ÄÄ Gabriel, 15 maj 2015

ÄÄ Gabriel

15 maj 2015
Kanal: Shelley Young

 

Hälsningar, Kära Ni. Vi är glada att få vara i er närvaro idag. Vi hedrar er för att ha åtagit er att komma och förankra energierna i gruppen och när vi säger grupp, menar vi naturligtvis inte bara ni som är i rummet nu, utan även ni som kommer att uppleva denna sändning på Internet, vid ett senare tillfälle.

Vi berömmer er för ert mod, för ert goda humör, för er underbara humor, för er uthållighet, för era generösa, kärleksfulla och hoppfulla hjärtan, då ni fortsätter att gå framåt under dessa fantastiska tider. Vi vill berätta för er, ännu en gång, att ni gör en helt fantastisk jobb.

Ni lär er att hedra er själva, ni lär er att balansera er gudomlighet och er mänsklighet. Ni lär er att växa och utvecklas och flytta och släppa och integrera och ni lär er hur man gör det med mycket större nåd och lätthet än någonsin tidigare. Ni har lärt mig mycket under de senaste åren i er linjära tid. Ni har skiftat djupt och ni hanterar och navigerar ert liv på ett sätt som stödjer er, och hedrar er som aldrig förr.

Men vad vi finner hos ett stort antal människor, är att när ni släpper era gamla trossystem som inte längre hedrar er, upplever många av er en kvarvarande rest av rädsla för kärlek, och det är vad vi vill prata med er om idag.

När ni rör er framåt på er uppstigningsväg – när ni fortsätter att frigöra och integrera högre vibrerande energi – så skalar ni bort allt annat än den kärlek ni är. Mina Kära, hör oss när vi säger att ni är födda av villkorslös kärlek. Det finns inget tillfälle under resan när ni inte är villkorslöst älskade av Källan. Det är sanningen om ert väsen. Ni är varelser av kärlek. Det är ert fungerande system. Så all denna tillväxt, allt denna förändring som ni har gjort, är att komma tillbaka till den kärlek som ni är. För att uttrycka det tydligare, ni går från en falsk villkorad kärleksmodell till den sanna villkorslösa kärlek som ni är.

Nästan alla av er har höjts i en villkorad kärleksmodell. Ni har fått lära er att kärlek är som en belöning som delas ut till er om ni beter er tillräckligt bra. Om ni är perfekta nog, om ni är snälla nog, om ni är tillräckliga kommer ni att tjäna belöningen av kärlek. Och på grund av detta, har ni haft kärlek och makt, allt ihopblandat. Era makthavare kommer att älska och godkänna er om ni är tillräckligt bra, och om ni inte är det, kommer ni att avvisas.

Detta har orsakat enorma problem för er! Det har kommit från er teologi – ni måste vara bra för att få nån gunst från Gud. Det har spridit sig in i era familjer – för att ta emot kärlek från era föräldrar, måste ni vara bra. Och nu har ni placerat den här modellen på er själva – ni måste vara bra enligt era egna omöjliga normer för att kunna älska er själva. Detta är ett mönster som har förevigats och infiltrerat ert liv på alla områden.

Och ändå, här lättar ni och släpper så många gamla föreställningar att ni finner er själva, överraskande nog, att vara varelser av villkorslös kärlek! Vad betyder det? Hur kan Jag vara en varelse av ovillkorlig kärlek när Jag är rädd för att bli dömd, när jag är rädd för att bli avvisad, när det som har lurats på mig som kärlek inte har känts bra alls? Hur kan ni känna er trygga att vara villkorslöst kärleksfulla när den stora majoriteten av vad ni hittills har upplevt i ert jordiska livs uttryck har varit någon form av villkorad kärlek?

Detta har orsakat en hel del förvirring, att få höra att något var kärlek och sedan har det använts som ett verktyg för att skada och kontrollera er. Det är som om någon erbjöd er glass. Ni hörde att glass var underbart så ni ville ha den. Men vad ni egentligen fick var rädisor och det visar sig att ni inte alls gillar rädisor. Hör oss när vi säger att mycket av vad ni har lurats till att tro vara kärleken inte har varit kärlek alls! Men precis som när ni räknade ut vad glass verkligen är (och inte är), kan ni helhjärtat njuta av det utan rädsla, så är det med kärlek.

