Änglarna via Ann Albers, 20 juni, 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket,

Frid, kära är inom ert räckhåll just nu. Frid är tillgängligt oavsett vad er värld går igenom. Frid kan finns även mitt i sjukdom, skuld, uppdelning och störningar. Varaktig frid kan aldrig garanteras i er yttre värld. Det kommer alltid att finnas vågor på havets yta, och turbulens när ni ser utanför, in i er värld. Varaktig frid kan bara hittas genom att dyka inom er.

Ta några stunder varje dag för att sitta i tystnad och andas. Det är den enklaste saken att göra. Om ni inte kan tystna ert sinne i tystnad, sätt på vacker musik eller titta på en video med vacker natur. Gå långsamt och medvetenhet. Ligg på en filt och titta på molnen. Laga mat med full medvetenhet om varje rörelse, varje konsistens, varje lukt. Titta in i en älskads ögon, håll händerna i stillhet och andas tillsammans. Vad ni än gör, ta några minuter varje dag i tystnad eller skönhet och andas bara.

Stormar av instängda känslor rasar över er planet Jorden. De kommer i snabba och tumultaktiga vågor. Men under allt finns det en fridfull närvaro av kärlek som var och en av er försöker hitta – först för er själva och sedan för er värld. Precis som man kan dyka djupt under vågorna på ett stormigt hav för att hitta de ljuvliga och milda strömmarna i havet, så kan du också dyka inom och hitta de ljuvliga och milda strömmarna av gudomlig kärlek. Oavsett vad världen gör kan du välja att dyka inåt och hitta lugnet som överträffar all förståelse.

Ni smiter inte från era plikter som människa när ni dyker inåt för att hitta frid. Ni blir mer humana. Ni undviker inte sociala motgångar när ni dyker inåt för att hitta frid. Ni börjar läka dem på vibrationell grundnivå. System kan bara läkas när varje del i dem fungerar bäst och mänskliga system kan bara hitta frid när människorna i dem gör sin del från en vibration av frid.

Långt ifrån att undvika ert ansvar, dykning inom er erbjuder er mental balans, stabilitet, klarhet och vägledningen som ni behöver för att vara effektiva i er yttre värld. Dykning inom återställer och balanserar er kropp så att ni kan förbli starka och friska. Dykning inom lugnar de känslomässiga stormarna så att ni kan svara på livet som en mogen andlig varelse snarare än att reagera som sårade barn.

Ibland är sanningen enkel. Ni är älskade. Ni är kärlek. Ni är gjorda av inget mindre än det Gudomliga som valde att uppleva sig själv i alla former. Ni är Gud som älskar Gud eller hatar Gud. Ni är kärlek som expanderar kärlek eller blockerar kärlek. Ni är Gudomlighet förkroppsligad i mångfald. Ni är Källan som söker en harmonisk dans inom alla delar av jaget. Ni är inte separata. Ni har aldrig varit det. När en våg slappnar av i de mjuka rörelserna i havet snarare än att knuffas av stormarna ovan, finner den frid. När ni kopplar av i djupet av er själva, Källan, genom att helt enkelt andas medvetet, kommer ni också att hitta frid istället för att slås av stormarna i er yttre värld.

Kära, ni andas eftersom Gud andar liv i er och genom er. När ni sitter, andas och tar emot låter ni er själva känna vem och vad ni verkligen är. Ni tillåter er själva att känna Källan i er som säger, ”Oavsett vad ni bevittnar i er värld, finns det alltid kärlek som försöker dyka upp i varje mänskligt hjärta.”

I den grad denna kärlek är blockerad finns det kaos, sjukdom, våld, hat och upprördhet. I den grad varje själ tillåter denna kärlek finns det fred, hälsa, enhet, kärlek och förnöjsamhet. Älska varandra på alla sätt, men också vi ber er från himlen, älskar er själva tillräckligt för att ägna några ögonblick av er tid varje dag till att dyka inåt, att vara närvarande vid skönhet eller omfamna tystnad när ni bara andas.

Er värld behöver er frid just nu. När ni tar några ögonblick för att frigöra er från kaoset och omfamna en större sanning – att ni alla är älskade och hållna i hjärtat av det Gudomliga – kommer ni att bli de vars ljus lyser fram i denna värld. Ni kommer att prata med en röst av kärleksfull anledning. Ni kommer att vara de som är starka nog för att inspirera andra. Ni kommer att vara de som förkroppsligar sanningen om er själva, älska er själva först och sedan sprida den kärleken och friden som en spiral utåt genom er in i era familjer, era samhällen och i slutändan er värld.

Gud välsigne er! Vi älskar er så mycket.

— Änglarna

 

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...