Lord Melchizedek via Natalie Glasson, June 19th, 2020

Lord Melchizedek

via Natalie Glasson

”Ett inre uppvaknande”

Hälsningar älskade vänner, hälsningar till er ljusarbetare och alla som med hängivenhet arbetar för Jorden och Skaparen. Jag är Lord Melchizedek och det är en ära att få umgås med er. Medan jag representerar eller uppträder som en enda varelse, så är jag ett medvetande för flera. Mitt syfte är att övervaka Skaparens Universums Universella Nivå för att stötta den andliga utbildningen och allas Uppstigningslärande, samt att utstråla energier från den Universella Nivån, såväl som att leverera den gudomliga planen såsom jag har fått ta emot den av Skaparen.

Idag träder jag fram med en insikt. Det är så mycket som sker på Jorden, multipla uppstigningsskiften manifesteras för närvarande. Jorden sprängs nästan av fruktans energi i och med att den gamla energin av negativitet, rädsla, ilska, frustration och så vidare blir frisläppt, eftersom många varelser förkroppsligar den och sedan transformerar den till positivt kärleksfullt ljus. Därmed frigörs Jorden, hennes mänsklighet och samtliga varelser.

Med närvaron av rädsla, negativitet och begränsningar som håller på att utplånas, så har en ny blåkopia för den Nya Jordens Uppstigning förankrats, samt står i färd med att bli förankrad, in till er varelse, för samtliga varelser samt för Jorden. Denna blåkopia skapar så många olika aktiveringar och ett uppvaknande inom er, inom mänsklighetens medvetande och inom Moder Jord. Så mycket äger rum att det kan vara utmanade att uppmärksamma och med klarhet inse vad som håller på att ske.

Jag, Lord Melchizedek vill göra er uppmärksamma på ett inre uppvaknande som äger rum inombords. Detta inre uppvaknande är en respons på rädslan som håller på att frisläppas från Jorden, mänskligheten samt blåkopian som håller på att förankras in till Jorden. Det inre uppvaknandet som äger rum inom er varelse är extremt djupt. Det sker inuti djupen av er varelse, det är en energi som är så helig. Det är en del av er varelse som ni kan beskriva såsom er sanning. Det är något som ni har eftersträvat. Det är något som ni känner att ni kan ha förlorat och en energi som ni på nytt vill förena er med för att kunna känna er komplett och hel. Vi kan förstå att detta inre energi-uppvaknande är extremt betydelsefullt i er uppstigningsprocess och för världen. Därför önskar jag, Lord Melchizedek, göra er uppmärksamma på denna händelse inom er. Medan detta är en urgammal helig energi gällande er egen sanning och er integration med Skaparen, så kommer den också medföra uppfyllande och manifesterande av era drömmar till er verklighet.

Acceptansen av Förändring

För att du ska uppmärksamma det så innebär detta inre uppvaknande att en förändring påbörjar dess rörelsestyrka. Förändringen sker inom din verklighet och inom din varelse. Den viktigaste frågan är nu: ”Är du redo för en förändring?” Du kan vara redo för de förändringar som du tror att är ändamålsenliga och nödvändiga i din verklighet. Men är du redo för förändringar som blir vägledda av den gudomliga viljan och Skaparens gudomliga plan? De förändringar som vägleds av Skaparen är ofta oväntade och något som du kanske inte har övervägt för dig själv. Det kan till och med vara något som du är emot eller möjligtvis inte skulle föreställa dig själv att göra. Det kan stå i linje med dina drömmar, din längtan och dina mål fastän Skaparen ofta lägger en liten vinkling till det. Och därför så befinner sig den förändring som kräver acceptans ofta utanför din bekvämlighetszon.

Jag Lord Melchizedek, frågar dig om du är redo för en förändring såsom den blir vägledd av Skaparen inom din varelse och inom din verklighet? Om ditt svar är ja, så är det dags att leta inom din varelse. Om det är ett osäkert ja, så behöver du fortfarande noggrant forska inuti din varelse. Det finns helt enkelt ett behov för dig att befinna dig i total acceptans. Kanhända till och med att överlämna dig till Skaparens gudomliga vilja. Att känna till att Skaparen har skapat helheten, fullständigheten och den fyllighet som du önskar uppleva på Jorden. Och därför, ifall ditt ’ja’ är osäkert, så kommer det att behövas tillit när förändringarna manifesteras utifrån det inre uppvaknandet.

Rädslans kraft

Ofta kan det som framkallar uppfyllande, helhet och slutförande inom våra varelser också vara något som vi fruktar. När ni lägger märke till eller börjar vända er uppmärksamhet in till er varelse så uppmärksammar ni att ett inre uppvaknande sker i självaste djupen av er varelse. Det är dags att inse att ni kan frukta detta uppvaknande och ni kan även frukta dess närvaro och manifesterande in till er verklighet och varelse. Denna form av rädsla uppmärksammar er nästan om det faktum att det finns något mycket heligt som väntar på att bli avslöjat. En stor transformation står i färd med att äga rum och rädsla manifesteras ofta utifrån osäkerhet. Ni är osäkra på vad som ska manifesteras, vad som kommer att vakna, det är som att öppna en ask utan att veta vad som ligger inuti den.

