Adamu av Plejadiska Civilisationen via Zingdad, 11 april

Plejaderna

 

Ett öppet brev till Illuminatis Blodlinjefamiljer (Kanaliserat av ZingDad)

Adamu talar

Hälsningar mina vänner

Jag är Adamu av Entiteten Monadic i Plejadernas civilisation som talar till er genom Zingdad.

Idag kommer jag att tala till de nu levande medlemmarna i de gamla blodlinjefamiljerna. De som ibland kallas för andra namn, såsom Illuminati, makthavarna som är den styrande eliten, Kabalen och några andra, mindre välvilliga med avsikter som jag inte skall tala om.

För att vara tydlig: Jag ska inte nu tala till de rika och mäktiga, som regelbundet förekommer i pressen. De politiska ledare, religiösa ledare och cheferna för multinationella företag, är inte de som verkligen styr över planetens affärer. De är människor som kommer och går. Och, när så begärs, ger de alltid vika för de jag talar om, vilka har mycket större makt.

Men, hur som helst. Medlemmarna av familjerna i blodlinjen, vet vilka de är. Och det är de som jag talar till idag. Fast jag tror att detta öppna brev kommer att vara av stort intresse för många andra. Framför allt, är det viktigt att Stjärnfrön och Ljusbärare tar del av denna kommuniké.

Så, här börjar det ett öppet brev till medlemmarna i de gamla blodlinjefamiljerna:

Mina kära vänner

Jag måste börja med att säga att ni syns, känns igen, förstås och är älskade. Precis som ni är, just här och just nu, är ni älskade. Kanske kommer det att överraska er att höra mig säga detta? Det finns så mycket dömande av er hela tiden, eller hur? Ni anses som ”mörka” och ”ondskefulla” och alla era handlingar antas automatiskt vara ”gemena” och ”avskyvärda” av de som nästan inte vet någonting om er, eller den långa och slingrande historien om varför saker blev som de blev, och varför ni blivit de ni är.

Så låt mig börja med att försäkra er om att, jag inte är här för att banna eller fördöma er. Jag är här för att erbjuda er en möjlighet och ett val. Men att göra det från en plats av kärleksfull förståelse.

Innan jag kommer till detta, låt mig bara säga att jag vet, att er enda riktiga ”synd” var att ni föddes in i denna familj. Genom de intensiva förväntningarna som ställdes på er redan vid födseln, och den mycket specialiserade träningen ni fick genom att överösas av hån/förlöjligande, och av de i er linje som inte ”var tillräckligt bra”, programmerades ni rätt från första början, till att bli de ni blivit: utövare av makt över andra.

Det finns också ett sammanhängande problem. Som faktumet med era blodlinjefamiljer. Rena anor som kan spåras tillbaka genom tiderna, via alla berömda förfäder, raka vägen till de höga prästerna som själva tjänade de gamla gudarna, då dessa gudar fortfarande strövade omkring på jorden.

Kanske ni själva tror på berättelser om de gamla tiderna med gudar, hjältar, magiker och monster i myter eller vidskepelser. Kanske tror ni på det här, bokstavligen, och vet att de gamla gudarna faktiskt var besökare från andra planeter i galaxen, vilka har en mycket avancerad teknik. Eller så har ni kanske också en mer religiös syn på saken och anser dessa gudar som övernaturliga som era avlägsna förfäder gjorde.

