Ärkeängel Ariel via Genoveva Coyle, 16 november 2018

Ärkeängel Ariel via Genoveva Coyle, 16 november 2018

Jag skänker er Lejonets styrka och Kondorens synförmåga

Ni har lovat att leda 144 miljoner själsfamiljer i säkerhet, och varsamt vägleda dem till platser där det finns harmoniska och fredliga levnadssätt.

Kanaliserat av Genoveva Coyle.

Hälsningar ni kära! JAG ÄR Ariel, JAG ÄR Kärlekens och Sanningens Ärkeängel, liksom vi alla är i de högre världarna. Jag är er älskade och nära följeslagare i Kärlekens Nya Tidsålder, er Nova Jorden.

Jag har kommit hit för att skänka er alla presenter. Jag är här för att ge er lejonets styrka, för att ge er hans ledarförmågor och beslutsamhet, och livskraften av hans kungliga natur.

Ja, vi talar om er alla här, Nova Varelserna – ledarna och vårdarna av ert valda rike – era 144 miljoner själsfamiljer som ni har tagit under era vingar för att leda och skydda, för att ta väl hand om på ett sätt som ibland blir uppmärksammat, men som för det mesta inte märks vid denna tid.

Det är dags att höja era insatser, och det här är det perfekta sättet som ni har beslutat er för att gå vidare på er resa. Och inte på ett sätt som placerar er över någon annan, för ni är mycket vänliga och ödmjuka i er förståelse för att alla är perfekta och underbara barn av den Ende, lika underbara som ni själva, men med styrkan och beslutsamhetens hos dem som har färdats på mörkrets ödmjuka stig, och som har valt denna roll för att skydda, vägleda och leda sin flock av anslutna själar, medan de också vandrar genom sina egna skuggor.

Ni har lovat att tryggt och säkert leda dem till platser där det finns harmoniska och fridfulla sätt att leva. Och det är vad ni håller på att göra, medvetet och omedvetet, men inte i skrytsamma och högljudda ordalag, inte heller genom att bli en guru eller ta någon annans makt ifrån dem. Ni ber inte om ett erkännande av något slag, men genom ert eget exempel visar ni dem innebörden av egenmakt.

För det mesta helar och skyddar ni dem från faror, de som ännu inte är riktigt mogna och öppna för sina egna vägledande knuffar. Det tar inte bort deras lärdomar, utan därför att ni vet att vägen till lärdom genom smärta och lidande inte längre kommer att tillåtas på Nova Jorden.

Jag är här för att ge och förstärka er syn på kondoren, så att ni kan se djupare in i mörkret, till och med från tusentals mil bort, och det betyder att ni kan se exakt var faran kommer ifrån. Sålunda kan ni ha den bästa synförmågan och kan neutralisera de faktiska och verkliga motståndarna, och inte de som tränger sig på, för de är för det mesta oskyldiga åskådare.

Er värld är fortfarande i kaos och tumult, och det är precis i rätt tid, för mycket måste rivas och förändras. Ni har strävat efter att leva och arbeta mitt i denna föränderliga turbulens och hålla ert stadiga ljus högt, så att andra kan se och följa ert exempel. Ibland kastar ni ut en livlina till andra i nöd, för de har dragits ner under denna ostoppbara virvel av förändringar, och kämpar därmed för att hålla sig uppe. Och så för ni dem tillbaka till säkerheten.

Samtidigt arbetar ni flitigt med att förankra den ljusa framtiden – Ljusstäderna – och ett liv i frihet och kärlek i samhällen där det alltid finns fullkomlig harmoni.

Förstå att det inte finns någon tid, ni drar samman det förflutna och framtiden till detta nu-ögonblick. Det förflutna kommer att helas genom att avlägsna alla falska nätsystem och falska konstruktioner av makt över andra; ni gör det genom klok ledning, omtänksamhet och vägledning av ert tilldelade kungadöme. På detta sätt kommer all brist, alla begränsningar och all överlevnadsenergi att snabbt och smärtfritt ersättas av framtiden – ett tillstånd av vänligt, medkännande, fridfullt och kärleksfullt samarbete mellan alla varelser.

Bra gjort kära modiga änglar! Jag kommer att lämna er med min kärleksfulla omfamning. Jag tackar er för ert mod och ert engagemang för kärleken! Farväl!

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

By permission.

©2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

Du gillar kanske också...