Adama av Telos via Asara Adams, 20 juni, 2020

Adama av Telos

Via Asara Adams, 20 juni 2020

 

Hälsningar, Kära Ni.

Vi är mycket glada över att kunna kontakta er här idag, och vi skickar er mycket Kärlek från hjärtat av Telos.

Ni går nu in i nästa fas av Jordens stora skifte:

Ni kanske tycker att ingenting händer, samtidigt som ni kan ha denna inre vetskap om att mycket bra saker håller på att hända. Det är faktiskt sant. Saker är på väg att hända som kommer att bli ett helt nytt paradigmskifte för mänskligheten på Jorden. Det kommer att bli en så djupgående likställdhet mellan alla länder och samhällen, att den nuvarande upplevelsen snart kommer att framstå som ett avlägset minne.

Det som krävs av varje enskild individ nu är att släppa den nuvarande upplevelsen och titta framåt mot den nya verkligheten. Energierna håller på att öka för att förändra allting. Det kommer emellertid att finnas en del av mänskligheten som kommer att vägra att delta i detta skifte, och de kommer att förbli i sin gamla tredimensionella verklighet.

För alla andra gäller, att om ni är redo att fokusera inåt mot er inre vetskap och Gudomliga Jag Är Närvaro på ett konsekvent sätt, kommer ni att gå in i den Nya Jorden. Ni har fortfarande ett val att följa med i det här skiftet och inte ge efter för den illusion av er verklighet som visas i era TV-program, nyhetsmedier och på en del av era sociala medier. Hur ni kan se om ett program är en del av 3D-illusionen är om det får er att känna er oroliga, stressade, rädda och ängsliga. Om ni däremot känner er upplyfta, inspirerade, hoppfulla, fridfulla och kärleksfulla i hjärtat, är det en del av den Nya Jorden.

Det krävs en bestämd avsikt och disciplin för att fokusera på er Nya Jords verklighet, vilken håller på att börja visa sig – om ni tillåter det. Alla Jordens inre Ljuscivilisationer, de Galaktiska Ljuscivilisationerna, Änglarna och de Uppstigna Mästarna sänder Kärleksenergier till varje individs resa. Vi hyllar er seger i Ljuset. Välkomna hem! Vi sänder er alla så mycket kärlek …

Ni bärs på Änglarnas vingar, för att lyfta fram den Nya Jorden. Vet i ert hjärta att ni alltid är omgivna av era Änglar, Uppstigna Mästare, Guider, Galaktiska Ljusfamiljer, och ja, också av era familjer och vänner i Telos – och kommer alltid att vara det.

Mina Kära, vi vandrar med er på denna resa och ni är oerhört älskade – alltid.

Jag är er broder Adama av Telos.

Tack Adama!

http://www.teloschannel.com/

Översättning Ulla Krogh

 

 

Du gillar kanske också...