Saul, 16 maj 2015

Saul

16 maj 2015

Via John Smallman

Här, i de andliga världarna, är vi mycket väl medvetna om er växande otålighet, eftersom ni anser att mänsklighetens andliga utveckling går alldeles för långsamt framåt, eller kanske till och med bakåt. Nyhetsmedierna fortsätter att undvika att rapportera om de verkliga frågorna som rör mänskligheten, och fokuserar istället på problem som tjänar till för att öka rädslan och oron hos allmänheten, energier som de, som inte har mänsklighetens bästa för ögonen, girigt slukar.

Allt är inte som det verkar vara, för dessa negativa energier försvagas dagligen, och de som livnär sig på dem svälter. Tsunamin av Kärlek är alltför genomträngande. Den infiltrerar varje område av mänsklighetens aktiviteter på alla kontinenter, och som ett direkt resultat uppstår förändringar mycket snabbt. Kärlek är den enda Verkligheten, och allt som inte är i linje med Den är illusorisk, drömlik, och skingras oundvikligen när ni målmedvetet går framåt mot tidpunkten för ert uppvaknande. Guds gudomliga plan för sina barn kommer inte att tillåtas bli försenad eller störas, den kommer att fullbordas precis som den är gudomligt planerad.

Guds Önskan för er är evig glädje, det var i det tillståndet ni skapades och det är till det tillståndet ni kommer att återvända. Naturligtvis har ni aldrig avvikit från det tillståndet, men den dröm ni kollektivt valde att tillsammans binda er vid framstår som mycket verklig för er, och döljer Verkligheten för er genom en tunn efemär slöja, vilken håller på att upplösas. Ni håller på att vakna, såvida ni inte gör ett motsatt val – som en mycket liten minoritet av mänskligheten mycket väl kan göra. Djupt inom er vet ni att det här är sant, och det är anledningen till att ni har modet och beslutsamheten att visa kärlek i handling i ert dagliga liv.

Ibland känns det som om ni är alltför utmattade för att fortsätta, och ändå gör ni det! Ni är gudomliga varelser av det mest briljanta Ljus, men på grund av begränsningar i era mänskliga kroppar är den briljans som ni utstrålar mycket dämpad eller begränsad, annars skulle er kropp omedelbart brinna upp om den tilläts ståla med full styrka, och alla i er närhet skulle i det ögonblicket bli tillfälligt blinda och vid återhämtningen inte ha något minne av vad som hände.

Ni visste vilket oerhört svårt och viktigt uppdrag ni tog er an, när ni frivilligt anmälde er till att förkroppsliga en människa i denna evolutionära tid. Ni visste också att ni hade styrkan och beslutsamheten att genomföra det. Ni visste att ni stöttades gudomligt i varje ögonblick, och att ett misslyckande inte var ett alternativ utan en omöjlighet på grund av det oändligt gudomliga stödet.

Uppriktigt sagt så var valet ni gjorde att inkarnera som att köpa en lott som erbjuder er allt ni någonsin kan önska er i vetskap om att det var den enda lott som skulle bli såld! För närvarande väntar ni bara på dragningen. Det finns absolut ingen tvekan om resultatet. Med Gud vid er sida, som Han alltid är, finns det bara vinnare. Ja, ni är alla vinnare av det gudomliga priset, så gör er beredda att ta emot det! ”Hur?” kanske ni undrar.

Fortsätt bara att hålla ert Ljus högt, och påminn er själva ofta om att ni är oändligt älskade i varje ögonblick av ert liv, för det är er Källa till styrka. Ni vet redan det, men, som förkroppsligade människor tenderar ni att glömma det, eftersom prövningar och vedermödor i ert dagliga liv distraherar er och drar er tillbaka till illusionens oro, lidande och problem som den ständigt utsätter er för, eller som ni ser andra gå igenom.

Det kommer inte att vara, men under tiden det gör det, stärk er själva genom att fokusera på den Kärlek som ständigt omger er, och som kommer att fyller ert hjärta när ni väljer att inte fokusera er uppmärksamhet på de världsliga problem och den oro som tycks så verklig för er.

Som jag nyss sa, ni skapades i ett tillstånd av evig glädje, men i ert drömtillstånd har ni glöm det. Drömmar är orealistiska, efemära, tillfälliga och mycket kortlivade. Likväl framstår de som mycket verkliga när ni upplever dem. Ni vet att det ni upplever är overkligt – hur många gånger i stunder av upprördhet har ni inte sagt: ”Jag tror inte på det här!” I de ögonblicken har ni uttryckt sanningen för det ni upplever är osannolikt.

Ni vet att Gud är Kärlek, ni vet att det inte finns något bortom eller utanför Gud, eftersom det inte finns något förutom Gud. Därför är allt ni upplever som inte är kärleksfullt otvivelaktigt overkligt, illusoriskt. Det finns inte. Allt som finns är Guds gudomliga skapelse som är Kärlek. Medan ni klamrar er fast vid illusionen – och ni gör det på grund av att det för er verkar vara den enda verklighet som kan säkra er fortsatta existens – kan ni bara få korta glimtar av Kärleken.

När ni får dessa korta glimtar är det en överväldigande upplevelse som ni aldrig kommer att glömma. Hastiga påminnelser om er sanna natur. Om ni inte personligen har haft en sådan upplyftande upplevelse föreslår jag att ni läser om andras erfarenheter i någon av böckerna om Nära Döden Upplevelser, eftersom de också bär på en kraftfull Kärleksenergi som kommer att lyfta upp och inspirera er.

Till slut vill jag bara påminna er ännu en gång om att ni är på väg Hem, till det Hem ni aldrig lämnade, och när ni anländer kommer ert igenkännande att bli omedelbart och ert välkomnande kommer att bli omtumlande.

Med så mycket kärlek, Saul

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...