Rådet: Vad innebär resan rent praktiskt?

2023-08-28
Kanal: Nadina Boun
Man kan säga att resan går från ett automatiskt reaktivt tillstånd till ett hjärtcentrerat, medvetet kreativt tillstånd.
Sedan den dag du kom till den här världen och fick höra hur det fungerar, vad som är rätt och vad som är fel, vad som är bra och vad som är dåligt, vad som är acceptabelt och vad som inte är det, vad du bör och inte bör göra, så blev det ritningen att navigera efter i denna värld/verklighet. Du tillbringade ditt liv i ett reaktivt läge och reagerade på allt som händer baserat på dessa parametrar och definitioner av vad det eller det innebär.
Så en dag bestämmer du dig för att du inte längre vill känna så här, och du flyttar till en annan nivå av skaparförmåga. Men det är den första nivån, när egots idé om bättre, mer, starkare, kommer in. Du börjar då medvetet skapa något bättre från ett självuppfyllande tillstånd, egots, som vill vara bättre än, starkare än, rikare än. Och du börjar visa andra i det yttre allt du samlat på dig, att du är bättre, större…
Sedan måste hjärtat öppnas, så att du inte längre skapar från det självuppfyllande egot som förlitar sig på de yttre tingen, utan börjar skapa från hjärtat, genom att komma åt dessa tillstånd inifrån. Hjärtat finns inuti kroppen, så att skapa från hjärtat är att skapa från insidan.
Nu börjar du skapa dessa tillstånd av sådant som är bra, mer glädje, mer harmoni, mer överflöd inifrån och verkar därifrån. Och eftersom det finns så många saker i din värld som du är involverad i, så upprepar du cykeln inom varje område, inom varje ämne, tills du har bemästrat alla. Det är därför du kommer att se några personer som har kontroll inom ett område men inte ett annat. Till exempel affärer vs relationer.
När du äntligen öppnar ditt hjärta kommer du att börja se det hela perfekt på den nivån. Det reaktiva tillståndet reagerar perfekt. Egotillståndet skapar sitt eget självuppfyllande slut. Hjärttillståndet skapar dessa perfekta tillstånd från hjärtat, skapar inte längre från det yttre eller reagerar på det.
Och när du behärskar alla dessa saker på din planet; vad som finns där borta och dess halvsanningar, din familj, vänner, pengar, din regering, främlingen du möter, dina kollegor, ditt företag … då har du möjlighet att stanna kvar och vägleda andra eller gå över till nästa nivå och hjälpa dem från där.
I praktiken så är det resan i ett nötskal, att gå från ett reaktivt tillstånd till ett medvetet tillstånd som måste göras gradvis, för egot kommer först. Hjärtat öppnas när egot inser att allt det har byggt i det yttre inte räcker, att det finns något inom som saknas. När du behärskar alla dessa saker i ditt liv, i din värld, blir du den mästare du är tänkt att vara, du blir högre och större, och blir därför den större, klokare versionen av dig, det du kallar ditt Högre Jag.
Och spelet upprepas, för att du ska nå högre, skapa från det högre till ännu högre och uppåt, tillbaka till Den Endes Oändliga Hjärta.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *