Sheldan Nidle, 19 maj

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

9 Cauac, 17 Moan, 11 lk

19 maj, 2015

 

Dratzo! Leveranssystemet opererar mer makligt än önskvärt men visar att det kan föra våra pengar igen det. Som vanligt så innebär varje ny sektion nya förseningar, vilket är centrerat på de som antingen vill stjäla eller avleda fonderna. Vårt säkerhetssystem kan lätt notera hur dessa fonder avancerar, och om något händer, så kan vi lätt använda vårt system för att återta fonderna. Varje ny försöksomgång innehåller därför möjliga småproblem som lätt kan åtgärdas, mestadels genom att arrestera de som är ansvariga för att ha skapat ytterligare en tillfällig försening. Hitintills har vi satt ihop ett system som låter oss att tryggt föra fonder till deras slutliga destination, ert konto. Såsom ni kan se så har vi arresterat bankpersonal och bytt ut dem. Vårt förbindelselag, för att hålla takt, har registrerat hur varje sektion av vårt system stöter på förseningshinder från kabalen. Dessa förseningar observeras och sätt för att förhindra dessa övergrepp sätts på plats. Vi står också mycket nära till att transferera våra större trustfonder. När detta system är helt säkert så kan de större leveranserna ske.

Himlen informerade oss denna vecka att ökningar till vart och ett av era chakra står redo att äga rum. Dessa förändringar inkluderar framförallt era chakra i huvudet. Ni kan förvänta er att få viss huvudvärk, och ibland ljusblixtar, som förefaller att uppstå plötsligt i ert synfält. Dessa kommer att bytas ut mot smärtor i era skuldror och muskler i bröstkorgen. Förbättringarna i ert adrenalin och immunsystem kommer att åstadkomma vissa snabba och plötsliga ryck. Därefter kommer dessa smärtor att avlägsnas och enbart återkomma med mycket oregelbundna intervaller. Era kroppsväktare kräver en serie av kontroller för att kunna se precis hur väl era nya uppgraderingar fungerar. När dessa tester är fullbordade så kan ni förvänta er liknande tester i armar och ben. Detta görs för att dessa nya uppgraderingar är förbundna med att se hur dessa ändringar låter nervsystemet justera in sig, innan det nya diafragmat är fullt installerat. Dessa installeringar kan bli ganska så smärtsamma. Det behövs därför en serie av preliminära uppgraderingar.

Gaia, medan hon väntar på att våra landningar skall inträffa, fortsätter att förbereda för den stora katastrofen som kommer att uppsluka den nuvarande ytan. Under det senaste året har antalet vulkanutbrott, tsunamis, och jordbävningar ökat. Dessa sker för att förskjuta ytan och generellt förbereda för vad som komma skall. Jorden har varit i denna position ända sedan Atlantis undergång. Hon ger oss en varning för att vi skall öka farten med dessa förändringar som behövs för att göra om era globala samhällen och lättvindigt föra dem till Inre Jorden. Vi är medvetna om detta och har instruerat våra jordliga allierade att tillåta att förberedelserna som behövs för att vi skall kunna landa kraftigt tilltar. Gaia önskar djupt att återgå till hennes forna 5-D själv. Det gör henne olustig att ha denna uppdelning mellan en inre 5-D verklighet och en yttre 3-D värld. Detta är anledningen till varför en så kallad dödsspiral tilltar inom hennes olika ekosystem på ytan. Era missbrukande samhällen hjälper henne bara med denna massansträngning.

Kabalen inser att dess dominans i er värld snabbt avtar. Dessa rackare förstår att deras användande av krig, kaos och osämja inte längre uppnår samma resultat. Därför hotar de med att orsaka enorma katastrofer i den globala ekonomin. Vi har motarbetat detta genom att bilda allianser för att förhindra sådant barnsligt uppträdande från att förhindra vad som ligger framför oss. Hitintills så har dessa handlingar stoppat kabalen. Vad som behövs är ett sätt för våra allierade att snabba på med vad de gör. Ett antal aktioner för att uppnå ett snabbare transfereringssystem för fonder står redo, och snart, med hjälp från våra allierade, så kan vi börja dra ut proppen på ett ”SWIFT” system som ligger i hjärtat på dessa många förseningar. Dessutom håller en ny stark infrastrukturbank på att bli redo att kringgå det nuvarande ohanterliga banksystemet. Kabalen kan se hur deras mäktiga ”US dollar” börjar kollapsa. En ny värld av frihet är nu nästan redo att manifestera. Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi är era uppstigna Mästare! Våra associerade är extremt glada över vad som för närvarande händer. Vi närmar oss själva randen till tiden då den mörka kabalen faller och eran av mörker till slut upphör. Den viktigaste biten av detta är uttalandet av NESARA lagen i USA. Detta ögonblick blir ett då Himlens välsignade dekret manifesteras. Vi är så lyckliga över att verkligheten de mörka har pådyvlat mänskligheten kommer att upphöra. Planen är att låsa in de som så länge terroriserade er och producerade en era i vilken er frihet gick förlorad antingen på grund av deras nycker eller på grund av själva karaktären av skuldslaveri. Detta kommer att bytas ut mot en stor uppsättning av kunskap som vi ämnar ge er genom våra många lektioner. Ni behöver spola bort ytskiktet av lögner och osanningar, som de mörka använde för att styra över er. Dessa nya verkligheter är bara början på vad ni behöver veta.

De kommande tiderna kommer med stora förändringar. Mörkrets undergång kommer att öppna upp tillfällen för Ljuset, för att lära och förklara hur denna nya verklighet skall operera. I det förgångna utsattes ni för lögner och manipulationer, vilket förhindrade er under årtusenden från att lätt upptäcka sanningen om hur denna värld fungerade. Nu kommer ni att bli mer medvetna om vad som händer, både lokalt och internationellt. Detta utflöde av sanning kommer att bidra till vad vi helt och fullt ämnar berätta för er inom kort. Var och en av våra lektioner kommer att designas för att lära er hur ni kan öka er förmåga att själva urskilja och att visa hur Skapelsen dagligen fungerar i denna värld. Himlen ämnar att vi förklarar er historia och varför ni behöver överge denna ytvärld. Ni behöver bli väktare för denna heliga plats, och de andra vattenplaneterna i detta solsystem.

Ni är absolut ödesbestämda att bli en av huvud väktarna för dessa högst nobla världar. Då ni så gör kommer ni att lära er ting som kommer att låta er se precis hur helig denna gudomliga uppgift verkligen är. För många tusen år sedan lärde vi oss från vår familj i Agarta vilken speciell uppgift detta verkligen är. De som nu finns i de nuvarande världarna av detta solsystem har berättat för oss precis hur kär denna uppgift verkligen är. Vi ser därför hur vår uppgift blir barmhärtig och nådig för hela mänskligheten och för vår heliga moder, Gaia. Himlen lät oss genomgå en helig ceremoni och hur våra företrädare tog oss under deras skydd. I vår tur har vi lärt oss från våra många dagliga uppgifter hur vi bäst tjänar er. Vi välsignar er och välsignar Himlen för hennes hjälp. Vi är stolta över var och en av er. Vet djupt i era hjärtan att denna värld av tyst lidande står redo att bli transformerad av alla!

Idag har vi gått igenom vad som händer och vad som nu bara knappt har börjat manifestera. Den nya verkligheten kommer att sätta stopp för skuldslaveri och tillåta er att omfamna en ny värld fylld med under som möjliggjorts av er positiva kraft för förändringar. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så blir det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

 

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...