Adamu från Plejaderna om Brexit via Zingdad, 24 juni, 2016

Plejaderna

Adamu från Plejaderna om Brexit

via Zingdad

24 juni, 2016

Ögonblickets Betydelse

Mina Vänner, en betydelsefull händelse!

Jag hälsar er, jag är Adamu från den plejadiska civilisationens Monadiska Väsen, som nu talar till er genom Zingdad.

Idag önskar jag tala om den brittiska folkomröstningen gällande utträdet ur EU. De av er som känner mig kanske tycker att detta är märkligt, eftersom jag aldrig tidigare har känt behovet att tala om specifika aktuella frågor eller politiska angelägenheter. Men det som nu sker är annorlunda och värt att notera. Tillåt mig förklara.

Mina vänner, den grupp av människor som vi vanligen kallar ”Illuminaterna”, denna grupp som kollektivt äger världens finansiella system och därför kollektivt äger världens monetära tillgångar och därför kollektivt äger världens resurser, är inte en grupp som är van vid att inte få sin vilja igenom.

När de internt har kommit överens om något, SÅ SKER DET. När de internt är osams uppstår strider runtom på jordklotet, eftersom de tävlar med varandra för att få kontroll, tills en grupp vinner över en annan och det återigen internt uppstår enighet. Sedan SKER DET.

Vad jag försöker säga, är att denna grupp kollektivt fungerar som världens kejsare. När de bestämmer sig i en fråga, SÅ SKER DET.

Så har det varit under en mycket lång tid. Det går bakåt till kungarnas och kejsarnas tider och till guda-kungarna före dem. Det går faktiskt tillbaka till Babylons och Sumerernas epoker.

Fram tills idag.

Ni förstår, denna grupp har just nu många interna meningsskiljaktigheter gällande flera saker. De kämpar sinsemellan över flera saker, vilket är varför världen verkar vara ett konstant sjudande tillstånd av ett för-krigiskt Tredje Världskrig. Men bland alla deras många oenigheter, så var den sak de alla var eniga om; att EU skulle förbli intakt.

Ni förstår, Illuminaternas stora plan är att långsamt förena hela planeten till en nation, som de skulle styra över och äga. De önskade utvidga EU. De ville skapa andra liknande multinationella block. De ville upprätta administrativ kontroll över dessa block som vanligt folk inte skulle kunna rösta om, precis som de hade gjort med EU.

Detta skulle tillåta en hittills aldrig skådad makt och kontroll över dessa multinationella block. Den slutliga akten skulle bli att förena blocken till en världsnation. Deras värld, som politiskt, ekonomiskt och religionsmässigt skulle tillhöra dem.

Detta var planen. Fastän det inte har varit helt friktionsfritt, så höll deras plan på att förverkligas enligt deras vilja.

Fram tills idag.

Idag förklarade Kejsaren för Storbritannien att de skulle bli kvar i EU och det brittiska folket visade honom bara ett hånfullt tecken och kom undan.

Det här är en massiv strategisk vinst för Ljusets sida.

Ett känsligt arbete

Processen att åstadkomma denna seger över Illuminaterna har varit rätt spännande att betrakta. Jag har varit priviligierad att i egenskap av en opartisk åskådare kunna få se hela handlingen bakifrån kulisserna. Vad jag har fått se är Ljusets 4D- och 5D- styrkor, som har spelat ett oerhört nyanserat och känsligt spel. De visste att detta var ett verkligt centralt ögonblick för att man skulle kunna få till stånd ett möjligast elegant slut på Illuminaternas herravälde. Det första de gjorde var att få allt att se ut som om detta inte var någon fråga man tävlade i.

Ett flertal av Ljusets ombud uppmuntrades till och med att spela med på sidan som stöttade ’Stanna kvar’. Några var till och med övertygade om att de som ville stanna kvar tjänade Ljusets intressen. Ett nödvändigt trick. Det tillät Illuminaterna tro att de inte motsattes av en enad Ljus-sida gällande frågan, vilket tillät dem att sänka sin vaksamhet och minska sina ansträngningar och det beredde då ett utrymme för en minskad mängd tvingande psykologiska åtgärder gentemot allmänheten. Samt en minskad mängd ansträngningar att bedrägligt kontrollera omröstningen.

