Ärkeängel Mikael – Gaias och Mänskligheten Utveckling via Victoria Cochrane 9 september 2021

 

Ärkeängel Mikael via Victoria Cochrane

9 september 2021

Gaias och Mänsklighetens Utveckling

Många budbärare på Jorden förutsäger avsevärda och katastrofala förändringar av levnadsvillkoren på Jorden de kommande veckorna och månaderna. I de flesta fall är kataklysmiska väder- och naturkatastrofer att vänta, då Moder Jord uthålligt försöker gå mot alla attacker som mänskliga individer, företag och samhällen gör mot hennes resurser och energi. Vid brytpunkten och oförmögen att utstå de mörka korrupta energierna av ego, som resulterat i krig, terrorism, orättvisa och det ondskefulla sätt på vilket människor behandlar varandra, för att inte tala om våldtäkten, skövlandet, förorenandet och plundringen av hennes heliga skatter som pågått i hundratals år, så avreser nu Gaia, Moder Jords ande; hon kan inte skydda den tredje-dimensionella Jorden längre. Med den gyllene tidsåldern av Vattumannen som nu i Jordens uppstigna tillstånd utvecklas och framskrider häpnadsväckande snabbt, är hennes egen uppstigning komplett och hennes uppdrag på den gamla Jorden har avslutats. Hon måste nu lämna dem som valt att ignorera rörelsen i deras hjärta och sången i deras själ, till deras valda öde och gå vidare till den Nya Tidsåldern för att välkomna och hysa de uppstigna. Tiden har bokstavligen runnit ut och alla val som kan ha funnits för dem som vacklar i sin tro på sin egen gudomlighet krymper ihop. Det finns nu bara två val till mänsklighetens förfogande – vakna upp eller möta de förskräckliga konsekvenserna.

Uppstigning är ett gudomligt medvetande som växer existensiellt i sinnena på dem som valt att vakna upp vid en viss tidpunkt i deras mänskliga livstid. Den för individen i linje med deras gudomliga blåkopia som den beskrivs i deras själskontrakt, i enlighet med de lektioner de lärt och det mästarskap de uppnått i sina livstider. Många människor blir nu medvetna om sin själs resa och om att de gått med på att vara vägvisare för Uppstigning, eftersom de upptäcker psykiska förbindelser och gåvor som varit dolda för dem fram till uppvaknandet.

Mänsklighetens uppstigning var aldrig avsedd att ta så lång tid som den har, men, tills 2020, tillät sig massorna i stort att vara får och bli vallade i den riktning mörkrets herrar ledde dem. Alltför vana att tro på det som berättas för dem eller som bara kan ses med ett naket öga, har korruptionens mekanismer gått de flesta förbi, bara några få har förstått. Emellertid, ankomsten av den globala pandemin och den resulterande tungrodda taktiken från regeringarna att stänga ned samhället och sedan vaccinera mot den växande vågen av sjukdom och död, har haft en förbluffande effekt på det andliga medvetandet hos människan. Tidvattnet har vänt och den länge inväntade uppstigningen har slutligen börjat.

Vi har tidigare talat om de mörka styrkorna som arbetar lömskt för att för att underminera mänsklighetens högsta bästa. De eteriska styrkorna av ondska som utnyttjas av själar som kvarstår i ego och själviskhet tar så småningom över dem och leder dem till att bli hårda i hjärtat och oförmögna att känna empati för andra. Det finns många människor i maktpositioner vars ord motsäger deras handlingar och vars avsikter, till synes goda, är precis motsatsen. De rökridåer de sätter upp är utstuderade, avsiktliga och smarta, men slöjan lyfts nu. Nästa år kommer regeringar, företag och mäktiga individer att se sig avslöjade, om det inte redan hänt.

Sakta och stadigt har ljuset tagit över från de mörka, orsakande försöken av de själv-tjänande att kväsa mullret av protester och mass-uppvaknande, att bli ännu mer desperata. Covid 19 pandemin är en av många katastrofala händelser som varit läglig för att ”rensa” planeten och att hålla mänsklighetens uppvaknande i schack, men den kommer till sin spets och kommer att få precis motsatt effekt på mänsklighetens medvetande mot vad de som valt den mörka vägen någonsin avsåg. Ja, det finns fortfarande rädsla och konspirationsteorier går runt, många av dem sanna men avfärdade av dem som inte kan tro att människor kan bekriga sina medmänniskor, men ljus trycker alltid undan mörker och sanningen vinner alltid.

Vaccination är ingen konspiration: vi vill förtydliga det. Istället är det nyckeln till att låsa upp ormgropen av årtiondens mörka lögner och undervärldslig manipulation av massorna. I oktober 2021 kommer viruset att officiellt ha drabbat hela planeten. Regeringar kommer att tvingas avbryta nedstängningar, men vaccination blir obligatorisk. Kaos kommer att styra i mänskligheten under tre veckor, på gränsen till anarki, då människor gör uppror mot de restriktioner som pålagts deras frihet. Sedan, plötsligt, mot årets slut, kommer fall och dödsfall att börja sjunka medan händelseutvecklingen tar sig överraskande och ibland katastrofala vändningar. Många sanningar kommer till ytan och många monumentala kollapser av regeringar och institutioner kommer att ske.

Vid den tiden kommer den uppstigna jorden och mänskligheten att ha tagit över och återuppbyggnaden av samhället kommer att börja. Mänskligt medvetandes upphöjning till den 5:e dimensionen är svaret. NI är lösningen.

Hur blir det med Moder Jords ande, Gaia? Hon kan inte vara kvar på den gamla Jorden då energin nu är alldeles för giftig för henne, men hon har nu utvecklats till en högre frekvens av ljus och väntar på att få hälsa alla dem som höjt sitt medvetande, tillåta dem att se och bekräfta hennes skönhet.

Den uppstigna Jorden finns inte på en annan planet, utan i en annan och högre dimension. Den finns där ni är men kräver en annan och högre nivå av medvetenhet. Den omfattar den sönderfallande, tredje-dimensionella Jorden på ett sätt som tillåter människor av olika medvetanden att sam-existera tills de lägre energierna inte längre kan upprätthålla sig i den högre vibrationen av kärlek, tolerans och samförstånd. Vattumannens Tidsålder, Den Gyllene Tidsåldern, begraver bokstavligen den ouppstigna Jorden och tar mörkret med sig.

Gaia är nu Gudinnan Gaia och hennes energi speglar de gyllene strålarna av enhet. Hennes energi är fortfarande kristallin med den gyllene strålen. Den gyllene Gudsstrålen är den 12:e chakrastrålen och omfattar alla andra strålar. Att ansluta sig till denna stråle och använda den för att heala er själva, andra och Jorden är bokstavligen samma sak som att vara i det Sjunde Planet av Existens. Det är den stråle som övervakar Vattumannens Tidsålder och uppenbarar sig nu i etablerade healing-anläggningar runt globen.

Vi står vid ett spännande steg i Uppstigningen då den slutligen håller på att fullbordas. Var inte rädda, kaoset kommer att bli kortlivat, så länge som de som är uppstigna kan hjälpa dem som fortfarande håller på att vakna upp.

Vi, Ljusets Mästare, är alltid närvarande för att besvara era rop på hjälp.

Vi ÄR ETT.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...