Saint Germain via Nancy Tate, 13 april, 2016

 

 

StGermainVioletGlobe2

Dags att vakna!

Idag är jag här för att tala med er alla om vad som har ägt rum runtom i världen gällande pengar. Det har gällt den handlingsplan, som inte bara representerar den kännedom om vad som historiskt har skett på den här planeten, utan också vad som i framtiden är på gång för planeten.

Till att börja med vill jag tala om för er varför jag fortfarande använder ordet tid. Det är för att det är ordets användning som gör allt detta kontrollerbart under de kommande skeenden som står på tröskeln. Ni alla vet vad detta innebär för era liv och ni har först nyligen blivit påminda om vad det betyder, eftersom ingen tid existerar. Det handlar om att bli frigjord från den agenda som ni samtyckte till när ni kom till den här planeten och vad ni har vetat att det skulle komma att innebära för alla de uttryck och upplevelser som ni skulle komma att skapa på planetens yta.

Ja, jag hänvisar till ytan på samma sätt som jag hänvisar till tiden. Dessa är två komponenter i era liv här, och de är båda delar av vad ni har trott vara det enda uttryckssättet för det som ni gör. Det är nu dags att släppa taget om detta och se hur det påverkar era liv och att tillåta er att se vad som finns i Nuets korridor och hur ni kan få åtkomst till det på det sätt som ni väljer.

Jag säger att ni befinner er i färd med att utveckla era egna högre jag och när ni tillkännager vilka ni i sanning är, så kommer ni att kunna se vad ni är kapabla till. Detta kommer inte bara att bli en ögonöppnare för det som ni har varit sysselsatta med, utan för vad ni har uträttat innan ni kom till denna planet, för att få uppleva dualitet. Ni kommer att inse att det säkerligen har varit en upplevelse som bär er längre in i tanken om att vara mindre än vad ni har haft för avsikt att vara, så väl som att ni siktar mot något som är större än Nuet.

Kanske det Nu är i sin ordning för er att få upptäcka att ni befinner er i en position där ni har tillgång till allt ni önskar och avser med era liv, genom att sträcka er längre in på skapandets område och medverka till det, som ett sätt på vilket ni kan få allt som verkar vara gammalt, till att bli något som kan existera i ögonblicket. På det sättet kan ni se på det och uppleva det som någonting nytt och som existerar i nuet och är annorlunda än vad det var i stunden ’före insikten’. Det kan bli så kraftfullt att ni kommer att se det som något som ni nätt och jämnt har börjat uppleva. Det kan handla om totaliteten gällande vilka ni är just nu, medan det samtidigt kan vara det förlängda Nuet som förändras och blir den nyhet som ni har skapat.

Ser ni vad jag förmedlar till er, att ni på ett sätt redan har fått uppleva något och ändå är det på ett annat sätt alldeles nytt, för det har en annan betydelse och känsla för er? Det är något som ni håller i sinnet och minnet och likaväl är det helt nytt för er, vid en andra titt talar det till er om er makt att kunna skapa utifrån vad ni redan har gjort anspråk på som varande det mest fullkomliga.

Jag tar den här gången upp allt detta för er för att ge er ett förslag, så att ni ska kunna se att ni redan har de tillgångar, vilkas gåva ni så har väntat på, för er själva och för allt liv på jorden. Kanske ni redan på någon nivå har gjort anspråk på den och ändå har ni glömt att den var er. Fråga er själva om det skulle kunna vara varför ni ännu inte har kunnat hålla pengarna i era händer. Skulle det kunna vara så att ni befinner er i det gamla tänkesättet av att vara mindre än, i stället för att vara tillräckligt mycket, i ögonblicket, som inte föreslår att det skulle finnas en orsak till hinder.

Betrakta detta när ni lever i ögonblicket och därifrån förmår fortsätta för att göra anspråk på det som ni i varje ögonblick skapar, om ni så i varje ögonblick är medvetna om det eller ej. Det handlar om att veta att om det finns något som ni har för avsikt i ert liv, så har ni det redan. Det betyder att ni har makten att skapa utifrån er ursprungstanke. Det är det som Skaparen gör i varje ögonblick. Först dyker tanken om en idé upp, och dess skapande. Sedan tas beslutet att göra anspråk på det som ni känner är något som ni har för avsikt att få uppleva. Det handlar om att ha tillit till er förmåga att skapa och att sedan bestämma vad ni i sanning önskar och varför ni har valt det. Detta kan leda till klarheten att få göra anspråk på det.

Jag lämnar er med denna information, påminnelsen som jag har planerat att få dela med er vid denna tid i era liv, för ni har bett mig komma till er tillräckligt många gånger för att påminna er om vad vi kom överens om i det ögonblick då vi skapade idén. Nu gäller det för er att röra er framåt och att besluta er för vad och när ni ska göra anspråk på det som har blivit skapat. Jag är i sanning ett med er och jag har fått uppleva detta att jag Nu får dela med mig till er, i min process att komma fram till mitt mål, precis som ni själva är i färd med att göra, på det sätt som ni själva har valt. Kärlek är svaret och det står i er makt att vistas i denna Kärlek och att skapa era liv så som ni väljer.

Tack Kära Älskade St. Germain!

Så mycket Kärlek till er från Nancy Tate.

Saint Germain via Nancy Tate, April 13th

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...