Det spelar egentligen ingen roll hur ni tolkar dessa saker. Det viktiga är de obestridliga bevisen för de kraftfulla gamla sanningarna som gavs till era förfäder, och som har förts vidare genom generationerna, och som har tillåtit er att styra över resten av mänskligheten. Inte hela mänskligheten, dock. Det har alltid funnits grupper, folk och nationer som har varit utom räckhåll. Men ni har fått höra att det är er födslorätt, ert ansvar och ert privilegium att styra över hela jorden och alla på den. Och ni har trott på det. Och det har verkligen tyckts vara sant. De gamla lärorna som placerades i era händer, har tjänat er och era likar, mycket bra. De har också er list. De bland er som stigit till toppen skulle inte varit något, om ni inte varit briljant sluga. Ni har använt fördelarna av det som placerades i era händer mycket, mycket skarpsinnigt. I första hand för egen vinning, det är sant. Sedan till förmån för era egna familjer för att säkerställa den fortsatta överlägsenheten i er familjära linje. Sedan genom familjens avtal med andra familjer i blodlinjen. Och slutligen, genom den frihetsberövande roll ni har tagit över resten av mänskligheten.

Just nu, är människorna till stor del totalt ovetande om vilken roll ni har spelat, eller vet inte ens om er existens. Och det är så ni vill ha det. Ingen mobb kan komma till slottets grindar bärande på högafflar, om de inte ens vet att ni finns! Så ni spelar era spel med makt och kontroll från de djupa skuggorna. Ni döljer listigt era aktiviteter. Och ni utökar sakta räckvidden inom varje område, genom makt och kontroll över hela mänskligheten. Och när ”fåren” blir herrelösa, använder ni list och skicklighet för att återfå makten över dem. Kanske med lite krig här och där. Eller till och med ett mycket stort. Kanske en revolution. Kanske en krasch på aktiemarknaden. Kanske också ett utbrott av sjukdom. Eller en terroristattack. Eller en tsunami av invandrare för att ge innevånarna något att frukta. Eller, naturligtvis, som alltid, genom populär underhållning och teater. Ni har säkerligen sett till att er kontroll av underhållningsbranschen är orubblig. Det finns många typer av komplexa, sociala nätverk som ni använder er av för att göra befolkningen foglig och beroende av sin regering … och därför av er. Och alla sådana aktiviteter är bara en del av er spelplan som ni använder er av för att upprätthålla och öka kontrollen ni har över mänskligheten.

Ni har lärt er, naturligtvis, att ge sken av att fåren har kontroll över sitt eget öde. Men ni vet att den VERKLIGA makten, alltid ligger i era händer. Eftersom oavsett hur de röstar, hur de revolterar, hur de intrigerar, har ni och era gelikar alltid fått som ni vill i slutändan.

Ni har lyckats genomföra ett antal härliga segrar genom åren. Kanske är er främsta prestation att äga kapitalmarknaden på planeten. En tjusig trick, måste jag säga. Och just nu är det så, att ni nästan äger allt. Och den som har pengar, äger världen. Eller hur?

Ni har också gjort så att alla förtroendevalda, som den mänskliga flocken tror har befogenhet, måste dansa när ni slår på strängarna. De har blivit till marionetter för er vilja. Nästan alla. Och de som inte är villiga att sprattla för er, plockas bort. Eller så visar de en film med en modig och stolt president. En man med integritet och principer som vågade stå upp mot er. Och hur han inför öppen ridå mördades, mitt framför sina beundrare. Allt detta, precis innan han skulle börja ta bort er makt över pengarna.

I slutändan, följer alla politiska ledare era bud eller så sopas de helt enkelt bort. Och illusionen ni ger fåren är just detta, att de kan styra sitt öde genom demokrati. En illusion. Ett annat tjusigt trick.

Och underrättelsetjänsten! Ett verkligt lysande drag. Att börja spionera på statsmakten. Att ha den verkliga makten bakom politikerna, via underrättelsetjänster. För att kunna ta bort det politiska inflytandet genom dessa agenter. Och sedan styra dem direkt själva. Varför, nu kan ni ju nästan kliva rakt ut ur skuggorna och fortfarande förbli osynliga!

Det enda bekymret i allt detta, så vitt jag kan förstå, är internet. På något sätt har, en dum liten elektronisk gimmick, mestadels av akademiskt intresse, plötsligt över en natt, blommat ut till något ganska kraftfullt och problematisk, eller hur?