Illuminaterna spelade också själva. Ljusets ombud övertalade dem att en knapp vinst (hellre än en jordskredsseger) för ’Stanna kvar’ skulle vara det bästa alternativet för dem. De blev visade att de flesta människorna var medvetna om ett massivt stöd för att ’Lämna’. Så om de vann, så skulle det behöva bli en knapp seger, annars skulle ingen tro på den.

Dessa slag av åtgärder tillät ett spel att spelas, där Illuminaterna först alldeles i slutet, när det var för sent att ingripa i motsatt riktning, blev medvetna om att deras vilja hade blivit omintetgjord.

Kejsaren förkunnade ’Stanna’. Folket visade fingret åt honom och röstade ’Lämna’.

Förstår ni vad detta innebär? Det finns ytterligare en bra analogi som involverar en kejsare, men den gången utan kläder.

Eller trollkarlar och gardiner (Trollkarlen från Oz).

Vänner, slutkontentan är att när en normal människa ser att den super-mäktiga, världsledande eliten bara är en samling hemlighetsfulla, tvångsmässigt giriga psykopatiska gamla kumpaner på sina äldre dar … då börjar hela systemet nedmontera sig självt.

DETTA är varför världsekonomin började rubbas i och med omröstningens resultat att ’lämna’. Varje spelare i den höga finansvärlden VISSTE att de största spelarna av dem alla (de som vi kallar Illuminaterna) ville att Storbritannien skulle stanna kvar. Därför antog de alla att det skulle bli så. Och så tycktes det inte bli så. De började få panik. Sedan blev det annorlunda. Och nu är de roderlösa.

Om kejsarens påbud inte blir åtlydda, så har deras värld förlorat sin riktning. Åtminstone vad gäller dem.

Men nu gällande er övriga. För dem som inte är intrasslade i ledarskapsfrågor bland världsbolagens direktörer, höga finanser eller makro-ekonomi. För den massiva majoriteten som är ni. Jag önskar att ni ska veta att det innebär goda nyheter.

Jag lovar inte att detta inte kommer att leda till några svårigheter för någon. När finanserna skakar, kommer människor till skada. Arbetsmarknaden krymper och saker och ting blir tuffa. Men ni har under en lång tid blivit varnade för att svåra tider är på väg. Och vi fortsätter att varna er. Men en viss mängd av svåra tider är nödvändig för att påverka den förändring som nu är på gång.

Det som är på gång är att vaktposterna växlar. För ni, de vanliga människorna på Jorden, ni håller på att förändras. Ni håller på att välja det som verkligen är bra för er, snarare än det som ni har fått höra att är bra för er, av människor som inte tänker på era bästa intressen. Ni börjar individuellt och kollektivt att finna att er egen sanning är mer giltig än den som skopas ner i er hals av så kallade experter.

Det kommer att förändra allting. Ni reser er från er offerställning och börjar kräva er skaparstatus.

Mina vänner, det är ett mycket litet steg i rätt riktning. Men det ÄR i rätt riktning.

Nu finns det mycket att göra för att få mänsklighetens strålande Nya Tidsålder att fullbordas. Och jag kommer att uppdatera er gällande detta … gällande vad NI kan göra för att få era liv att komma till ett tillstånd av välsignat, glädjefyllt överflöd och att stötta resten av mänskligheten i att också göra samma sak. Den informationen kommer att följa nästa gång jag talar med er.

Till dess, önskar jag er lugn och ro.

Jag är Adamu från den Monadiska enheten i plejadernas civilisation och jag har talat till er via Zingdad.

Frågor och svar:

Zingdad: Adamu, jag önskar ställa dig en eller två frågor, om jag får?

Adamu: Jag välkomnar det!

Z: Nåväl, först av allt, du säger att du är en opartisk åskådare. Är du inte på Ljusets sida?

A: Som en varelse av sann enhetsmedvetande, vet jag att jag inkluderar samtliga polariteter, inklusive Ljuset och Mörkret. Jag accepterar hela mig själv fullständigt. Jag älskar inte en del av mig själv mer än en annan. Och som en varelse av enhetsmedvetande, vet jag att alla andra är ’ett annat Jag’. Så jag är fullständigt opartisk i denna kamp. Eller åtminstone skulle jag vara det om inte den Gudomliga Viljan denna gång var på Ljusets sida.

