Plejaderna via James Gilliland, 20 november, 2017

Plejaderna

via James Gilliland

20 november, 2017

Plejaderna har fått full auktoritet och kontroll över Jordens uppvaknande, helande och frigörelse.

Den 19 november har samtliga råd haft ett sammanträde och kommit överens om att Plejaderna – på grund av sitt ’terraformande’ före Atlantis och Lemuriens dagar, samt för att de har en större genetisk bakgrund bland växter, djur och människor på Jorden, så får de ansvara över att den Universella Lagen återinförs. Tyranni samt alla överträdelser av den gudomliga rätten till fri vilja, så länge som det inte skadar mänskligheten och Jorden, kommer att upphöra. Detta kommer huvudsakligen att genomföras med hjälp av medvetande och energivågor, men handgripliga ingripanden gäller också från och med den 19. En pågående frigörelserörelse har ägt rum, men på grund av den Universella Lagen, blev den begränsad av vad som vissa kallar ett gudomligt direktiv, eller en policy för att inte göra ingripanden. Det har blivit bestämt – med anledning av det extremt negativa – att ett större ingripande för att bevara mänskligheten och Jorden är nödvändigt.

De illvilliga besökarna utifrån, utanför världen samt vad många hänvisar till att vara Arkoner, håller på att avlägsnas. Det Drakoniska Rutnätet har blivit nermonterat. De som står i linje med de illvilliga krafterna kommer att gripas. Detta är en multi-dimensionell operation. Anledningen till att det förekommer så mycket inhumanitet på Jorden är att den har fallit i händerna på illvilliga icke-människor. Deras svekfulla tillvägagångssätt som står i motsats till mänskligheten, kommer att bli avslöjade och tolereras inte längre. Det är dags för mänskligheten att vakna upp.

Lär känna er sanna historia, Guds sanna natur och vad det innebär att vara mänsklig. Hu=Guds man/-kvinna. Ni skapades till gudarnas avbild och till att likna dem, med ett litet g, vilket innebär att det bara handlar om extremt utvecklade besökare utifrån, utanför denna värld. Ni har gudarnas DNA vilket förklarar alla bortrövanden och hybrider. Vilket bättre pris än att kontrollera och äga gudarna.

Man har även ljugit för er, ni har tryckts ner och blivit manipulerade på alltför många sätt för att man ska kunna kategorisera dem. Alla tillsatser i ert vatten, er mat, GMO, ’big pharma’/ läkemedelsbolagen, vaccinerna, de oändliga krigen, är alla en del av de program som drivs av det Arkoniska eller Drakoniska rutnätet. Snart ska ni befrias från, samt bli uppmärksammade på alla deras metoder och de kommer att ställas till svars. Tyrannernas dagar, krigen och de som har tjänat på sjukdomar, samt deras marionett-herrar från de osynliga rikena håller på och kommer att avlägsnas.

Detta har bestämts av råden och civilisationerna som opererar under Universell Lag, de Sanna Gudarnas Lag. Det är dags att vakna upp, att börja minnas, att stiga in i er gudomlighet och att återta er planet.

Så som ovan, så även nedan.

Sprid ut detta vida omkring.

Må väl.

James Gilliland

Ni har min tillåtelse att sprida detta vida omkring.

 

 

www.eceti.org
www.bbsradio.com
www.privateinvitationeceti.com
ECETI Official YouTube Channel
Instagram

 

The Pleiadians via James Gilliland, November 20, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...