Det är på grund av denna teknologi som fåren plötsligt uppträder som ganska icke-fåraktiga. Plötsligt är de medvetna om er. Pratar om er. De ser och de kommenterar skynket ni har svept omkring er … eller om de kanske faktiskt kikar bakom det!

irriterande det måste vara! Ni är på god väg mot en total triumf och nu, i sista stund, finns denna medvetenhet. Era riktiga namn börjar synas offentligt! Människor börjar förstå att ni har makten!

Förvisso, är det fortfarande bara en liten grupp som är medvetna om er och talar om er. Och ja, ni har lyckats fortsätta att utmåla denna grupp som galningar och knarkare. Och, nej, detta hotar inte era planer och aktiviteter.

Ännu.

Men ni har observerat det. Ni har förstått att internet är det största hotet mot er makt och säkerhet, och även om informationen är fragmenterad och förvirrad, så är sanningen om er verkligen ”ute”. Den kan förstås av alla som bryr sig, genom att läsa och se bevisen. Och plötsligt finns det får som dragit sig från flocken. Transmuterade till något som ni har aldrig sett förut. Absolut inte i en sådan omfattning som de är nu. Och absolut inte spridda, som de är nu, över hela planeten.

Tidigare kunde ni isolera grupper av dissidenter. Som Katharierna. Kommer ni ihåg dem? De visste sanningen. Eller åtminstone hade de en version av sanningen som var i motsats till era syften. Och deras läror var attraktiva för andra. Deras budskap var att hitta traktion. Så ni använde ert mest kraftfulla verktyg vid den tiden, kyrkan, för att döda dem alla. Det var ett folkmord av den mest brutala typen. Ni utplånade inte bara en befolkning, utan också själva idén som höll dem samman i enighet. Ni brände alla böckeratt allt som är ihågkommet om dem nu, är vad man fått veta från deras fiender. Och idag minns man knappast att ett av korstågen, kanske det mest brutala och blodiga av alla korståg, inte ens utkämpades på ”heliga mark” mot fiendesoldater, utan i Frankrike mot goda Kristna människor. Bönder och Farmare. Höggs ner med svärd och brändes till döds i sina kyrkor. Bara för att ni kunde isolera dem, omringa och mörda dem alla.

Ni får förlåta mig om jag inte applåderar. Framgångsrik taktik får inte alltid mitt godkännande.

Och det har varit många, många, många sådana segrar som ni, de forntida familjerna, har vunnit över mänskligheten. Det fortsätter än i dag. Ni kämpar för att få makt och total kontroll över Mellanöstern. Det är därför det är som det är i denna region. Oavsett vad man tänker om den islamiska religionen, så är de i grunden motståndare till ocker. Vilket innebär att Muslimer inte accepterar banksystemet som ni använder, för att få världsomspännande dominans. Och då har Islam blivit ett kraftfullt motstånd till era planer. Och då sätter ni era planer i verket. Ni försöker att utarma, plåga och radikalisera den muslimska världen. Ni påstår att de är fiender till västvärlden. De största terroristerna. Ni styr deras lärare och ser till att budskapet sprids med att västvärlden är den Store Satan … och ni lär västvärlden att alla muslimer är urusla hatade mördare. Och så är hjulen igång. Och just nu sveper en våg av kaos genom Europa och till viss del även i resten av världen. Och detta är en del av er plan. Ni vill slå ner och pulverisera alla som går emot era planer. Och muslimerna är inte de enda.

Ett annat av era snygga trick är att ställa en fiende mot en annan.

