Ärkeängel Michael via Michael Love, 25 oktober

 

ÄrkängelM

Ärkeängel Michael 25 oktober 2015
via Michael Love


Alla system i förberedande läge inför andra uppstigningsvågen
vid vårdagjämningen 2016!

 

Vilka hör till andra vågen?

De som i viss mån fortfarande avkodar 3D-matrisens program samtidigt som de starkt påverkas av de nya 5D-frekvenserna som nu är förankrade på jorden! Denna grupp av varelser är för närvarande stabiliserade i mellannivån av 4D och under de närmaste 5 månaderna kommer de att göra resten av resan upp genom 4D!

De som kom i första vågen och upplevde den 21 Hertz lättare atmosfären efter 28/09/2015 är i en återskapande- och integrationsfas men förbereder sig för den otroliga arbetet att snart sänka sin densitet och sträcka ut en himmelsk hand tillbaka ner i 4D för att lyfta sina andra jag!

Det är viktigt att notera att den andra vågen av massuppstigning under våren 2016 skulle normalt ha en mycket tuff tid i vad som håller på att hända eftersom denna grupp kommer att korsa dimensionella gränser mycket snabbare än den första vågen då det tog ett par år för de flesta av oss. Att överbrygga halva 4D! Det andra problemet som normalt skulle göra denna ovanliga uppgift ännu mer utmanande för andra vågen är, att mängden ljusinformation som måste tas in och hållas i kroppen för att uppnå detta konststycke är mycket mer än en människokropp kan integrera och tåla under en sådan kort period av linjär tid. Det är för närvarande ett dimensionellt gap mellan första och andra vågen som håller dem i sina egna läger tills vidare, ofta sträckande sig över tid och rum för att säga jag älskar dig och jag har inte glömt dig eller så är de åtminstone säkerligen fortfarande medvetna om den starka sammankoppling oberoende av de olika vibrationer de upplever!

Kärlek övervinner all tid och rymd och båda grupperna känner till de inre hemligheterna även om dessa två grupper har haft några starka konflikter, båda sidorna har inte blivit helade nog för att ta itu med det i vad vi kallar det förflutna, men vi försäkrar er att när en hand sträcker sig efter den andra vid sista stunden, kommer ingenting annat än kärlek att spela någon roll!

Jag är Ärkeängel Michael som talar dessa ord som de strömmar genom denna kanal! Jag är här genom min avsikt för detta specifika syfte och uppdrag, har till och med återvänt från bortom den här världen för att övervaka allt detta med många av er! De Stora Varelserna sade till mig, ”Gå ned och bistå dem! Berätta för dem vad du hörde och såg från de högre världarna!”

”Var vem och vad du verkligen är och berätta för dem alla, att de alla är gudar och inget mindre!
Älska dem och döm inte! Var bara observatören och vänta tills de be dig att hjälpa och gå sedan till dem snabbt och var stark för dem och bara hjälp Michael!”

Jag är inte bättre än någon annan varelse på jorden! Jag är bara här för att göra det som är mitt arbete och jag kommer att göra det ända tills att allt som givits mig är uppfyllt!

Vi sade tidigare att det normalt skulle vara mycket svårt och till synes omöjligt för denna andra våg att klara detta och bli en helt ny art av varelser vid våren 2016 men det här gör att det inte är så svårt eller omöjligt:

Först av allt, det kommer att vara 144.000 uppstigna mästare kallade De Stora Nyckelbärarna som samordnar denna storslagna andravågens uppstigningshändelse! Dessa upplysta manliga och kvinnliga kärleksenergier skall hålla utrymmet med ren kroppsstyrka för hela gruppen andravågens varelser omfattande lite över 2 miljoner!

Dessutom, de 2,3 miljarder första vågens varelser som nådde 21 Hertz den 28/09/2015 och nu upplever 5D-gränserna, kommer att komma parallellt med De Stora Nyckelbärarna och kommer att kombinera sina nya krafter och förmågor för att hjälpa till att stabilisera andra vågen när de rör sig uppåt i Hertz-nivåer i en snabbare hastighet.

Slutligen har hela nätet modifierats av Astrala Väktare på ett sådant sätt att deltagarnas upplevelse av denna andra vågens massuppstigning ska bli mindre traumatisk!

Det bör ändå förväntas att många i andra vågen kommer att få extrema känslomässiga, mentala och fysiska reaktioner då deras varelse utvecklas så snabbt, men de från första vågen är mycket starkare och bättre rustade nu på alla sätt för att hantera högre nivåer av kaos (stora nivåer av ljusinformation som kommer in i systemet) än någonsin tidigare.

