Meddelande från Andromeda via Natalie Glasson, 26 juni, 2020

Meddelande från Andromeda

”Lev Fullt ut”

via Natalie Glasson

Hälsningar till er älskade och välvilliga varelser. Vi är Varelserna från Andromeda, vi träder fram i kärlek, respekt och för att påminna er om den sanning som existerar inom er. Vi träder fram med höga vibrationer för att de ska omge er, eftersom detta nu behövs på Jorden, samt för att stötta er personliga Uppstigning. Vi inbjuder er till att ta emot våra energier, att ta emot vårt ljus och vår närvaro, var medvetna om att vi finns här för att tjäna er, samt att stötta er genom dessa Uppstigningsaktiveringar och er Uppstigningsresa, som vecklar ut sig för er och samtliga på Jorden.

Vi vill tala om att ni ska leva ert liv fullt ut. Att leva ett fullt liv kan innebära, betyda och representera något olika för varje varelse. Vissa tror att följa en strikt andlig väg är att leva ert liv fullt ut, andra tror att det är att engagera sig med och fullständigt uppleva den fysiska verkligheten. Medan andra låter sig själva följa bägge vägarna, med att integrera den andliga naturen och den fysiska naturen. För att leva ett liv som är fullständigt tror en del att man behöver vissa saker som att vänta på att vissa föremål, situationer och upplevelser behöver manifesteras i ens liv. Andra känner att de lever ett fullständigt liv när de tar till sig ett enkelt sätt att leva. För er kan det innebära att då ni lever fullt ut på Jorden så betyder det att ni manifesterar era drömmar och er längtan.

I och med att Blåkopian för den Nya Jordens Uppstigning förankras, så har ni förmågan att skapa och manifestera era drömmar och era önskemål. Tillfällen och möjligheter bortom er fantasi finns tillgängliga för er. Med detta i sinnet förefaller det lämpligt att fundera över och upptäcka vad det innebär att leva fullt ut på Jorden.

Hur livet levs fullt ut för er på Jorden är annorlunda och olika för varje varelse på Jorden, det här är ändamålsenligt och nödvändigt. Det beror på ert sinnestillstånd, ert trossystem, er nuvarande vibration och de blockeringar eller den stagnerade energi som ni kanske håller fast vid inom er. Alla dessa påverkar det sätt på vilket ni uppfattar er själva och det sätt på vilket ni uppfattar den omgivande världen; ni manifesterar utifrån dessa aspekter av er själva. Därför skulle man kunna säga att ni manifesterar och varseblir för er själva i en begränsad verklighet. Ni kan varsebli att ni lever ert liv med Skaparens fullständighet och ändå uppfattar ni utifrån ert sinnestillstånd, trossystem, den stagnerade energin inombords, såväl som de positiva och kärleksfulla vibrationerna i er essens. Det är nästintill passande att säga att ni i varje given stund begränsar er själva från att leva ett liv som är fullständigt, med Skaparens fullständighet.

Ibland kan det vara utmanande att observera, inse och förstå när ni lever fullt ut. När ni lever fullt ut så lever ni utifrån den högsta vibrationen av ljus och energi som finns tillgänglig för er vid varje givet ögonblick. Ju mer ni höjer er vibration och förenar er med högre vibrationer av ljus och energi, så kommer detta att förändra och skifta er egen vibration. Sålunda öppnar ni ständigt ert sinne, er varelse, ert perspektiv gällande världen inom er och runtomkring er. När ni låter er själv existera utifrån den högsta vibrationen av ljus som finns tillgänglig för er i något givet ögonblick, så kan ni i varje given stund vara säker på att ni uttrycker er själv fullt ut och fullständigt uttrycker Skaparens energi. Det här betyder att Skaparens vibrationer, välsignelser, kärlek och sanning tillåts överösa er varelse, samt integrera verkligheten och skapelser in till er hela varelse. Ni existerar i en verklighet som ständigt expanderar, ni existerar i en verklighet där ni ständigt släpper taget, löser upp begränsningar och gränser och ni låter er själv ständigt få tillgång till er själs frihet.

Hur märker ni när ni förenar er med den högsta ljusvibrationen som finns tillgänglig för er?

Och hur märker ni när ni lever ert liv fullt ut? Ni kanske tror att ni lever ert liv fullt ut just nu, fastän det kanske inte är fallet. Ni vet när ni lever ert liv fullt ut, för ni befinner er i ett tillstånd av förundran, vördnad, tacksamhet, inspiration och kärlek. När ni upplever dessa kvaliteter och energier så vet ni att ni lever ett fullständigt liv. Ni lever bortom gränserna och begränsningarna som ni kan ha satt upp för er själv. Ni lever utifrån er varelses essens inom era andliga övningar, er fysiska verklighet, era upplevelser och manifestationer. Om ni kan inse huruvida ni upplever dessa kvaliteter dagligen, så behöver det inte ske hela dagen, helt enkelt under en tid under dagen. Då kan ni lägga märke till att ni lever ert liv fullt ut. Om inte, så kan det finnas ett behov av att höja er vibration, fortsätta fokusera på att förena er med den högsta vibrationen av ljus, kärlek och sanning som finns tillgänglig för er i något och varje givet ögonblick.