Amerika grundades på en princip som faktiskt inte var något annat än ett öppet uppror mot er makt. Det fria Amerika. Fritt från vad? Från kontroll, förstås! USA: s grundprinciper var och är i direkt motsats till era intressen. Den Amerikanska Konstitutionen är ett verkligt underbart dokument. Ett dokument som utlovar frihet för alla. Men ni har tänjt och fifflat och manövrerat, tills ni har fått kontroll över den amerikanska regeringen, i en sådan utsträckning att ni kan använda den mest kraftfulla militära och tekniska kraften i världen . Men lika mycket som er kontroll sträcker sig till den amerikanska regeringenhar hela det Amerikanska folket en annan story. Starka individualister som fortsätter att tro på sina egna rättigheter och friheter, de motarbetar er varje gång utan att ens veta vilka de motarbetar. Så ni för ett uttröttningskrig mot dem. Ni försöker se till att deras mat och vatten blir förgiftat för att försvaga dem. Ni använder en störtflod av olika tekniker för att manipulera och kontrollera dem. För att försvaga och kuva dem. Och med ett mästerligt genialiskt drag, hetsar ni nu Amerika mot Islam. Ytterligare ett riktigt tjusig trick. Så väldigt … smart av er.

Jag ser det. Jag ser allt.

Men även om jag måste erkänna att jag inte gillar det, så förstår jag det.

När jag tittar bakom era kollektiva aktiviteter, val och beslut av den typ som beskrivs ovan, ser jag trots allt varelser för vilka jag har en hel del medkänsla och kärlek. Jag vet att i själva verket, så är ni faktiskt inte mer annorlunda än jag. Skillnaden är vägen ni har tagit. Eftersom alla verkligen är En, är ni den delen av en stor evig ande som gått er egen väg, precis som att jag är en annan del av samma stora varelse, som har gått min väg. Min väg leder mig till där jag är, enad i hjärtat med Plejadernas Monad; er väg leder er till att bli inkarnerad som en människa vilken bär mantel, och bördan av att vara en medlem av de forntida familjerna på jorden. Och de av människorna som är medvetna om er, och som dömer er hårdast, gör det på grund av bristande självkännedom. I er situation skulle de gjort samma sak. Eller ännu värre.

Och jag vet också att ”det ni gör mot andra, gör ni också mot er själva”. Så jag avundas inte resultaten av era val!

Men er historia är inte över än. Resan är inte över. I sinom tid kommer ni också att resa er andligt och börja återgå till enheten, i er egen andliga enhet. Eftersom det verkligen inte finns någon annanstans för er att ta vägen. Och detta börjar hända för några av era familjemedlemmar. Kanske har ni lagt märke till de medlemmar som inte verkar vara så engagerade längre i de gamla sakerna. De som verkar ”mjukna”. De som pratar om att abdikera och överlåta makten. Som berättar sanningen för fåren. Faktum är att de som har hittat ett sätt att kommunicera dessa sanningar till mänskligheten, faktiskt använder den mycket föraktade tekniken, internet.

Är det konstigt, att de bland er som föreslår denna nya öppenhet och insyn … detta tillvägagångssätt för att avsäga sig maktenockså är de bland er som är mest intresserade av metafysiska och andliga frågor?

Jag tycker inte detta är det minsta konstigt. Det behövs ett intresse för metafysik och andlighet för att förstå att en ny tid redan nu gryr. Att tiden för ert vakande över mänskligheten är över. Faktum är att den är över och utan möjlighet av återvändo för er mörka Guda-konung. Och det finns inte längre något hopp om att han någonsin kommer att återvända. Ni är själva. Era hemliga profetior har kommit på skam.

Och det behövs ett intresse för metafysik och andlighet för att förstå att det blir ett vaktavbyte. Att en ny andlig ordning börjar. Och de som styr denna verklighet från de allra högsta nivåerna, från änglarikena, är aktiva med ägarbyten. Det är vad den gryende tiden handlar om. Och det är därför ni står vid ett vägskäl. Det är därför ni måste välja nu.