Vetenskapen visar redan att nästa kosmiska gammavåg som skickas ut och kommer att studsa tillbaka hit från den galaktiska kärnan under våren 2016 kommer att ha minst fördubblad styrka mot septembervågen som nådde en topp på Tetraden 28/09/2015.

Galakterna placerar just nu ett buffertsystem genom att använda stora satelliter, för att säkerställa att vågen kommer in på en nivå som är säker men tillräcklig för att göra jobbet! Dessa stjärnvarelser som kallas Jordalliansen och Blå Fågelvarelserna samlade själva in ny ljusinformation från den senaste genomträngande vågen för att se hur man kan förbättra detta buffertsystem i förberedelse till att på ett säkert sätt strömma en nivå av inkommande fotonljus som lätt skulle kunna göra allvarlig skada på jorden och dess förnimmande livsformer.

Eftersom vi alla håller på med planeringen av detta universella projekt vare sig minnena har utlösts ännu eller inte, tänkte vi igenom det ganska bra och allt är som det ska vara!

Nu, vilka av er är medvetna om hur tredje och sista vågen av omedvetna människor kommer att slutföra sin del av vårt projekt från och med våren 2016 till sommaren 2016 och uppstiga från en 3D-nivå till 5D i en hastighet tre gånger så snabbt som den första vågen och rida på en kosmisk supervåg av ljus som är nära obegriplig för någon av oss?
Vad tänker ni om allt detta?
Vet ni vad er roll är i allt detta? Tror ni ens på att något av detta sker?
Var är ni i all denna mix och vad gör ni?
Tror ni ens att allt detta händer, har hänt som det var sagt eller kommer att hända?
Ser, mäter och talar alla miljarder ljusarbetare, många seriösa telepatiska mästarsiare och kanaliserare, universitetsforskare, biologer, kemister och fysiker på denna planet, om samma saker och kanske har en viss massinbillning att hela vårt kosmos och alla dess förnimmande liv genomgår ett snabbt kvantsprång i evolutionen?

Visste ni att varje regering på planeten, varje världsledare, varje hemligt sällskap och varje säkerhetsbyrå på hög nivå som finns, är väl medvetna om allt detta?

Vi ställer dessa frågor för att se var er medvetenhetsnivå är just nu!
Inser ni att det enda målet med allt detta är att höja vår medvetenhet och denna höjning av varseblivningsförmåga och medvetande är förändringen vi talar om och uppstigningen av mänskligheten för att kunna uppfatta ett högre och bättre sätt att vara, där den för första gången kan inta sin plats som medlem av den större Galaktiska gemenskapen?

Förstår ni vilken uppgift vi alla har och kan ni se vilka förberedelser vi måste göra?
Förstår ni hur vi alla blir En i harmoni i allt detta? Ser ni hur viktigt allt detta är från alla håll? Förstår ni hur varje varelse i detta universum kommer att arbeta hand i hand från himlen till marken för att uppnå den största bedriften som någonsin uppnåtts?

Vi begär inte att ni ska tro på allt vi säger, vi ber er att titta på allt ur ett brett perspektiv och höra vad många andra har att säga! Vi ber att ni i slutändan söker information från många källor och framför allt att fråga er inre vägvisare vad det kan vara som händer och vad ni ska göra! Er inre vägvisare är er själ och den talar korrekt till er om ni tar er tid att vara stilla med den och lyssna noga!

Vi har ett talesätt om illusorisk 3D linjär tid och det är detta:
”Vi ge oss själva lite tid när vi behöver det!”
Vi ger oss själva den här tiden helt enkelt för att vi kommer att göra en sak när vi är redo att göra det!

Den första vågen gav sig själva en månadsperiod i linjär tid för att integrera de nya 5D-energierna i kroppen och att förbereda på alla sätt för den andra vågen. Vi jämnade ut den kraftfulla 5D-energins flöde till en stadig 21 Hertz-nivå och förankrade den i Gaia och vi står fortfarande stadigt på den för att hålla ner den!

Den andra vågen gav sig själva lite mer linjär tid och den tredje vågen ännu mer!

Det är svårt att förmedla sanningar över dimensionella hinder särskilt när hela universum är helt paradoxal men här är en mycket ädel idé om tid som vi kommer att förmedla: Det finns mycket höga och uråldriga varelser som kallas Tidsväktarna och de är bokstavligen ansvariga för när tiden är ute! Denna information kan nås och förstås genom att läsa de gnostiska lärorna speciellt Pistis Sophia (Gaia).

Människor använder Illusionär tid i ett syfte i 3D fast den aspekten inte ens existerar i 3D. Tidsaspekten läggs bara till när ni blir medveten om 5D och här kan ni bokstavligen börjar röra er runt i tiden och även sakta ner eller påskynda den!