Så nu har ni möjlighet att ändra er, nu när era trossystem om kärlek utvecklas. Det är dags för er att äntligen acceptera er som de kärleksvarelser som ni verkligen är. Det är dags att omfamna kärleken som er sanning. Om ni är helt ärliga, så för de flesta människor är deras första instinkt i varje situation att vara kärleksfulla men ändå de stoppar de sig själva eftersom de är rädda för att det kommer att vara dumt, eller att det kommer att slå tillbaka på dem, eller skada dem på något sätt. Ni måste lära er att gå utanför det som kärlek inte är, så att ni kan gå inåt mot vad kärlek verkligen är.

Därför skulle vi vilja säga till er att alla de saker som har skadat er – sveket, övergivandet, den smärta som har lurats på er som kärlek, inte har varit kärlek alls. Det har varit avsaknaden av kärlek som har skadat er, och ni har rätt i att vilja undvika frånvaron av kärlek! Ni är helt berättigade till att vilja undvika smärtan som kommer från avsaknaden av kärlek. Ser ni? Ni hade rätt! Så om ni vet vad ni inte vill, som är villkorad kärlek eller avsaknaden av kärlek, så uppmuntrar vi er att gå mot vad ni vill ha, vilket är ovillkorlig, accepterande, trygg, utsökt, underbar kärlek. För att läka från frånvaron av kärlek, måste ni omfamna närvaron av kärlek.

”Hur gör vi det?” kommer att bli nästa fråga. Det måste börja inifrån. Ni måste börja se er själva som de varelser av kärlek som ni är. Ni kom från Källan, Kära Ni! Ni kom från villkorslös kärlek. Hur kan ni vara något annat än det? Det är dags för er att omfamna er egna gudomlighet, er egna sanning, och att sluta slå er själva, överge er själva och sätta en villkorad kärleksmodell på er.

När ni lär er att älska, ära och vårda er själva, kommer ni att läka in i ett energimässigt utrymme som bara kan dra till er mer villkorslös kärlek. När ni slutar att försöka utrota ert egojag, och snarare bli er egna kärleksfulla guide, er egna kärleksfulla förälder, er egna superhjälte … när ni finner ert inre sårade barn och ger det den kärlek som det alltid varit ute efter, kommer ni att hamna på en mycket lugnare plats gällande kärlek, eftersom ni inte kommer att navigera utifrån en plats av rädsla och separation. Ni kommer att integrera, läka, förena och förkroppsliga det ni vill uppleva mer av.

När ni accepterar er gudomlighet, kommer ni att anpassas till Källan som låter kärleken flöda till er och genom er. Det gör att ni kan vara så inriktade på att det kommer att bli så mycket kärlek som flödar genom er, att det inte kan låta bli att spillas ut överallt. Ni kommer att börja känna överflödet av villkorslös kärlek som finns för er snarare än att försöka sätta ett begränsat tänkesätt på den.

 

Kärlek är inte en begränsad resurs. Det finns mer än nog för alla! Det är ert innersta väsen. Och när ni börjar bli den trygga, kärleksfulla modellen av villkorslös kärlek för er själva, kommer ni vara så hela, och så läkta, och känna er så glada, att det inte kan låta bli att spillas ut i alla områden i ert liv.

När era förväntningar är kärlek, så är det vad ni kommer att få. Så vi ber er att fråga er själva en mycket enkel fråga. Hur mycket mer skulle ni älska om det fanns en garanti för att ni inte skulle bli sårade? Om det är mycket mer än vad ni älskar just nu, så är det en bra indikator för er hur mycket ni behöver för att skifta era föreställningar om kärlek. Det låter er veta om ni är i linje med den ovillkorliga kärlek som ni är, eller ej.

Kära Ni, släpp tanken på att älska helt och fullt skulle vara dumt eller dumdristigt. Hur kan ni förvänta er att få hela upplevelsen om ni bara är beredda att doppa stortån i vattnet? Det kan ni inte. Ni måste VARA det. Ni måste släppa taget om illusionerna, de gamla historier som inte längre är giltiga, och förkroppsliga er sanning till att bli alla de saker som ni vill uppleva.