Men innan jag slutligen berättar för er, om valet ni måste göra, kommer jag att säga en sak till: något ni absolut måste ha märkt. Eftersom det inte behövs någon speciell uppmärksamhet eller utbildning, vare sig andlig eller metafysik, för att kunna se att ”magin” börjar falera för er. Oavsett vad ni tror att den verkliga källan till er makt är, kommer ni att märka att den avtar snabbt. Det blir svårare och svårare för varje dag att utöva er makt. Åstadkom en liten läcka, och dammen forsar ut. Spelet som verkade så elegant och enkelt för tidigare generationer, gör er, och era likar, riktigt svettiga. Det blir en ständig kamp för att behålla kontrollen. Ni blir stressade av detta, natt och dag. Och det känns som om ni förlorar greppet. Precis när ni är så nära att segra, så blir utmaningen allt mer omöjligt. Det magiska har blivit instabilt.

Ni har säkert märkt detta.

Titta bara på processen om att bli ägare av världens kapital. Den var nästan utan ansträngning och ett genialiskt drag med att få pengarna fria från guldstandarden. Och sedan dess har det bara behövts en liten insats för att föra världens nationer, en efter en, in i detta fiat-banksystem. Vilket verkligen är pengar genom dekret. ERT dekret. Pengar är nu bara siffror som betyder det ni säger att de betyder. Men det magiska tricket är inte fullständigt förrän varje nation är en del av det. Och då har ni använt en hävstångseffekt eftersom ni var tvungna att utöka kontrollen till dess att nästan varje nation började svaja. De allra sista få som hållit ut, finns kvar. Ni har isolerat dem och de är på fallrepen. De är nästan redo att ge upp. Men till syvende och sist … förlorar ni greppet både här och där. Ni märker att era försök ständigt distraheras av alla typer av till synes triviala, men irriterande, förändringar. Och er energi och uppmärksamhet avleds så att ni aldrig riktigt kan agera för att få total makt. Och detta globala penningodjur som tillhör er verkar ha ett eget illvillig liv, eftersom ju större det blir, desto svårare blir det att kontrollera.

Mina vänner. Det ni måste förstå är att planeten Jorden inte är i ett vakuum. Vi har hållit den i karantän så att hela mänskligheten, kan bestämma sitt eget öde. Men det har varit i en fysisk karantän. Vi har hållit andra Galaktiska Civilisationer borta från att störa fysiskt. Men det har inte funnits någon andlig karantän! Och en liten men kraftfull kontingent av Stjärnfrö och Ljusbärare har fötts bland planetens befolkning. Och de har helt förändrat medvetenheten planeten. De har genom det enkla faktum med deras närvaro på jorden, fört en ny medvetenhet dit. Och de får nu högre och högre nivåer av medvetenhet. De påskyndar och förstärker förändringarna på planeten. Ni kan varken sluta, sakta ner, eller ändra kursen av förändringarna. Mänskligheten kommer att vakna upp. Mänskligheten kommer till självkännedom. Mänskligheten kommer att göra ett val, kollektivt, kring sin egen natur. Detta är ett gudomligt påbud. Det är gryningen av den nya tidsåldern. Och det kommer mycket snart att hända. Möjlighetens fönster öppnades upp för fullt under 2012. Det börjar nu stängas. Och innan det gör det kommer mänskligheten att ha bestämt sig.

Ni, mina kära vänner, är väktare över den gamla ordningen. Ni fick uppgiften att leda mänskligheten genom den långa mörka tiden av glömska. Mänskligheten behövde en hjälpande hand, som hela tiden arbetade med att ställa i ordning efter kaoset som blev när de gamla gudarna gav sig avdå de långsamt läkte sig från sina trauman av att vara leksaker till de mörkare gamla gudarna och de mer vänliga men eländiga gamla gudarna.

Ni har spelat en avgörande roll. Ni har tillhandahållit ordning och struktur. Ni har varit ledare och visat vägen. Ni har gjort allt detta utan att vara något annat än människor av samma Jord, som de över vilka ni styrde.

