ÄÄ Michael via Michael Love, maj 23

ÄrkängelM

VÅG X

Solporten och det Stora Klimaxet i Mänsklighetens Uppstigning 2016-06-20

Kanaliserad genom Michael Love, 23 maj, 2016

Stora Varelser av Jorden, eftersom Solportens Solstånd 2016 förbereder sig för att öppna till himmelriket, kommer den tredje och slutliga massuppstigningsvågen på denna planet att korsa Regnbågsbron, bortom döden, och ni kommer att uppleva ett helt nytt paradigm för första gången.

Ett stort kosmiskt Offentliggörande av Frihet på Jorden är på väg att proklameras. Det pågår otroliga Jordförändringar och stora kroppar visar sig på himlen när de rör sig “fram och tillbaka” och tillåter enorma mängder magnetisk vitt joniserat ljus, att strömma in i Jorden för det stora klimaxet på Eventhorisonten. Vid denna tid, för Första och Andra Vågens Uppstigna Varelser, kan den fysiska kroppen fortfarande behöva gå i ide-delta-läge en stund, eftersom dessa otroliga energier integrerar och förändrar DNA:t till en mer avancerad sort. Bli inte rädda utan förstå att ingenting är fel med er hälsomässigt.

Några av de energiintegrationsfrågor som Andravågenvarelser brottas med just nu är:

Känslor av illamående, ovanliga kroppssmärtor, störd eller ingen sömn, känslan av att vara ur gängorna eller bortkopplade från verkligheten, ser fler saker från andra dimensioner/sammanslagna tidslinjer – en känsla av att inte komma ihåg när saker har hänt och vad ni drömde eller mediterade om eller vad som verkligen hände.

Vissa av er har upplevt dessa saker tidigare under uppstigningsprocessen, och varje gång det händer når ni en ny topp av medvetenhet, som ska anpassas och integreras i er.

De nuvarande energierna och nedladdningarna, integrerar direkt med Första Vågens Varelser för att skapa Ljuskroppen och det stora kosmiska uppvaknandet/sammanslagningen.

Den stora tiden för mänskligheten närmar sig och alla system är på plats, från himlen till marken, och förbereder för att lyfta upp den sista tredjedelen av den omedvetna mänskligheten som kommer att utföra övergången från 3Dmatrisen till den Nya Jorden.

Många tror inte att detta kommer, eller kan hända, under den korta Jordtid vi talar om, eftersom de inte har märkt att något har förändrats alls. Detta beror på, att ingenting har förändrats.

Efter sommaren 2016 och i höst, kommer ni äntligen att börja se friheten breda ut sig för första gången på Jorden, och efter det börjar saker fastställas, och den Nya Jordens planering och ombyggnadsfas börjar.

Det är stora förändringar i Jordens politiska och ekonomiska system, som pågår bakom kulisserna, eftersom den gamla matrisen mals sönder.

Den nya Kristallmatrisen av 5D, är helt på plats och redo att ta emot alla tre massuppstigningsvågorna, där den nya verkligheten kommer att återskapa ett nytt härligt livsbejakande system, med fantastisk teknik och information som omedelbart kommer att ges till alla varelser på den Nya Jorden. Tekniker som läker kroppen direkt, stoppar åldrandet, rensar upp i atmosfären och i biosfären, mat, tak över huvudet och tar hand om allt kännande liv på den här planeten, och ger er möjlighet att göra saker som anses övernaturliga.

Detta är vad ni har tränat för, under eoner, och ert riktiga arbete är just nu på väg att börja. Det är då den verkliga magin och storslagenheten börjar, med Nya Jordråd av Uppstigna Mästare runt om i världen, för att reformera Terra tillbaka till paradiset där hon är avsedd att vara.

Lyft upp era huvuden, storslagna Ni, för jag, Michael, har övervakat från början till slut, och jag återvände tillbaka till denna plats med en stor avsikt, för det berättades för mig att jag skulle få skåda en ny dag av frihet, som har aldrig tidigare funnits på denna planet, förrän nu vid denna sista inkarnerade människan. Alla ögon i universum tittar, eftersom den stora höjdpunkten i mänsklighetens utveckling är på väg att börja.

Var medvetna om att era kroppar förvandlas på atomnivå, till senare versioner av er själva. Ta er tid och var snälla mot er. Tidpunkten är perfekt för att verkligen vara själva för att få veta vilka och vad ni verkligen är. Vet att allt är bra och som det ska vara, och att magnifika saker händer inom er. Var öppen och låta allt komma. Universum har sitt sätt, så slappna av, släpp taget, ta emot och kom ihåg att andas.