Att tryggt gå till kärlek innebär att ni älskar er själva tillräckligt för att ha sunda gränser. Det innebär att den kärlek som ni ger och accepterar är berättigad till alla, inte bara en. Så många av er har haft ”servicekontrakt” och har haft kärleksrelationer som byggdes på att ni ”räddade” någon annan, att ni visste mer än någon annan, som helare, som fixare, räddaren. Även om era mjuka hjärtan var på rätt plats, var det inte stärkande kärlek.

Kärlek uppmuntrar andra att hitta sin egen källa av kärlek, sin egen gudomlighet, och stråla sitt ljusaste ljus. När ni räddar, förevigar ni ett offermedvetande. Ni säger i själva verket, ”Jag litar inte på dig att få det rätt”, vilket är mycket obemyndigande. Det föder ett beroende snarare än att stödja egen förmåga.

Det utelämnar också er själva.. Många av er som har ett ”servicekontrakt” har en hel del problem att acceptera kärlek. Ni är här för att ge och att tjäna, så ni tycker att det är svårt att acceptera kärlek. Kära Ni, ni måste söka er in i det kärleksflödet för att vara allt som ni kan vara, för er själva och för andra. Ser ni? Det betyder rättvisa och balans. Det betyder att kärleken ska serveras till alla inblandade, i rikliga mängder, inklusive er själva.

Villkorslös kärlek innebär att ni ser människor för vilka de är och ni tror på dem. Det betyder att ni älskar dem tillräckligt för att vara varhelst de än är och ni tillåter dem att ha sina egna erfarenheter, att hitta sitt eget ljus, och att gå mot vetskapen av villkorslös kärlek till sig själva.

När ni älskar er själva villkorslöst , så släpper ni in pålitliga människor i er inre cirkel. Ni vet vilka de är! Ni känner människor med lika integritet, godtagande, gudomlighet, öppenhet, sanning. Ni förstår, människor som är konsekvent kärleksfulla mot er är pålitliga i er inre cirkel.

Om människor ännu inte har fått möjligheten att vara de villkorslöst älskade personerna för er, betyder det inte att ni ska avstå er kärlek till dem. Det betyder helt enkelt att ni hedrar dem för var de är, men ni inser att de inte är pålitliga personer att ha i er innersta cirkel. När ni blir kräsna och älskar er själva tillräckligt för att välja att endast sätta pålitliga människor i er inre cirkel, finns det inte längre anledning att vara rädd för kärlek.

Många av er kommer att säga, ”Ja Gabriel, jag trodde den här personen var pålitlig så jag lät dem komma in i min inre cirkel och de var inte pålitliga alls!” Kära Ni, om ni är helt ärliga mot er själva, kommer ni att kunna erkänna att det fanns varningstecken från de människor som har sårat er. De flesta människor kommer att visa er exakt vilka de är mycket tidigt. Vid de sällsynta tillfällen då ni blir helt överraskade av någon annan, acceptera då sanningen att de inte är pålitliga och agera därefter. Om någon betedde sig på ett sätt som var grymt och oförutsägbart för ett älskat barn, skulle ni då inte omedelbart gå in för att skydda barnet? Vi uppmanar er att ge samma ömma vård till er själva.

Ser ni? Ni kan alla göra det här! Ni är alla så redo för detta. Att börja navigera ert liv genom villkorslös kärlek är nästa utmaning för er. Detta är nästa fantastiska sak för er att uppleva. Detta kommer att fortsätta att driva denna stora förändring som ni är en sådan central del av. Ni kommer att vara modeller för vad man ska vara, om hur ni ansluter med er sanning. Ni kommer att vara lysande lärare med gott exempel.

Ni kommer att förkroppsliga hur sann villkorslös kärlek inte sårar. Den lyfter, den uppmuntrar, den expanderar och växer, stöder alla, den läker. Den är inte något att vara rädd för, den är vad ni har sökt hela tiden. Älska er själva tillräckligt för att vara den kärlek som ni är. Älska er tillräckligt för att helhjärtat uttrycka och dra till er den kärlek som ni förtjänar. Detta är vad vi ville dela med er i dag. Det har varit vår stora glädje.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

www.trinityesoterics.com

Facebook: Trinity Esoterics

Twitter: @trinityesoteric

YouTube: http://www.youtube.com/user/trinityesoterics

 

Du gillar kanske också...