, eller där var han, eller vad det än kunde vara. Och ni var tillsammans igen. Och precis som du har haft många liv tillsammans med henne och sagt farväl många gånger tidigare, så var det nu en till gång du gjorde det. Och precis som i alla andra tider, så kommer ni att träffas igen.

Så var var vid gott mod. Jag vet att det är svårt. Var i din sorgeprocess. Gå igenom den och vet att det kommer bättre dagar framöver, och att du kommer att återförenas med henne om en inte allt för lång tid. Shanti.

(En annan gäst: Vi älskar dig.)

Gäst: Tack.

OWS: Finns det fler frågor här innan vi släpper kanalen? Mycket bra. Då, Shoshanna, har du ett avslutande meddelande?

Shoshanna: Vi vill bara säga att detta är ett flerdimensionellt liv, och ni lever i många dimensioner med många nära och kära. Det är svårt att förstå detta, men ni är aldrig någonsin ensamma. Namaste.

OWS: Och vi vill bara säga, att allt ni har arbetat för sedan den Stora Konklaven där ni volonterade för att vara en del av denna upplevelse, är ni nu i kulmineringen av och kommer till slutet av den, och det blir början på nästa steg i er vistelse här på denna planet, eller bortom denna planet, vad ni än väljer. Det kommer att vara upp till er. Det kommer att vara ert val. Ingen kommer att ta bort valfriheten från er någonsin igen, om ni inte tillåter dem att göra det.

Shanti. Frid vare med er. Vara den ende.

Gäst: Tack, James!

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
“Believing is seeing!”

Översättning: Maggan

You may also like...