Ja, det är sant, ni har era familjära blodlinjer. Men, i sanning, det är inget mer än en mycket exklusiv klubb som ni tillhör. Genetiskt, är ni inte mer speciella än resten av mänskligheten … som vissa av er kallar människor av ”blandras”. Ni är inte på något sätt mer biologiskt överlägsna dem. En renrasig hund kan ha många utmärkta och önskvärda egenskaper … men en blandras är mer robust och mindre benägen att få vissa sjukdomar. Och så är det också för er och resten av mänskligheten.

Ni är verkligen inte andligt överlägsna heller.

Det ni har är uråldrig kunskap, specialiserad utbildning och ett stort nätverk för att utöva kontroll.

Och nu har ni också ett val. Å ena sidan kan ni välja att bekämpa Gudomligt ordning. Ni kan motsätta er skiftet av tiden. Och ni kan vara kvar på jorden under smärta och självdestruktion, när ni kämpar mot det absolut oundvikliga. Eller så kan ni omfamna förändringen, och på så sätt vara en del av något vackert, nytt och härligt.

Nu är verkligen tiden då ni kan göra det, om ni så önskar, ta steget rakt ut ur skuggorna och in i Ljuset. Ni kan stiga fram som strålar av ljus. Ni kan flytta från det dunkla och bli älskade, vördade och ärade. Ni kan göra det! Det är upp till er.

Eller så kan ni stanna kvar i det som försvinner bort. Ni kan kämpa med näbbar och klor till det bittra slutet, och bara uppleva bittra nederlag. Ni kan hamna i en fysisk, emotionell och andlig återvändsgränd, och har inget att reinkarnera till, eftersom ingen kommer att acceptera er och era val. Ni kan hamna i djupet av tomrummet, andligt plågade.

Allt är upp till er.

Jag ger er detta val nu, men inte för att ni måste bestämma något. Varken jag eller min Stjärnfröfamilj, eller mänskligheten i övrigt, som jag är så förtjust i, kommer att vara alltför påverkade av ert val. Skillnaden med om ni väljer det ena eller det andra, kommer att vara liten i de större tingens ordning. Mänskligheten kommer att rida ut stormen som kommer och de kommer till ett uppvaknande ögonblick, då de kommer att göra sina val, oavsett vad ni gör eller inte gör. Det är förutbestämt. Den nya tiden börjar, oavsett era val och handlingar. Vad ni väljer är av liten betydelse för dem. Men det betyder väldigt mycket för er.
Jag berättar detta av medkänsla för er. Jag gör det bara för att, om jag vore i era skor, skulle jag vilja bli uppmärksammad på detta, nu i detta kritiska skede.

i praktiken, vilka är de val jag talar om och vad skulle resultatet av dessa val bli för er?

Mina kära vänner, jag föreslår att ni börjar med att lära er att lyssna till era hjärtan. Jag menar inte ert fysiska hjärta eller ert känslomässiga hjärta. Jag menar ert andliga hjärta. Det är där ni ansluter er till samma stora enighet som alla vi tillhör. Om ni lyssnar till ert andliga hjärta kommer ni att förstå att det finns vägledning och visdom där. Ert hjärta kan leda er till att göra det bästa möjliga valet, det som tjänar det största goda hos alla.

Om ni inte kan höra ert hjärta kan ni välja att hitta någon som kan lära er. Zingdad är en av många på Jorden just nu, som undervisar exakt i denna färdighet. Eller så kan ni göra rätt saker som leder er på rätt väg, vilket kommer att resultera i att ert andliga hjärta öppnas. Specifikt, under era omständigheter, kan ni fråga er själva:

Vad kan jag göra just nu som kommer att öppna dörrarna för resten av mänskligheten, för att få en ökad medvetenhet och förståelse för sin situation?

Vad kan jag göra just nu för att skapa färre hemligheter och mer öppenhet?

Vad kan jag göra just nu för att ge mänskligheten större valfrihet och självförtroendet?

