ÄÄ Michael via Linda Dillon, 16 februari, 2019

ÄÄ Michael

via Linda Dillon

16 februari, 2019

”Segern är nära förestående!”

Ni får hjälp inte bara av Moderns legioner, utan av er Stjärn-Familj, som är alltmer synlig och närvarande – och som väldigt snabbt kommer att vara mycket tydligt närvarande på planeten – inte enbart i formen av en marktrupp, utan i sin fulla prakt i egenskap av en delegation.

På befallning av Ärkeängel Mikael, delar Eartbound Star Soul denna underbart uppmuntrande juvel från sin kanalisering tillsammans med Linda den 8 januari, 2019.

ÄÄ Mikael: Hälsningar, jag är Mikael.

EBSS: Hälsningar Mikael!

ÄÄM: Välkommen, välkommen, välkommen! Jag kommer som Ärkeängeln av Fred, Kärlekens Krigare, Bäraren av Nyheter. Jag kommer med uppmuntran! Och ja, jag kommer med fullkomnandet av vår Moders välsignelser för nytt hopp, ny tillit och ja, till och med större förlåtelse.

Många i mänskligheten är inte bara förvirrade, de är trötta, de är utmattade. De ser på vad de tror sig vara ett ökande kaos och de undrar när genombrottet, eller ’om’ genombrottet ska komma – när ljuset ska fördriva mörkret och eliminera det som inte är av sanning och mest sannolikt, det som inte är av frid.

Det är nu förstått hur denna mentala, emotionella och andliga utmattning plågar många, men det är inte dags att ge upp. Det är inte dags för att ge sig in i någon kamp heller! Men det är med all säkerhet inte dags för någon retreat, för det som kärlekshållarna/ljusarbetarna gör, är i grund och botten att hålla ställningarna, lysa med ljuset, skina ljuset till vissa av de mörkaste situationerna hos detta kollektiv som kallas mänskligheten.

Jag kallar dem ”mänskligheten”, snarare än ”Gaia-borna”, för i denna mix finns det många som inte anser sig vara Gaia-bor, de anser inte att hon är deras hemplanet – denna plats av skönhet, av mäktighet, av lugn och frid – de ser henne inte som sitt hem. På många sätt ser de henne som ett hotellrum och de kommer helt enkelt att dra vidare, efter att de har decimerat och förstört det som är vackert och värdefullt och heligt.

Anledningen till att jag talar om detta är att många av er – och du, min älskade inbegripen – ser på situationer och ni säger: ”Nåväl, hur kan det bli ännu mycket värre?” Och det är för att ni, och många andra, kommer från en plats av kärlek och renhet i era avsikter. Men ni vill också veta att allt har ett behov att bli healat i denna kloakbrunn som vi alla kallar ”kaoset” och som behöver komma upp till ytan.

Annars – och det har ägt rum många, många gånger i den mänskliga historien – vad som händer är att det finns en övertygelse, det finns en healing, en anpassning, ett botemedel och då tenderar det mänskliga kollektivet att tänka: ”Okej, nu är detta upprensat, nu har det healats, nu är det klart.” Men kärnan – kärnfrågorna hos kollektivet och naturligtvis hos individerna, har inte åtgärdats, och därför sjunker dessa in och börjar gro.

Det är en del av det oändliga, eviga utvecklandet av vår Moders Plan, allt måste komma upp till ytan så att denna subtila och faktiska inflammation, fram tills den på nytt kokar över, inte ska kunna inträffa. Det är helt enkelt i er tid och i Moderns tid, den vägkorsning vid vilken detta måste healas. Så det fortsätter att stiga upp till ytan.

Ni förstår, de som jämt är djupt engagerade i, ska vi säga, mörka gärningar, felaktigt beteende, falska övertygelser eller paradigmer som alla är kaosets beståndsdelar – det är så att vad som har skett är att kaoset inte bekymrar dessa och de när sig på det. Men nivån på det kaos som har stigit upp till ytan, det som exponeras på varje del av planeten – i varje samhälle, i varenda institutionell struktur, i varje politisk och finansiell struktur – detta är utmattande!

Det är inte bara utmattande på grund av det omvälvande slaget, det befläckade slaget av den energi som kommer upp till ytan. Det börjar också – i själva verket i mycket hög grad – utmatta dem som har engagerat sig i felaktiga eller avvikande beteenden. Och detta är en väsentlig förbättring. Det är en betydande avgång.

Det är förväntat – och vad ni ens skulle kunna tänka er vara naturligt – ni som är av en högre vibration, ni som bär kärlek och renhet i era hjärtan, ni som hör till gemenskapen för ljusarbetarna och kärleksbärarna – när ni ser på det, så är det såklart utmattande för er. Det är förväntat. På många sätt är det som om ni i egenskap av ljusarbetare i åratal har suttit på randen av en vulkanisk avstjälpningsplats. Naturligtvis är det utmattande!

Men det är viktigt att de av er som tycker att ni har varit neutrala och de som faktiskt har varit våldsutövarna – för allting handlar om våld – också håller på att få nog, bli utmattade, överväldigade. Det är inte längre ett plundringståg in i mörkret och sedan ett återtåg till hemmets bekväma vrå. Detta är exakt vad som behöver hända.

Det kan inte bara vara ljusbärarna som håller ljuset och lyset med ljuset, och skiner med ljuset och är ljuset – det kan inte bara vara de som ska göra allt tungt upplyftande för att hela planeten ska kunna framskrida.

Nu säger vi inte att dessa uppstudsiga helt och hållet kommer att omfamna ljuset. Till och med de som har befunnit sig under sträng kontroll fortsätter att argumentera och slåss! Men när de når punkten av utmattning där de har fått nog, så infaller segern – och detta, min älskade vän, min broder, är vad som står för dörren!

Ni får hjälp av inte bara Moderns legioner, utan av er Stjärn-Familj, som är alltmer synlig och närvarande – och som väldigt snabbt kommer att vara mycket tydligt närvarande på planeten – inte enbart i formen av en marktrupp, utan i sin fulla prakt i egenskap av en delegation.

Du har hållit mittpunkten, min älskade. Och ja, du har fått bevittna och du har strålat och du har varit utmattad. Så jag ger detta budskap av hopp till dig och till många andra. Ni är nästan framme och den seger som jag i eoner har arbetat för är nära förestående.

Nåväl, hur önskar du påbörja denna dag, min älskade?

EBSS: Nåja, du kanske vill att Ellen ska transkribera detta, förstår jag?

ÄÄM: Javisst, dessa ord av uppmuntran måste delas vidare. Därmed tackar jag dig och jag välsignar dig för att du gör det – och naturligtvis välsignar jag också underbara Ellen.

EBSS: ”Segern är nära förestående!” – det blir rubriken!

ÄÄM: Det är rubriken och det är budskapet, så ta mod till er, mina vänner! Slutet är i sikte och det är ingen hägring!

 

Council of Love – Linda Dillon

 

Översättning: Aslög

You may also like...