Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 11:e november, 2016

et-contact

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv –

11:e november, 2016

 

 

För människorna i Amerika kom resultatet av deras presidentval som en fullständig överraskning eftersom de var mycket närmare varandra i slutet än väntat, och Trump fick sent ett starkt tillskott av stöd, till största delen från de som varit osäkra fram till slutet. Ingen av de två kandidaterna var särskilt lämpliga för en sådan viktig position, som USA:s president. Men inom en period av ungefär 3 månader eller mindre, kommer sannolikt händelser att ske som kommer att överskugga allt annat som skett hittills. Det nya USA väntar på att tillkännages i kulisserna, och det innebär att valresultatet inte kommer att ha någon giltighet. Under dessa omständigheter förväntas det att Trump skall avgå, och därmed ge plats åt nya kandidater, i ett nytt val. Därmed anses Paul Ryan vara den mest sannolika att utses till interimspresident, tills nya val kan hållas.

Dessa händelser var oundvikliga och stora förändringar kan inte stoppas från att ske, eftersom de redan skrivits in i framtiden och kommer att manifesteras ganska snart. Det kommer att bli en vändpunkt för hela mänskligheten, när de rör sig på den väg som kommer att befria dem från kontrollen av de mörka Tjänarna. Det gör det möjligt för mänskligheten att ta stora steg framåt, och de kommer att se införandet av positiva och välkomna förändringar, som har hållits tillbaka under lång tid. Så många händelser, har väntat på möjligheten att kunna avslöjas, som rör den verkliga framtiden för jorden och dess invånare.

Detta är sluttiden av solcykeln som varat i över 25.000 år, och under den tiden har i stort sett alla av er haft många liv på Jorden. Ni har gått igenom dem, och har blivit så mycket större själar än när ni började cykeln. Evolutionen är nyckeln till de erfarenheter ni fått, då lektionerna ofta upprepades, för att säkerställa att ni lärt er. Som själsgrupp har ni lyckats där ni under tidigare cykler har misslyckats. Varje gång, fick de själar som inte var redo att stiga upp, gå in i en annan cykel för att fortsätta sina erfarenheter, med syftet att gradvis utvecklas och skapa ytterligare en möjlighet att stiga upp. Det finns ingen press på dem, utan varje själ får utvecklas i sin egen takt. Däremot kommer de att fortsätta att stödjas, av de själar som stigit ned från de högre världarna för detta ändamål. Men några av dem kommer också från andra civilisationer, och är alla volontärer. Sådana individer är vanliga bland dem som redan har stigit upp.

När avslöjandena börjar komma om era sanna själv, kommer många att finna det svårt att tro på, och det kommer att bli både chock och glädje. Var dock säkra på att de som kommer att berätta sanningen, kommer att lämna er utan tvivel om att de talar sanning. Förändringarna på Jorden kommer att ge er fördelar som garanterat kraftigt kommer att höja er livskvalitet. Det kommer att bli en tid då ni kommer att ha alla de väsentliga fördelarna, som garanterar en bekväm tillvaro. En där ni inte behöver oroa er för ert välbefinnande, eftersom standarden kommer att bli mycket högre än förut. Många gamla transportformer kommer att försvinna, för att ge plats åt de som är tillförlitliga och inte förorenar luften och jorden. Haven och vattenförsörjningen, kommer också att renas på nästan ingen tid alls, med hjälp av avancerad teknik. Healing kommer så småningom att genomföras med användning av endast ljud och ljus, så det kommer att bli en absolut revolution i detta avseende. Så framtiden innehåller mycket som kommer att glädja och även förvåna er, och ni kommer att absorbera de högre vibrationerna och förbli med perfekt hälsa.

När ni börjar ”drömma” om de framtida förmånerna, så kommer ni att locka dem till er. Ju fler själar som gör det, desto snabbare kommer ni att kunna använda dem. Det är också värt att nämna slutligen, att behovet med att tillbringa den bästa delen av era liv på arbetet, också kommer att bli onödigt, eftersom så mycket av det ni fortfarande gör manuellt, kommer att utföras av robotar. Redan nu har deras utveckling gjort avsevärda framsteg, och de utför redan mindre uppgifter. Det som till största delen var science fiction det senaste århundradet, har snabbt blivit en verklighet, och har förmågan att snabbt förändra ert sätt att leva. Det som hållits borta från er under en lång tid, blir också verklighet, och det kommer att påskyndas när de mörka Tjänarna som orsakade det, tas bort.

Det är bäst att ha ett öppet sinne om ni vill utvecklas snabbare, när nya idéer och fakta presenteras för er. En som kan beröra många människor, är knuten till födelsen av en ny familjemedlem, och ni har lärt er att en ande går in barnets kropp innan det föds, som också valt vilka som ska vara föräldrar. Valet görs med tanke på vilken typ av livserfarenheter de vill ha, innan de är vuxna och kan göra på sitt eget sätt. Urvalet görs från de lärdomar de vill ha, och ibland upprepas det och de kan inkarnera flera gånger, med samma föräldrar. Allt är dock inte prövningar och hårt arbete, eftersom karma också omfattar de goda tiderna i ert liv, när ni får vila och uppnår era mål. Tänk också på att er livsplan beaktas, och ert val av föräldrar skulle vara de som var bäst lämpade att ge er det ni behövde för att lyckas.

Vissa läsare kanske tvivlar på att de valde sina föräldrar, eftersom de kan ha haft en svår barndom. Var säker på, att även under dessa omständigheter så finns det inga misstag, och av någon anledning valde ni dem för att ge er de erfarenheter ni behövde. Det kan också innefatta karma, där ni har en del oavslutade ärenden, som måste rensas. När ni börjar tänka i termer av karma, kommer ni att finna att det hjälper till att hitta en orsak till era livserfarenheter. Allt är av värde, och vissa är viktiga för era framsteg, där er utveckling är berörd. Ni kan inte fly från det, annat än genom att avsluta ert liv i förtid, men det skapar bara mer problem för er. Ta livet på allvar och gör ert bästa hela tiden, och förhoppningsvis kommer ni att ha kunnat rensa ut det, för all framtid. Några av er kanske tvivlar på att ni valt era föräldrar, eftersom ni kan ha haft en svår barndom, men det kan verka åt båda håll, eftersom föräldrar också kan ha läxor att lära.

Eftersom detta är sluttiden, kommer många själar att vara mycket upptagna med att försöka höja sina vibrationer, för att öka sina chanser att stiga upp ur de lägre vibrationerna. Många kommer att lyckas och intuitivt veta när de är på väg att nå framgång. Var försiktiga och snälla mot andra själar, och tillåt deras brist på förståelse, och avsaknaden av kärlek till andra Människor. Alla själar mixas ihop på Jorden och alla lär av varandra, så tänk efter när ni förlorar kontrollen, och efter att ha funnit orsaken, upprepa det inte.

Händelserna når en punkt då stora saker måste ske mycket snart, eftersom det finns en massa oro bland människor, som har liten eller ingen aning om vad som pågår. De hamnar väldigt mycket på kant, och det är ett recept för att händelserna kan gå över styr. Vägledning behövs, och adekvat hjälp med att låta dem få veta, att framtiden kommer att bli underbar och kommer att ändra deras uppfattning om livet, eftersom den kommer att bli mycket tillfredsställande.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

Webbplats: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...