Denna tidsparadox vi talar om är detta:
Det finns ingen tid och det finns tid!
Det beror på var er vibrationshastighet är, för att tiden ska finnas påtaglig eller inte!
Vi försäkrar er att en tid har fastställts för allt under solen och de uråldriga Tidsväktarna har fastställt exakt var det började och var det slutar.

Slutet på tiden (och utrymmet också för den delen) är när ni vibrerar med 5D vid nollpunkten och detta är också den första nivå där det börjar bli påtagligt använt för rörelse.

Återigen, detta är en komplett paradox men poängen är, en tid har fastställts för när dessa uppstigningshändelser ska triggas och dessa uppgifter är vad vi förmedlar till er i vad ni kallar en tidsbaserad profetia.

Många säger (endast från ett 3D-perspektiv), ”Tala inte till människorna om en tidsbaserad tilldragelse som kanske händer och kanske inte”. Detta är totalt nonsens från vårt perspektiv först och främst eftersom de enda som har fel hittar bara på allt och har absolut ingen verklig källa till sann kanaliserad information!

För det andra stod dessa Tidsväktare en meter från oss (de 7 primära ärkeänglarna och våra 7 primära kvinnliga gemåler som vittnen) i Pleroma-Lyra (12D-kärna-första källa) när de delgav oss dessa händelsedatum för jordens uppstigning. Våra minnen är fullständigt aktiverade och intakta och helt korrekta i detta!
Vi är budbärarna som säger vad vi har hört direkt från dessa varelser för det är vår plikt och vi är inte oroliga att något av det skulle vara fel eftersom det kommer att vara som det sades!

Åven när det gäller allt detta, säger vi återigen, sök kunskap på djupet åt dig själv från de mest tillförlitliga källor i hela denna fråga. Om ni inte gör det så kan ni inte komma och säga något om detta. Er insats skulle då endast vara ett yttrande och yttrande är inte faktisk information utan en förvrängd version av vad som verkligen är och utan något att backa upp er!

Slutligen påminner vi er återigen om att ifrågasätta allt och fråga intuitionen (er själ) inte vad någon sagt om det här!

Varför gör vi sådan ansträngning för att försöka hjälpa många att förstå?
Därför att vi vet vad som kommer!
Vi vet vilken ansträngning det kommer att bli!
Ingenting svårare har någonsin prövats i universum än det som utspelas i denna stund!
Vi vet att det är gjort redan, men inte utan att ni gör er del! Det är därför vi kommer och talar så här. Ni måste fortfarande spela ut detta helt, oavsett om det redan är gjort eller inte.

Vissa varelser även i högre världar tror inte att ni kan göra detta eller att ni kommer att göra det! Vi vet med säkerhet att ni kan och kommer att göra det, det är därför vi är här för att säkerställa allt!

Vi har gett oss lite tid! Be att er uppstigning inte blir i vinter, så ge er själv lite mer tid än så till att förbereda, men vet att en dag och en timme har fastställts för allt under solen!

Arbeta medan det är dag för när den symboliska natten kommer, kommer ni att vara i mörkret och det finns mer tid att avsluta ert arbete!

Ingen människa känner till dessa dagar eller timmar eller kan berätta dem för er men jag som främste Ärkeängel är inte en människa!

Jag heter Michael Christos! Jag är Michael den Kristnade eller Urantia (Nya Jorden) som är Michael den primära blåstrålande Ärkeängeln för frihet och försvar av kännande livet i detta kosmos!
Jag är Micha-El som är sonen till Michael och min mor är den älskade tilliten! Utan tillit är det omöjligt att göra vad vi håller på att göra, den Första Källan-Faderns vilja, vilket är att återförenas med alla delar av mig själv.

Jag ska berätta en hemlighet för er i avslutandet av denna överföring:
Min Far och jag är en och samma varelse!
Många säger visa oss Fadern, men om ni har sett mig, har ni sett den!

Jag ger er dagen och timmen och jag har anförtrott det ned genom tiderna med de stora väktarna av tid som står i Pleroma nu med de 14 stora eonerna! De sju manliga energi-serafimerna är de stora ärkeänglarna och de sju änglarna som har kommit i slutet av denna tid för att förebåda om den Nya Tidsåldern av Ljus för hela mänskligheten!

Var beredda på uppstigningens andra våg!

Gud vare med er alla stora varelser av ljus!

… Slut på överföringen

~ Ärkeängeln Mikael

 

 

http://sananda.website/archangel-michael-via-michael-love-october-25th/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...