Hur förenar ni er med den högsta vibrationen av ljus, kärlek och sanning i varje givet ögonblick?

Vi varelser från Andromeda önskar dela till er en mycket enkel övning som gör det möjligt för er att höja er vibration och ta kontakt med den högre ljusfrekvens som ständigt står tillgänglig för er. Att förena sig med högre frekvenser liknar trappsteg, i och med att ni stiger på ett, så förmår ni nå det nästa. När ni når en ljusvibration så blir följande ljusvibration tillgänglig för er.

Vi varelser från Andromeda bjuder in er till att blunda om ni vill och ta uppmärksamheten i sinnet och tredje ögat inombords.

Föreställ dig först inom din varelse en stjärna eller en sol, vilkendera som känns lämplig, stjärnan eller solen är din själ.

Låt dig själv lokalisera stjärnan eller solen, din själ inom din varelse. När du gör det, föreställ dig, förnim eller uppmärksamma att du färdas mot solen eller stjärnan. Du omfamnas av det underbaraste kärleksfulla ljuset.

När du färdas in i och genom stjärnan eller solen, så träder du in i Skaparens Universum. Du observerar och bevittnar en vidsträckt rymd där Skaparen närvarar och flera av Skaparens manifestationer existerar.

När du träder in i Skaparens Universum finns en annan stjärna eller sol som drar din uppmärksamhet till sig. Föreställ dig att du färdas fram till denna stjärna eller sol inom Skaparens Universum. När du kommer närmare och närmar energin, så omfamnas och omges du av ljuset, kärleken och sanningen hos denna stjärna eller sol, den drar dig till sin kärnas energi och närvaro. Snarare än att färdas genom denna sol eller stjärna, existera i självaste centrum av energin och ljuset. Du behöver inte förstå vad energin är. Varifrån den kom eller något sådant. Din uppgift är helt enkelt att absorbera ljuset. Andas in i din varelses varje aspekt. Detta ljus har attraherats till dig av dig själ. Det är den följande tillgängliga ljusfrekvens som kommer att stödja en höjning i din energivibration.

Absorbera ljuset så länge som det känns lämpligt och nödvändigt, var medveten om att visdom, symboler eller inspiration kan manifesteras. Att fokusera på ljuset är av högsta betydelse.

Känn att din varelse fylls med ljus. Ju mer du lägger märke till att din egen varelse fylls upp med ljus, så kommer du att upptäcka att du gradvis inte längre vistas inom solen eller stjärnan. Du blir medveten om att din kropp fylls upp med så mycket ljus. Du blir medveten om att du existerar på Jorden. Ljusfrekvenser strålar ut från dig. Ljuset kan kännas obekant, eller så kan det kännas annorlunda.

Ta dig tid att andas djupt när du vistas i medvetenheten om din kropp, din varelse och din verklighet. Låt detta ljus ta kontakt med Jorden, din verklighet, dina nära och kära och samtliga varelser. Du har fått tillgång till följande tillgängliga ljusvibration. Du har stöttat din energivibration i att skifta och utvecklas. din tillgång till den följande ljusfrekvens som finns tillgänglig. Du har fått tillgång till den högsta vibration som finns tillgänglig för dig.

Den här lilla övningen kan du göra så många gånger som du vill under dagen; låt varje gång energin lägga sig innan du fortsätter en gång till med övandet. Du kan lägga märke till att inverkan är mycket djup och genomgående; om det är fallet, så kan det räcka med att göra övningen en gång dagligen, eller kanske en gång i veckan.

Med denna nya högre ljusvibration inom er varelse kanske ni märker att ni blir inspirerade, i förundran, upplever tacksamhet och kärlek. Nya insikter kan dyka upp, nya handlingar kan kännas som att de behöver uttryckas genom er varelse. Ni kan tänka bakåt till ljuset under dagen och låta det lysa fram från er varelse i vetskapen om att ni fyller allting med detta ljus. Därmed tar ni del i att leva ert liv till fullo. Ju mer ni övar på detta, desto mer kommer ni att börja manifestera utifrån detta ljus, lägga märke till skiften, förändringar inträffar i er verklighet. Drömmar och önskningar kan manifesteras med större lätthet och er förbindelse med och känslighet för Skaparen kan också utvecklas.

Allting har potentialen att leva fullt ut, när ni lever fullt ut så börjar allting omkring er att leva fullt ut för att förkroppsliga ett uttryck för Skaparen.

Vi är Varelserna från Andromeda, vi älskar er och vi tackar er.

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...