Adromedanerna via Natalie Glasson, 5 maj 2023

 

Adromedanerna via Natalie Glasson

5 maj 2023

Hälsningar, älskade varelser av ljus.

Vi är Andromedanerna, vi utsträcker vår energi genom många dimensioner, och vi utsträcker vår energi genom hela er egen varelses många dimensioner. Vi är här för att tjäna er och vara till hjälp. Idag vill vi tala om konsten av transformation, speciellt i förbindelse med sinnet, med egot, och också faktiskt hela er varelse. Vi vill fokusera på tillfällen i er verklighet då ni upplever en utmaning. När det känns som att universum har givit er något som är antingen utmanande, får er att lida, orsakar smärta, får er att känna att ni fastnat, och i sanning är något ni inte vill uppleva. Vid de tillfällen när det känns som om universum ger er något utmanande i er verklighet som ni inte vill hantera, det är då ni kan transformera som mest.

Ni kan bemyndiga er själva. Ni kan uppstiga snabbare. Ni kan ansluta djupare till er sanning och Skaparen. Ni kan skapa något magnifikt och vackert i er verklighet. Ibland kan resan med den utmaningen vara lång, och det kanske inte känns som att det finns något magnifikt som blommar ut från utmaningen. Vid andra tillfällen kan ni erkänna det magnifika direkt. Det är viktigt att vi gör er medvetna om att alla omständigheter och upplevelser är olika och att det sätt på vilket ni måste möta dem också kommer att vara olika. När ni, i den stund ni fick utmaningen, erkände att det finns en möjlighet till transformation, något magnifikt, till och med lycka, då börjar ni skapa transformationen. På många sätt är utmaningen inte så djupt grundad i er varelse.

Det första att lägga märke till är att ni drog utmaningen in i er verklighet. Det är inte så att Skaparen vill göra er illa på något sätt. Det är så att det finns något inom er, en vibration, ett sår, en övertygelse, det kan vara från en annan livstid, det kan vara något från denna livstid, som har dragit in utmaningen i er verklighet. Med denna förståelse kan vi erkänna att transformation kan ske, därför att om upplevelsen/utmaningen skapades från inom er, då kan ni tillgå den energin, vad den nu kan vara, och börja arbeta med den och börja transformera den.

Det krävs att ni hanterar er själva när en utmaning inträder i er verklighet, hur den än ser ut. Hur reagerar ni? Vilka tankar kommer upp? Blir ni direkt nedslagen och känner er som ett offer? Känner ni er hjälplösa? Känner ni er arga, sårade eller rädda? När ni hanterar er själva observerar ni era reaktioner och handlingar. Ni observerar utan dömande, så ni befinner er i ett utrymme där ni inser att transformation finns tillgänglig. Ni observerar er själva och era reaktioner, och ni vet att ni attraherade denna upplevelse in i er verklighet på grund av något ni håller inom er varelse. Redan detta placerar er i ett utrymme av makt. Ni kan sedan börja ta er tid att utforska.

Om det först föreligger ett behov att frisläppa känslor, om det så är rädsla, ilska eller sår, då är det lämpligt att hitta ett säkert sätt och en trygg miljö för att till fullo göra det. Då känslorna frisläpps kommer er klarhet att gry. Det kan ta ett tag, det kan kräva tålamod för att känslorna ska frisläppas, men ni kommer att veta, för det uppstår en känsla av frid när känslorna har uttryckts. Om ni låter känslorna förbli inom er kan de förvirra er klarhet och kräva er uppmärksamhet. När de väl släppts säkert, då infinner sig en inre frid inom er varelse, och det är från detta utrymme ni kan börja tillgå ert inre vetande som ni kan utforska.

Ni kan fråga er själva vad det är ni behöver veta? Vad är budskapet från denna upplevelse?

Ni kan fråga er själva var energin som skapade denna upplevelse finns?

Ni kan också fråga er själva hur ni ska kunna släppa denna energi? Vad behöver jag förstå, heala eller lösa? Ni blir lite som en detektiv som utforskar ert eget inre, ni kan ges ledtrådar och börja få klarhet och förståelse. Enkel medvetenhet om varför något har hänt, eller om energin som skapade det, om det så var ett minne, en upplevelse i tidigare liv, det får er återigen att vara i er kraft. När ni är i er kraft är ni mer anslutna till er sanning och till er essens. Ni kan till och med be er själva utstråla en energi som löser upp vibrationen eller såret som skapade upplevelsen. Ni kan inom er börja utforska vad ni måste göra för att få er att gå genom transformationen, för att ta emot det magnifika som finns tillgängligt i denna möjlighet.

Allt detta handlar om att lyssna inombords, att ha tillit till er själva, att låta er själva vara i er kraft och låta er själva ta emot transformationen. Detta är oerhört viktigt eftersom, ofta när en utmaning uppstår, slår den er på djupet och er förmåga att ta emot nästan upplöses. Ni måste fokusera på förståelsen att ni kan ta emot allt ni behöver, och att ni kan ta emot och förkroppsliga den transformation som är nödvändig. Tillåt er själva gå ut på en resa av transformation till det magnifika. Livet delar hela tiden med er möjligheter, upplevelser, utmaningar ni inte alltid tycker om, små eller stora, om de så påverkar er djupt eller bara ytligt. Genom att tillåta er att veta och utforska konsten av transformation, blir ni som en återfödd fenix, och det händer mer ju mer ni upptäcker denna konst av transformation.

Det är mindre sannolikt att utmaningarna kommer in i er verklighet eftersom, när lektionen väl är förstådd, när en aspekt av ert varande blir bemästrat, ni då kan gå vidare till nästa stadie i er uppstigning och adliga tillväxt.

Vi, Adromedanerna, vill med er dela detta för att erbjuda lite stöd till dem som upplever oerhörda utmaningar i sin verklighet. Vi vill inte att det ska verka vara mindre viktigt eller att konsten av transformation är lätt, för ibland är den inte det. Vi vill bara erbjuda er ett fokus som för er tillbaka till er sanning och erbjuder er verktyg. Även om dessa verktyg bara är något att hålla i medan ni kämpar. Vi vill att ni ska veta att vår kärlek alltid är med er, och ni kan alltid kalla på att Andromedanernas kärlek ska omge er.

Många människor i hela världen och på de inre planen upplever konsten av transformation. Vissa förstår inte ens att de gör det. När ni börjar erkänna konsten av transformation, då blir ni som en ljusfyr av kunskap. Vilket får andra att göra detsamma, sålunda stöttande alla i uppstigningen.

Vi tackar er och vi älskar er.

Vi är Andromedanerna

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *