Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – 26 juli 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – juli 2021

 

JORDENS LÅGA VIBRATIONSNIVÅ

 

 

Den här dagen i slutet av juli 2021 är vi mycket glada att få kontakt med er. Idag kommer vi att prata om den mycket låga vibrationsnivå ni lever i på jorden.

Vi pratar ofta om att ni, kära själar, är multidimensionella. Och det är ni. Men här på jorden, med era själar belägna i ert mänskliga hjärta, i era biologiska datorkroppar, befinner ni er i en mycket begränsad och mycket låg frekvens.

Allt handlar om vibrationer och frekvens. Allt på jorden, allt i universum vibrerar med en viss frekvens. Den frekvensen avgör livets form eller objektets natur.

Även det som framstår som en solid möbel eller någon levande skapelse, vibrerar. Och den vibrationen gör att de kan finnas på denna jord, i detta hologram som är den universella upplevelsen, och framstår på sådana sätt. Och så, kära ni, vibrerar ni också i detta jordiska rike. Och det är den nivå ni vibrerar på, som gör er till de ni är.

Som vi ofta har sagt, så har planeten jorden utformats som ett skolrum för er gudomliga själar, för att uppleva det som inte kan upplevas i himlen. Att uppleva rädsla och alla negativa känslor som är så utbredda i denna täta vibration.

Det är vibrationens densitet, det låga frekvensnivå som jorden finns i, som möjliggör upplevelsen i skolrummet. Här på jorden finns mycket lite av er stora multidimensionella själ tillgänglig för er.

Låt oss tydliggöra detta. Er själ är en del av Gud, en del av det stora Jag är, en del av allt som finns. Er själ är som en droppe vatten i havet av Guds medvetande.

Ni är upptäcktsresande, resenärer, upplevare för Gud. Er själ är en aspekt av Gud som frivilligt valde att komma till jorden, och placera sig i ert mänskliga hjärta för att uppleva densiteten, smärtan och lidandet, som inte kan upplevas i er sanna himmelska verklighet.

Och er mänskliga kropp är en kommunikationsenhet, som gör att själen kan uppleva det lågvibrerande jordiska riket.

Om ni verkligen visste vilka ni är, så skulle den här mänskliga upplevelsen vara ett skämt. Ni skulle inte lida eller känna smärta, vara oeniga eller gräla om ni mindes det stora och storslagna, underbara fragmentet av det gudomliga, som är ert arv.

Därför var det nödvändigt för er att komma till jorden utan att veta vilka ni är, och inte minnas er gudomliga verklighet.

Allt som är, det gudomliga, flödet av kunskap, den glöd av kärlek som är Gud, törstar efter kunskap om sig själv, törstar efter erfarenhet utanför dess härliga gudomliga, himmelska verklighet.

I er himmelska existens, i flödet av kärleken från det stora Jag är, i undret av gemenskapen med alla aspekter av det gudomliga som är era sanna bröder, är existensen underbar.

Ni aspekterna av Gud vilket ni verkligen är, är en. Ni njuter av att vara tillsammans i äkta gemenskap, i vetandet av det glödande Gudsflödet. Ni är telepatiska, alla delar tankar, delar erfarenhet, delar existens.

Denna enighet, detta vetande om att ni verkligen är stora och storslagna själar, en del av det gudomliga, är er sanna underbara himmelska verklighet. Men ändå, trots detta magnifika, finns det en liten expansion. Och vår Gud, helheten av allt vi är, törstar efter kunskap.

Och så skapades det materiella riket, och sedan skapades planeten jorden som en del av det materiella riket, planeten jorden, en mycket lågvibrerande del av det materiella riket

Ni, våra kära, är väldigt modiga själar. Vi kan inte nog berömma er. För ni har frivilligt kommit till jorden för att uppleva det som inte kan upplevas i himlen

För att utvidga ert medvetande, individualisera er från era kamrater, för att få kunskap som ni kan rapportera tillbaka till gudomligheten och till varandra, gick ni frivilligt med på att komma till denna mycket låga vibration av smärta och lidande.

Mycket lite av er gudomliga själ finns tillgänglig för er här. För ni är födda i rädslans låga vibration, där kärleken inte kan komma in. I det här skolrummet på jorden, är rädslan er lärare.

David Hawkins i sin bok ”Power vs Force” beskrev, på en skala från 0 till 1000, de känslor som kan kännas på planeten jorden. När själar föds på detta jordiska plan, träder de in i de låga vibrationerna av skam, skuld, sorg och rädsla, ilska, hat och avund.

Dessa negativa, skräckfyllda känslor är våra guider för vårt beteende. Och våra medmänniskor, våra bröder är våra lärare. För vi utbildas alla av våra föräldrar, vårdnadshavare och regeringar till ett dysfunktionellt, kärlekslöst, hatfullt beteende.

Som Bibeln säger så ska fädernas synder läggas på barnen i generationer. De dysfunktionella föräldrarna behandlades ovänligt och grymt av sina föräldrar.