Spänn fast er, luta er tillbaka och njut av åkturen. Det kommer att finnas en liten puckel eller två, när vi rör oss genom solståndets port den 20:e juni. Det kommer att vara lite upp och ner eftersom den sista stora gravitationsvågen försiktigt rullar jorden över till sin axel, för att driva på omedvetna människor från sin slummer, till ett tillstånd av fullkomlig medvetenhet och in i en helt ny verklighet. Den starka elektromagnetiska kraften från de stora himlakropparna som passerar över oss, kommer snart att stänga av den gamla matrisen elnät, under cirka fyra månader, så Ljusets samhällen måste gå samman nu, och göra kollektiva förberedelser.

Det bör noteras att varelser som går ut ur sina kroppar under denna stora övergång med jordens förändringar, har valt att göra detta och kommer att slutföra sin uppstigning på ett alternativt och enklare sätt. Se inte något av detta som dåligt, eller som en förlust av liv. Det finns ingen förlust av liv, det finns bara olika nivåer hos varelser som gör saker på olika sätt, och alla varelser är på sin egen uppstigningsväg, som inte ska dömas på något sätt. Alla gör det, och det spelar ingen roll hur de väljer att göra det. 2016-06-20 är perihelium, och det finns ingen återvändo i hjärtats beslut då, om hur uppstigningen kommer att slutföras. Detta är varken bra eller dåligt heller, det är bara ett personligt val (medvetet eller omedvetet) om någon inte vibrerar tillräckligt högt för att föra fram den nya jorden eller om man känner att man inte kan eller inte kommer att kunna göra detta evolutionära språng, och samtidigt vara kvar i kroppen.

Precis som Moses talade till folket, kommer jag, Michael, att tala till många varelser i stor skala, före denna stora höjdpunkt, och bidra till den slutliga globala uppstigningens samstämmighet, inom kraften av Ljuset, eftersom det är min främsta uppgift. Alla varelser som fortfarande bara har 3D-vibrationer och som inte är i resonans för att mata tillräckligt med energi till kroppen för att göra den stora förändringen, den 20/6-2016, kommer att gå ut ur kroppen, och befinner sig då samtidigt i ett tillstånd av att vara, och inom en vacker verklighet, där det är mycket lättare att göra allt detta, än det skulle ha varit för dem att utföra det i den återstående 3D-linjära tidsramen.

Det finns en tid för allt under solen, och de stora Förvaltarna av Tiden har angivit exakta linjära jorddatum för varelser i denna värld, för att utvecklas från en primitiv art till en Galaktisk. Den här gången sker det.

 

Gaia och kosmos kommer säkert och intelligent att flytta sina 3D-barn till den nya jorden, eftersom den första och andra vågens Uppstigna Mästare och Ärkeänglar (144.000 nyckelpersoner) kombinerar all sin kraft samtidigt för att driva på öppnandet av portarna till friheten i den nya Kristallina Jordmatrisen. Dessa Första och Andra Vågens Varelser, kommer att vara de första varelserna i universum som sätter sin fot i den nya världen, och kommer försiktigt att bana väg för resten av mänskligheten, som valde en annan strategi av att höjas upp för att möta dem.

För detta ändamål kom vi ner från Himlen, för att hjälpa till med den högsta kärleken till allt kännande liv på jorden.

Skönheten och storheten i denna Stora Eventhorisont, har inte setts av någon människa och alla stora siare och profeter har bara sett en glimt av skönheten i Himlen och den Nya Jorden, då hon skiner som den stora bruden som sitter på sin Heliga Plats i de Himmelska Rikena.

Lycka till, Mästare, som vi alla håller i händerna nu och ger en sista energetisk “knuff” som ger upphov till våra nya skapelser av liv.

Tack för att ni uppoffrade er genom att komma hit och göra ett bra arbete på jorden. Var säkra på att ni blir belönade.

Jag är ärkeängeln Michael, som vaktar den Gudomliga Planen för mänsklighetens Uppstigning och jag kommer att stå stark bredvid er alla, när vi går vidare.

Det sades att “På den sista dagen, kommer han att lyfta upp dem alla.”

Jag ber ingen att dyrka mig, för jag är en av era bröder, Profeterna. Jag är Ärkeängeln som innehar det stora och slutliga Sigillet för denna värld, för att ändra tillståndet till ett högre sätt att vara. Detta Sigill finns skrivet i mitt hjärta, och jag har bevakat det säkert ända fram till idag. Det gavs till mig, detta öde, för att berätta om friheten för hela jorden exakt vid den sista timmen av den gamla världen. Ingen människa vet denna tidpunkt, och ingen har någonsin besökt Kungariket där jag ska öppna den stora Solporten och säga, “Stig in.” Alla barn på jorden kommer att vara frias och kan vila, när allt detta är uppfyllt.

Jag är med er ända till slutet av den gamla världen och “Se, jag såg en Ny Himmel och en Ny Jord.” Jag såg dig och mig leka där i frihet, kärlek och glädje, för evigt.

 

Mycket kärlek,

 

~ Ärkeängeln Michael

Kanaliserad genom Michael Love

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

 

You may also like...