Adama av Telos via Asara, 27 juli 2021

Adama av Telos
Via Asara, 27 juli 2021
Förkroppsligandet av Jag Är Närvaron
Hälsningar Kära Ni.
Vi är mycket glada att få kontakt med er här idag, och vi sänder er vår Kärlek från hjärtat av Telos.
Kära ni, för bara ett ögonblick … tona in på er fysiska kropp. Er fysiska kropp är det tempel som inrymmer en del av er Jag Är Närvaro.
Er Uppstigning är det fullständiga förkroppsligandet av er Jag Är Närvaro. Ju mer ni fokuserar på att inhysa er Jag Är Närvaro, desto mer kommer ni att kunna bestämma vad ni vill förse er fysiska kropp med. Ni har alltid fri vilja att välja hur ni vill uppleva ert fysiska förkroppsligande. Ni har alltid kontroll över era tankar, ord, känslor och handlingar i era upplevelser.
Ibland blir era skapade upplevelser lite försenade, så det kan verka som om ni inte har kontroll över dem. Men ni har vid något tillfälle skapat den situationen. Om ni vill börja ta ansvar för era upplevelser, börja då med att fråga er själva vad ni utsätter er kropp för:
Ger ni den harmonisk information, harmoniska filmer och harmonisk musik? Förser ni den med närande mat? Är era tankar kärleksfulla? Speglar era ord det ni vill ha mer av? Tar ni medvetet in de Högre Världarnas Ljusenergier från er Jag Är Närvaro, de Uppstigna Mästarna, Änglarna, de Galaktiska Ljusfamiljerna och Mästarna från Telos?
Dessa Ljusenergier kan hjälpa er att i hög grad rensa ut de gamla, tredimensionella energierna och föra in de högre dimensionernas energier för er Uppstigning. Här är ett enkelt sätt att föra in dessa energier:
Närhelst ni får en stund över, koncentrera er uppmärksamhet på er Jag Är Närvaro av Gud, genom att placera en hand på ert hjärtcentrum. Andas långsamt och säg: ”Jag kallar nu på min Älskade Jag Är Närvaros Ljusenergier, de Uppstigna Mästarna, Änglarna, de Galaktiska Ljusfamiljerna och Mästarna från Telos.
Föreställ er ett lysande vitt Ljus som kommer uppifrån, in i ert huvud och fyller hela er kropp och er aura. Låt det därifrån stråla ut över er värld. Stanna kvar vid dessa energier en stund. Fortsätt sedan med er dag. Gör det här så ofta ni kan och se hur ert liv förändras. Vi celebrerar er seger i Ljuset.
Välkomna Hem!
Vi sänder er alla så mycket kärlek …
Ni bärs på Änglars vingar för att frambringa den Nya Jorden.
Vet i ert hjärta att ni alltid är omgivna av era Änglar, Uppstigna Mästare, Guider, Galaktiska Ljusfamiljer och naturligtvis era familjer och vänner i Telos – och alltid kommer att vara det.
Mina Kära, vi vandrar med er på denna resa och ni är oerhört älskade – alltid.
Jag är er broder Adama från Telos.
https://tinyurl.com/y9xxdzyw
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...