Plejadiska Råden av Ljus via Solara An Ra, 16 juni

 

Plejaderna

Solara An-Ra ~ juni Sommarsolstånd 2016: Meddelande från Plejadernas Råd av Ljus

Människor på Terra, vi Plejadernas Råd av Ljus kommer med en energiuppdatering för er planet. Ni söker dessa rapporter eller hur, för att vara säkra på att det faktiskt finns en positiv utveckling på er planet? Vi önskar, som alltid, att vara en energirik hjälp ~ för att hjälpa er att höja era frekvenser, så att ni kan uppfylla era uppdrag, som agenter för ljus på Gaia. Vi hjälper genom vår kanal i form av guidade meditationer; genom aktiveringar eller ljuskammare ~ och ibland, som nu, med en nyhetsrapport.

Var säkra på att denna nyhet inte är snedvriden för vår agenda är att informera och lugna. Ni kan känna detta genom programmeringsvärderingen i meddelandet ~ en känsla av kärlek och expansion ~ raka motsatsen till rädsla och kontraktion som resultat från mainstream media, som är utformade för att fängsla er i en bur av rädsla och impotens. Så låt oss börja. Öppna era hjärtan när ni läser detta kära människor, så att ert hjärtas intelligens dominerar över ert ego. Och så är det.

Vi observerar er rotation, rotationen på er planet och märker avvikelsen i axiell lutning ~ det som några människor slår larm om och skapar rädsla för ett pol skifte. Från vårt perspektiv är detta subtila förändringar i Terras rotation med ett specifikt syfte i form av Stora Centralsolens omläggning i mitten av Vintergatan. Omläggningen är ett resultat av ” dagjämningarnas precession ” cykeln, som förebådar den efterlängtade återfödelsen av er planet och ert folks medvetande.

Våra nyheter är: ni är verkligen i indragna i energivågen, som garanterar en uppgradering av ert medvetande, men i detta ögonblick är bara 10 eller 11 procent av ert folk är tillräckligt energimässigt stabila för att få denna uppgradering. Detta är en lägre andel än vad som förväntades i detta tidsfönster, men det fortsätter ändå att expandera och vi ser att under 2016 och 2017 kommer det att tas ett stort steg framåt. Våra ord är som alltid utformade för att hjälpa till i detta språng.

Stötestenen för de flesta av er på jorden är att ni har fastnat i en liten låda med förståelse och erfarenhet av livet, där ni fastnar i motstridiga känslor och därmed manifesterar en konfliktfylld livserfarenhet. Ni knogar på, knogar på med vad ni anser vara er “plikt” ~ igenom varje dag, varje vecka, varje år, utan modet att öppna upp er förlossningslåda och våga tänka på vem ni egentligen är och varför ni verkligen är här.

Det finns bara en lösning och det börjar med er vilja att förändra och att vara annorlunda, att släppa känslomässiga kryckor och dysfunktionella vanor och övertygelser. Det krävs mod att släppa gamla vanor ~ mod behövs för att sluta bry sig om vad andra kommer att tänka om ditt nya liv när ni vågar gå för expansion och glädje ~ och förståelse behövs för hur er värld är energiskt förbunden med vår värld och med det större universumet. Det är denna insikt som expanderar era sinnen och löser banden till ert gamla sätt att uppleva livet.

Ert solsystem tar 26.000 år för ett varv runt Alcyone, den centrala Sol-stjärnan i Plejaderna, er egen sol-stjärna dras magnetiskt med i en älskares dans med Alcyone. Vart 13.000 år i denna dans rör ni er genom Alcyone s toroid energiområde. Detta fält består av fotoniskt ljus ~ och nedsänkning i ett fotoniskt fält kan inte undgå att producera förändringar i en planet och alla medvetna varelser, som finns där. Nedsänkning av hela solsystemet i Plejadernas foton bälte 2012 förebådade början på en ny period av jordens historia ~ en post i en 2000 års ”Ljusålder ålder” på planeten.

Kvantfysiker öppnar era ögon för sambandet mellan ljus, fotoner, energi och era nivåer av medvetande. Ljus är också känt för att vara ren intelligens. Den rena intelligens Källa laddas ner i er verklighet först genom den Stora Central Solen i er Galax ~ sedan genom Pleiadians Sol-stjärna, Alcyone ~ sedan genom er egen sol-stjärna ~ och når slutligen er. Ni som är en energetisk blå kopia för att få högre dimensionella Ljus transmissioner, om och när ni är beredda att släppa rädslan och öppna upp för kärleken.

Åkalla Ljus till er själv varje dag, människor på Terra. Vet att Ljuset är Källans rena Intelligens och att ni inte bara är utformade för att ta emot och sända det, ni är skyldiga att vara en bärare av Ljuset på planeten. Ni är uppväckarna och ni måste vara alerta och vakna för att fungera på er högsta kapacitet. När ni höjer era frekvenser tillräckligt för att ta emot Ljuset, medan ni grundar er genom era prana rör in i Gaias Kristall kärna, expanderar ert medvetande automatiskt. Ni behöver inte medicinalväxter för att öppna era sinnen, även om detta är en populär metod för att göra det vid den här tiden på planeten, ni behöver bara åkalla Ljuset och höja er frekvens på ett medvetet sätt och ert uppvaknande från villfarelserna garanteras.

Vet kära ni att Ljuset når er genom 3 solar, som fungerar som interdimensionella portaler, som det rena ljuset och Källans intelligens når er på planeten. Ljusets programmeringsvärden från mitten av galaxens toroid fält är infångade av toroid området Alcyone, som är inneslutna genom den elektromagnetiska kopplingen mellan Alcyone och er Sol-stjärna, som sedan blir tillgängligt för er på Jorden. Det är användbart eftersom detta kärleksfullt bekräftar ert samband med dessa 3 solar för att få Kärlek och Källans Ljus.

I denna tidsperiod föreslår vi dessa dagliga affirmationer, era hjärtan bör vara i samklang med dem, kära Ni. Aktivera först era prana rör, med hjälp av vertikalkopplings mudra. Visualisera er jordnings koppling ordentligt fastsatt i hjärtat av er planet, med kärlek. Tala sedan dessa ord och vet att ni ansluter er till ert högre själv och aktiverar era gåvor i processen:

  • Kärleksfullt åkallar jag nu Ljus till mig själv, genom den stora centrala solen, genom Alcyone, genom jordens Sol-stjärna.
  • Jag är en uppväckare; Jag vaknar till sanningen genom Ljuset som strömmar genom mig.

Och så är det, kära bröder och systrar i Ljuset.

Vi är med er alltid. Namaste.

You may also like...