Tillit och acceptans behövs

När ni inser att det finns ett element av rädsla inom er varelse som rör detta Inre uppvaknande, så kanske ni också inser att ni har en rädsla som hänger samman med att till fullo leva ert liv på Jorden, att skapa, manifestera och uppleva era drömmar. Till och med rädslan för uppvaknandet genom de många uppstigningsnivåerna, att ta kontakt med guider, med Skaparen, att hitta en själsfrände samt att hitta vänner som förenas på en djup självnivå. Alla dessa saker kan ni önska få uppleva i er verklighet. Det är dags att uppmärksamma huruvida ni också fruktar dessa. Rädslan finns närvarande för den verklighet som ni nu upplever och den känner ni så väl, ni har mekanismer, tekniker samt visdom för att hantera den. När Skaparen framkallar gåvor och ett inre uppvaknande, så är ni osäker på vad som ska manifesteras, hur det ska förändra er verklighet, er varelse, vad ni kommer att bli ombedd att uppnå, manifestera och förkroppsliga, samt bemäktiga.

Rädslan för osäkerhet och det okända är en naturlig rädsla. I och med att Jorden frisläpper rädslan, så kommer energin gällande rädslan för det okända inte att utplånas från Jorden, planeten, mänsklighetens medvetande. Detta beror på att den är en rädsla som gör er uppmärksamma och uppmuntrar er. Denna rädsla bjuder in er till att grunda er själv, att stå stark och rotad in till Jorden, att inse att ni känner er själv och vet vem ni är. Ni vet vem ni är i egenskap av en andlig varelse, ni känner er förbindelse med Skaparen, ni vet att ni stöttas av era guider. Ni vet att Skaparen vill dela många gåvor med er och uppleva uppfyllelse i er verklighet. Rädslan skapar ett uppvaknande av tillit och en insikt om att ni vet, fastän ni inte förstår. Fastän ni inte kan förklara er själv, så finns en aspekt i er varelse som förstår, vet och uppmärksammar de förändringar som ska äga rum. Det finns en aspekt i er varelse som vet att ni kan hantera dessa förändringar och de kommer att medföra uppfyllande, kärlek, frid och glädje till er verklighet.

Rädslan för det okända aktiverar en inre vetskap och tillit.

Er relation med Skaparen är redan magnifik, den är komplett och hel, om ni så kan förstå det med er mentala hjärna eller inte. Med rädslan för det okända följer en storslagen bekräftelse gällande er varelse, som är en sådan underbar aktivering. Det är en aktivering som ni tänder upp och påbörjar; den kan vara en ständigt pågående aktivering.

Att upptäcka ditt Inre Uppvaknande

Föreställ dig att du känner till att allt som du är, har tillit till, bekräftar allt som du är, i och med att du känner till din relation med Skaparen. Ta din uppmärksamhet djupt inombords. Uppmärksamma att rädslan som nästan är som en rökridå, blir upplöst. Det var en rökridå som fanns där av en anledning för du var ännu inte redo att uppmärksamma vad som låg bakom rökridån. Nu är du redo. Ta ditt sinnes och ditt tredje ögas uppmärksamhet djupt in till din varelse varthelst du känner dig vägledd, för att ta kontakt med det inre uppvaknande som äger rum och lägg märke till rökridån som håller på att lösas upp. Du kommer att upptäcka att ett ljus tänds upp inom din varelse. Detta ljus är förändringens energi. En förändring för din varelse och en förändring för din verklighet. Det är sanningens energi som du har väntat på. Det är Skaparens sanning och din varelses sanning. Det är en energi som tillåter att du känner dig hel, komplett och fullbordad. Kom ihåg att det kanske inte är det som du har förväntat dig och det kanske inte manifesteras så som du hade förväntat dig. Tillit och acceptans är viktigt.

När du går in i denna energi, stråla ut den. Den skiner ut genom din varelse; den kan kännas bekant för dig eller så kan Den kännas fullständigt abstrakt och okänd. Låt den stråla in till kroppen och ditt aurafält. Låt den strömma in till ögonen, halsen, rösten och in i ditt sinne. Låt den stråla ut bakom ditt aurafält. När den strålar ut, låt dig själv gå djupare och djupare till kärnan i denna inre energi.

Och vad säger den?

Vilka gåvor står redo för dig att uppmärksamma och ta emot?

Vad finns närvarande i detta ljus?

Du behöver inte känna till det just nu. Fast du kan ta dig tid att utforska. Var närvarande med ljuset, när du gör det tillåter du att en syntes äger rum och att förändringarna manifesteras. Ta dig tid att nu och under de kommande dagarna vara närvarande med detta ljus och uppvaknande. Lägg märke till ifall rökridån försöker återvända, om den gör så, sträck på dig, jorda dig själv, vet vem du är och låt dig själv återvända till djupen i din varelse, till ljuset som förespråkar förändringar i din varelse, verklighet samt ett manifesterande av uppfyllande. Njut av Skaparens sanning, allt som jag har berättat om sker nu för dig och du aktiverar det.

Du står i färd med att uppleva ett mycket kraftfullt uppvaknande, njut av det.

Min kärlek finns med dig. Tack.

Jag är Lord Melchizedek

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...