Ni förstår, bakom er ligger den långa epoken under vilken mörkret måste råda. Det var i enlighet med den gudomliga viljan som det kanske är så. Det är det enda sättet för den djupa glömskan att få inträffa, som har gett utrymme för alla de uttryck av separation, som var nödvändiga för att det gudomliga helt skulle kunna uttryckas i dualitet.

Det är en komplex fråga att kunna förstå, i all sin storslagna glans. Men det som jag i princip säger, är att det som ligger bakom er är en period under vilken livet har förflyttat sig till ännu djupare stadier av glömska, separation och individualisering. Mörkrets tid.

Tiden som nu är, är den tid då tidvattnet ska vända. Eller, om vi fäster oss vid analogin om ljus och mörker, så är det nu dags för Ljuset att gry. Från och med nu kommer medvetandet att blomstra. Att minnas, helas, återförenas och utvidgas till Enhet.

Eftersom den universella viljan befinner sig i linje med detta, så är det oundvikligt att Ljusets styrkor nu börjar skörda segrar. Och jag måste erkänna, att det är en aning svårt att inte finna lite tillfredsställelse i detta faktum.

Det är ofta lättare, eller hur, att älska Ljuset inom oss själva än Mörkret. Det är lättare att glädjas åt en tid av uppvaknande än en tid av glömska. En tid av healing än en tid av att skada. Och därför, medan jag upprepar att jag från början är opartisk, så kan jag också fritt tillstå att jag gillar att se gryningen som äntligen nalkas.

Ett sista ord. Bruket av orden Ljus och Mörker är en jämförelse. Ett sätt att förstå de polariteter som spelar in. Det finns inget som objektivt är mörkare gällande det som ligger bakom – eller de spelare som aktivt har försökt skapa större separation och glömska. Det finns inte färre fotoner närvarande. Och natten är inte mindre god än dagen. Eller något liknande. Det finns alltid de som tar denna jämförelse alltför bokstavligt.

Z: Du har indikerat att denna omröstning vänder tidvattnet. Att vi, Människorna på Jorden, nu väljer att ta tag i vår egen kraft. Varför skulle Jordens alla människor lägga detta val i britternas händer?

A: Åh nej, du missförstår! Detta är en övergångens tid. Det finns ett tidsfönster under vilket mänskligheten måste komma fram till vissa viktiga beslut gällande sig själv. Detta fönster började öppnas för några årtionden sedan. Fönstrets mitt var 2012. Det var detta datums verkliga innebörd, att det är dags att göra ett val.

Illuminaterna har ett starkt förvärvat intresse i att hålla största majoriteten av mänskligheten i ett tillstånd av ’att välja att inte välja’. Så länge ni gör det, ger ni dem er makt. De förblir planetens de-facto ägare medan de utvidgar sig vidare och genomsyrar sin makt och kontroll.

Men det är inte vad den gudomliga viljan har förordat. Nu är det dags att vakna upp. Men det gäller inte för någon annan än er. Jordens människor, att för er själva besluta hur ni vill vakna upp, när ni vill vakna upp och vad ni önskar vakna upp till, när ni vaknar. Ni måste välja alla dessa saker.

Vi har uppmuntrat er, stöttat er, erbjudit er stimulans och vägledning. Och de varelser av den 4:e och 5:e dimensionens tätheter, vilka själva fortfarande befinner sig inom polaritet, har varit med er i dikena. Men vi har ingen förkunskap om när ni kommer att ta beslutet att det är dags att vakna upp, hur ni kommer att besluta er för att göra det och vad ni kommer att välja när ni gör det.

Det har funnits möjligheter tidigare att börja förklara för er själva att ni har missat ett tillfälle. Men dessa tillfällen har STARKT bestridits av Illuminaterna. De fortsätter kämpa för att kontrollera opinionen gällande dessa frågor.

Z: Ett exempel?

A: Jag skulle kunna ge flera. Ett uppenbart exempel är 9-11-attacken på World Trade Center. Det tjänade Illuminaternas intressen att utföra attacken på mänskligheten. För, ja, hela mänskligheten blev attackerad på den dagen. Så mycket hat såddes. Så mycket separation. Så mycket vilja till att gå ut och döda människor som hade exakt INGENTING att göra med attacken, men som enligt Illuminaternas propaganda-maskineri svagt och felaktigt skulle kunna vara kopplade till den.