De i sin tur behandlar sina barn ovänligt och grymt. Vi människor är programmerbara. Så fungerar den mänskliga upplevelsen. Vi tar på oss programmen, livsstilen, känslorna hos de vi är födda bland.

Och så är vi ovänliga mot varandra och detta genererar de negativa lågvibrerande känslorna. Och vi lever i rädsla, vi lever med hat mot våra ovänliga bröder. Vi lever i vrede och ilska, i depression och apati, avund och falsk stolthet. Vi är förbittrade offer för de omkring oss.

Och det är vårt jobb att övervinna allt detta och återvända till vår själs önskan, återvända till vår sanna himmelska vibration av kärlek. Att ha kurage, modet att gå utanför normen för det lågvibrerande offret vi föddes i.

Och här på jorden är de negativa känslorna vår guide. För vi har dessa negativa känslor när vi inte beter oss gudomligt mot oss själva, eller mot våra bröder.

Det är här valet kommer in. Vi kan välja kärlek eller rädsla. Det kräver stort mod att välja kärlek. För känslan av kärlek känns obekväm när vi vältrar oss i den låga densiteten av rädsla, och när vi behandlas ovänligt.

Känslan av mod är på David Hawkins skala 200. Alla negativa känslor är under 200, alla positiva känslor, alla känslor som kommer att höja oss tillbaka till vår sanna kärleksfulla verklighet, är över 200

Men vi kan vi välja den rädsla vi är födda och utbildade i, eller så kan vi välja kärlek. Och vi har oändliga möjligheter, otaliga utmaningar i detta liv, med att kunna välja mellan de rädda eller de kärleksfulla känslorna

Vi är alla programmerade på olika nivåer av rädsla, till olika sätt av att uppträda ovänligt. Vi pratar och pekar på varandra, med ovänliga ord och handlingar.

Vi blir offer som måste vända tillbaka till den låga, under 200, rädda densiteten med ovänlighet, hat, ilska och avund. Vi blir hårda på grund av skadade delar

Anta att vi har modet att svara på grymhet av hat och ilska med kärlek. Då försvinner grymheten och ilskan, för vi höjer vår vibration och vibrationen hos de runt omkring oss, i gropen med låg densitet.

Våra känslor är vår guide till hur vi lever. Negativa känslor betyder att vi har valt att svara med någon av de lågvibrerande rädda känslorna. Positiva känslor betyder att vi har valt att svara med någon av de högvibrerande kärleksfulla känslorna.

De positiva känslorna som finns i zonen från 200 till 1000 är optimism, vilja, förlåtelse, förnuft, frid, harmoni, acceptans, hopp och lycka, glädje och salighet och slutligen upplysning

Upplysning innebär att vi ser sanningen om vår upplevelse på planeten jorden. Och den sanningen gör oss fria. Vi ser hur vi och våra bröder programmeras till mörka beteenden. Vi har haft modet att gå utanför programmeringen för att undersöka våra dysfunktioner, och oavsett vad som än händer omkring oss, har vi haft modet att välja kärlek

I det här mänskliga skolrummet med positiva och negativa känslor kan vi, genom att välja, individualisera våra personligheter, förfina våra talanger, våra preferenser, våra förmågor

I stället för att vara en droppe vatten i havet av Guds medvetande, blir vi gudar lika Gud själv. För vi måste förstå att vi är en del av Gud.

Det är ett fantastiskt och underbart konstaterande. Vi är en del av Gud. En del av utbildningen i skolrummet på jorden är att vi tänker på oss själva som syndiga, fattiga, korrupta varelser.

Inte är det så, vi är en del av Gud som upplever smärta och lidande för att växa i sanning och kunskap, kärlek och ljus, vilket frigör oss.

Det är vårt jobb att ha modet att titta på, att undersöka det dysfunktionella beteende som vi har lärt oss, och som vi har levt med. Varje negativ känsla säger att vi inte beter oss gudomligt. Det är vårt jobb att återvända till kärlek och bete oss gudomligt.

När vi upprepar samma ovänliga och negativa beteende om och om igen, upplever vi samma rädsla fylld av negativa känslor, om och om igen.

Vi kan inte upprepa samma beteende och förvänta oss ett annat resultat. Och nu, under denna underbara uppstigningstid, höjs den lågvibrerande densiteten i vilken jorden så länge har  befunnit sig.

Skolrummet planeten jorden håller på att upphöra för oss. Vi stiger upp i kärlekens vibration. Och det bästa har ännu inte kommit.

När vi rensar vårt dysfunktionella, ovänliga beteende, när vi lär oss att älska oss själva och våra bröder, när vi lär oss att svara vänligt, kärleksfullt på allt som händer omkring oss, lämnar vi den låga densiteten av vår jordiska rädsla.

Vi är mycket tacksamma, för vi skulle inte vara de medkännande, snälla och kloka varelser vi är, utan vår utmanande jordiska upplevelse.

Ni, våra kära ljusarbetare, är väldigt modiga själar. Ni har övervunnit världen. Och när ni stiger i frekvens återstår det bästa. Ja, det är faktiskt underligt men det bästa återstår.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv.  Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...