Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 april 2021

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 april 2021

Er Stam, Er Själsfamilj & Blir Källa

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton


”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är ett kollektiv inom ett kollektiv inom ett annat kollektiv, och så vidare, och så vidare. Vi samlades för att bli detta speciella kollektiv på grund av den vibration som vi alla erbjuder som individuella medvetanden, och vi dras till varandra. Vårt kollektiv bildades naturligt. Ni befinner er vid en punkt i er andliga utveckling där ni helt enkelt kommer att upptäcka att ni harmoniserar med och ni dras till andra människor som erbjuder en liknande vibration som den ni erbjuder. Ni kommer att komma tillsammans med de individer som sannolikt kommer att ha ett liknande perspektiv på livet också.

Och då kan ni agera och prata med varandra med de liknande målen som ni har i åtanke. Ni kan tillsammans skapa en bättre version av verkligheten tillsammans för er alla och för det större kollektiv som ni är en del av. När ni inser att ni har denna kraft, denna förmåga, inser ni också hur ni blir Källenergi igen. Och naturligtvis slutade ni aldrig vara Källenergi, men ni arbetar inte alltid med den fulla kunskapen om vem ni är. När ni börjar tänka på er själva mer som ett kollektiv, så blir ni närmare Källan och Källenergivibrationen, perspektivet, agendan och så vidare.

Ni vill se och känna och demonstrera hur ni alla är sammankopplade där på jorden. Det är därför när ni bryr er om någon som ni aldrig har träffat och som ni inte har något gemensamt med, någon vars kamp är mycket annorlunda än er, känner ni att ni blir mer hela. Ni blir en mer komplett version av er själva för att ni i verkligheten redan är ett kollektiv. Men vissa vet att detta är sant, och andra gör det inte.

När ni baserar vem ni är intresserade av att samarbeta med på vibrationer snarare än på någon annan ytlig aspekt av vem ni är, får ni tillgång till mer av den kraft som ni alla har inom er som individer. När ni träffas naturligt och organiskt kan ni verkligen känna synergin som skapas genom sammanslagningen av alla de olika delarna.

Alla era medmänniskor spelar sin roll i denna kraftfulla, medskapande, samarbetsgrupp som ni bildar. Men om ni bara kommer tillsammans med de som liknar er, som gick på samma gymnasium som ni gjorde eller som är medlemmar i er ursprungsfamilj, är det mindre troligt att ni växer och expanderar till fler av era sanna jag. Ni behöver inte komma tillsammans med andra bara av vana eller av en skyldighet, utan istället kan ni låta universum ge er de som kommer att resonera med er och ge er mer av den känslan av att bli ert hela jag.

Så småningom kommer alla att resonera med er, och ni kommer att känna er mer bemyndigade genom att komma tillsammans med varje enskild människa där på jorden, men ni är helt enkelt inte vid den tiden ännu, och det är okej. Det är okej att inse att ni inte är i vibrationsharmoni med någon och erbjuda den personen kärlek, medkänsla, kanske till och med förlåtelse, fjärran ifrån.

Låt er vara med er stam, med er själsfamilj, och känn hur mycket mer av Källan ni blir, eftersom ni ser er själva som ett kollektiv snarare än som individer som var och en försöker få det ni alla behöver för att överleva. Ni kommer på en tid där på Jorden där dessa typer av samverkande kollektiv kommer att behövas för att hjälpa till att främja medvetandet ytterligare och för att hjälpa till att utlösa det initiativet för att sammanföra er alla som ett, ett mänskligt kollektiv, en familj, en grupp uppstigande varelser, för det är verkligen den ni är.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...