Och så mycket hat i gengäld. De grupper och länder som kände att de orättvist blev mål för krigs-maskineriets respons, har drivits till att känna ilsket agg. Jag skulle kunna fortsätta och åter fortsätta, om de sår som den dagen åsamkades mänsklighetens psyke.

Men för att attacken skulle kunna bära de frukter som Illuminaterna önskade att den skulle bära, var ni tvungna att svälja en historia om vad som hände där. En falskeligen påhittad hop lögner. Och för att göra sakerna värre, så var lögnerna dåligt uttänkta och fulla av uppenbara logiska fallgropar.

Men de slängde sin tyngd bakom lögnerna och drev en kampanj för att införa en överenskommelse emellan dem som spelade roll och som var tillräcklig framgångsrik. Fortfarande idag, får man inget gehör ifall man bestämmer sig för att göra något gällande dessa lögner. Man blir stämplad som en konspirationsteoretiker och man knuffas åt sidan och ens rop om att få blotta sanningen kommer inte att uppmärksammas.

Men förutom detta, så fanns det en tid då det var nära. Mänskligheten SKULLE vid den tiden ha kunnat välja att vakna upp. Många inom Ljuset trodde att detta var deras ögonblick. De arbetade febrilt för att åstadkomma ett uppvaknande runtom denna händelse. Men den blev alltför hett bestridd av alla fiender med för mycket genomsyrad makt. Kampen är nu långtifrån över och förlorad.

Illuminaterna har skålat för sin seger och tänker att Ljuset aldrig kan vinna. Idag förlorade de en kamp som de inte ens visste om att de har kämpat. Plötsligt är de nära att kollapsa.

Men det behövde inte vara idag. Det skulle ha kunnat komma tidigare. Och om denna kamp också förloras skulle det kunna ske på en framtida tidpunkt.

Z: Så det är inte förutbestämt?

A: Absolut inte. Det som är förutbestämt är att det föreligger en lång epok av glömska. Och sedan en vändpunkt. Och sedan en lång epok av hågkomst.

Det förekommer fluktueringar åt bägge hållen. Det förekommer mini-uppvaknanden som leder till glömska och det finns mini-glömskor som leder till ett uppvaknande. Men den generella trenden är omisskännelig. Från ögonblicket då Big Bang inträffade fram tills nu har i det stora hela varit en tid av glömska. Från och med nu till universell enhet är i stort sett tiden för uppvaknandet.

Detta är förutbestämt.

Men det är vad som inträffar på en universell skala. Det som sker på en planetarisk skala är öppet för en mycket vidsträckt skala av möjligheter.

Men dessa är komplicerade frågor. Jag kommer att fortsätta tala om dem så att ni ska få en fullständig förståelse. Just nu var det viktigt att bara låta er förstå betydelsen av detta ögonblick.

I en kommande kanalisering kommer jag att tala om valen framför er. Och sedan kommer jag att lära er hur ni ska göra ett val utifrån er själs kärna och hur ni ska fullborda detta val. Och efter det kommer jag ta lite tid för att berätta HELA HISTORIEN för er. Hur livet kom till den här galaxen. Hur mänskligheten föddes. Hur mänskligheten kom till Jorden. Hur mänskligheten kämpade för sin rätt att existera på andra planeter i den här galaxen. Och varför de val ni nu gör på Jorden påverkar resten av galaxen.

Det är en fantastisk berättelse! Den kommer att ge er en grundläggande förståelse om er egen plats i universum. Men det kommer att ta lite tid att berätta den.

Under tiden önskar jag bjuda in våra läsare att läsa mina tidigare kommunikationer:

Öppet Brev till Pleiadiska Stjärnfrön

Öppet Brev till Illuminaternas Familjer av Blodlinjen

för att få en förståelse om den nuvarande situationen.

Jag önskar också bjuda in läsarna att beställa vårt nyhetsbrev om de önskar bli informerade när vi publicerar nya budskap.

This article originally posted on Zingdad.com
This article is copyright © Zingdad 2016

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...

1 svar