Vad kan jag göra just nu för att främja större fred, harmoni, medkänsla och förståelse?

Vad kan jag göra just nu för att underlätta övergången till den nya gryende tiden?

Hur kan jag öka kvoten av kärlek i världen?

Hur kan jag minska kvoten av lidande i världen?

Den här typen av frågor som ni bör ställa till er själva om ni vill delta i de förändringar som är på gång. Engagera er i denna process som kommer att göra att ni hittar ert energetiska hjärta. Det gör att ni kommer att kunna känna den söta smaken av att vara älskad för den ni är, mer än för vad ni gör. Ni kommer att känna handen med Gudomlig vägledning, i ert hjärta.

Och när ni gör det,börjar ni också kunna förlåta er själva, för allt som ni har gjort tidigare. Ni förstår också så småningom att ni kan förlåta hela raden av förfäder, för allt som de har gjort genom tiderna. Och ni kommer att bli överraskade med vilken kapacitet andra kommer att förlåta er och er linje. Förståelse och medkänsla kommer med gryningen. Och så länge ni är motiverade av kärlek, kommer den Gudomliga handens skydd att vara hos er eftersom denna process utvecklas. Engagera er i denna process, i hjärta och själ, och det behöver inte bli någon negativt återverkan alls. Ni kan betala priset av bördan genom era val i kärlek, hellre än genom lidande och smärta. Men ni måste välja att göra det!

Och om ni gör det, kan ni själva ta er till den nya jorden med resten av mänskligheten, som också har valt detta. Om ni så önskar, kan era färdigheter inom administration och förvaltning användas för ett magnifikt syfte. Ni kanske kan finna er tillrätta i en position av ärat ledarskap. Eller, så kan ni välja att ha ett lugnt och fridfullt liv, i det vackra hörn av världen som ni alltid i hemlighet trånat efter, men aldrig trodde att ni skulle kunna bosätta er i.

Allt är upp till er.

Poängen, är egentligen, att ni kommer att finna er välsignade med ett överflöd av mycket attraktiva alternativ om ni skulle välja att styras av kärlek. Detta står i skarp kontrast med den optionslösa, självdestruktiva återvändsgränd som finns vid slutet av vägen, om ni fortsätter att välja från en plats av rädsla i ett slutet hjärta.

Och detta är vad jag behövde dela med er just nu. Jag vet att alla ni som är redo för det här meddelandet kommer att få det, eftersom vi har olika sätt att säkerställa att så sker. Och jag ville också dela detta brev med er på det mest öppna sätt som är tillgängligt, eftersom en del av det helande som görs tillgänglig för mänskligheten, kommer genom deras förståelse av att ni inte är som ”andra” vilket de trodde. Till dess de kan se sig själva som ni är, kommer ni att kämpa för att bryta ner murarna. Och i detta brev, som förresten är till er, förstår de att ni inte är några slags demoniska fiender. Att ni är människor som de är. Att ni gått vilse och är skadade som de är. Att ni har gjort samma typer av val genom rädsla och smärta som de har. Att ni kan läka er själva, förlåta er själva och älska er själva som de kan göra. Stora vackra blombuketter till er och till de andra, när ni gör det.

Och till slut, jag vill att mänskligheten ska se att ni faktiskt gjorde det som krävdes av er. Ni höll rodret i tomrummet när de gamla gudarna avlägsnade sig. Ni gjorde det under hela åldern av glömska. Och det var vad ni var kontrakterade att göra.

Med kärlek och medkänsla lämnar jag er nu för att göra era val.

Jag Adamu av Entiteten Monadic i Plejadiska civilisationen som talat till er genom

Zingdad.

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

http://zingdad.com/publications/books/the-ascension-papers-book-3/170-an-open-letter-to-the-illuminati-bloodline-families

http://zingdad.com/video/adamu-speaks/208-the-disclosure-issue-clarification
Zingdad’s site is http://zingdad.com/.

Du gillar kanske också...