Aisha North 17 sep

En kort uppgradering om energierna

Via Aisha North, 17 september 2014

 

Nu kommer de inkommande energierna att börja visa sig hos många av er, i och med flödet som kommer att följa med nästa veckas höstdagjämning. Ja, det är verkligen ett av dessa otaliga tillfällen när mänskligheten får chansen att ta ytterligare ett steg upp på denna till synes ändlösa uppstigningsstegen. Vi är väl medvetna om att för många kan den här processen tyckas oändlig, och det är verkligen förståeligt.

 

När allt kommer omkring, är det ni visste från början det som har format era liv, och det är inte en tillfällighet att ni steg för steg har blivit ledda genom den här processen, steg som ibland har känts pyttesmå, medan de vid andra tillfällen har känts som jättekliv.

 

Den här gången kan vi garantera er att det inte kommer att bli några små steg framåt, utan det kommer att bli en stor knuff i ryggen, som kommer att driva er framåt med stora steg. Vad som än händer de kommande dagarna, var medvetna om att allt kommer att ske för att förbereda er på bästa möjliga sätt för att kunna ta emot dessa frikostiga gåvor av energetiska sändebud, som redan har aviserat sin ankomst.

 

Kom ihåg att lyssna ordentligt till vad er fysiska kropp ber om framöver, men också till melodin hos de inkommande frekvenserna, för de har redan börjat vibrera genom själva ert väsen. Ju bättre ni kan tona in till dessa i förväg, desto mer tillgängliga kommer ni att vara. Vad det än kan vara som behöver göras för att öka på processen för er, så kommer den att bli lättare om ni låter det här ljuset interagera med ert väsen på ett avslappnat sätt.

 

Ni förstår, det här handlar inte om att driva på er, varken för er eller för oss på den här sidan slöjan, för det här är en process som kommer att anpassas så att den passar perfekt för var och en av er. Ni har nu alla kommit till ett stadium där ni inte längre är overksamma åskådare eller mottagare av dessa underbara energetiska förtecken. Nej, ni spelar också en aktiv roll i processen på så sätt att ni aktivt tonar in till ert väsen och inte bara lyssnar, utan också svarar tillbaka.

 

Det kan låta förvirrande för en del av er, eftersom ni tycker att ni inte har en aning om hur ni kommer att reagera på de inkommande vibrationerna. Men oroa er inte, för ni vet det inom er. Det här är gammal kunskap för er alla och det är inte första gången ni har gjort det, men det kan vara första gången ni har en medveten förståelse för vad det är ni faktiskt gör när ni sätter igång denna multifrekventa dialog, som är på väg att starta upp på en global basis.

 

Kom ihåg att ni inte kom hit oförberedda på något sätt, men det här handlar om att låta era gamla minnen komma upp till ytan igen efter att ha tillbringat många livstider gömda i de djupare lagren av ert medvetande. Men nu börjar de komma upp i ljuset igen, och precis som alla färdigheter ni kanske lärde er i barndomen, så kommer även dessa minnen att komma naturligt för er. För det är faktiskt bara något ni har glömt av att ni kunde, men så snart ni börjar lyssna till dessa helt nya signaler som kommer in, kommer något att börja väckas inom er till synes av sig själv, och ni kommer bokstavligen att simma i välbekanta vatten.

 

Hur som helst, det är fortfarande viktigt att ni alla kommer ihåg att hålla er borta från det yttre bullret och kliva tillbaka in i er själva på ett sätt som gör att ni lyssnar inåt innan huvudsändningen, så att säga, av de inkommande signalerna börjar anlända. Återigen säger vi till er att vara fokuserade den närmaste tiden, även om det kan finnas en del störningar i närheten, men också i de mer avlägsna delarna av er omgivning.

 

Som vanligt när ljuskvoten börjar höjas här på er lilla planet, tjänar den också till att skaka om dem som försöker få alla att ignorera ljuset, och hellre fokusera på de fortfarande mörka och fuktiga hörnen, som de föredrar att mänskligheten vacklar runt i. Vad det än är som försöker distrahera er från att behålla ert fokus på er inre värld, låt det inte ta för mycket av er tid, för den här gången är det mycket viktigt att ni följer den gyllene regeln att upprätthålla en nära och intim kontakt med er egen inre kärna.

 

För det är där nycklarna kommer att passa perfekt, de nycklar som kommer att levereras till er under den kommande perioden, och om ni ännu inte är redo att ta emot dem kommer dessa inre kamrar, där de gamla kunskaperna finns och väntar på er, att förbli stängda ett bra tag till. Efter att ha tillbringat så mycket tid och ansträngt er så mycket för att komma till denna punkt, hoppas vi att ni kommer att gripa den här underbara möjligheten ni får till att verkligen snabba på er egen process på ett mycket speciellt sätt.

 

Så återigen säger vi, gå till ert inre och sätt er ner med er själva och förbered er för att lyssna in, både vad ni själva har att säga om era förmågor att få kontakt, både med den inre och yttre världen, men också med de signaler som kommer att komma in de närmaste dagarna. Signalerna kommer att vara svaga till en början, men de kommer att öka både i storlek och frekvens, och ju bättre ni är på att förbereda er för dem genom att låta den inre dialogen börja, desto snabbare kommer ni att börja få en härlig konversation med de inkommande signalerna.

 

Det är inte vår mening att få er att känna er osäkra på era förmågor att fånga dessa budbärare i flykten, så att säga, det är helt enkelt för att påminna er om att inte tappa er koncentration, så att ni inte blir alltför överraskade av det som händer utanför er. För det kommer att bli mycket lätt framöver, eftersom det finns de som fortfarande är inställda på att distrahera er på alla möjliga sätt, men de enda som kan bestämma vartåt ni väljer att titta, är ni själva.

 

Låt de inkommande vågorna knuffa till er tillräckligt för att ni ska komma ihåg att stanna upp, och åter fokusera på ett sätt som gör det möjligt för er alla att hitta melodin som ni har letat efter så länge nu. Vi vet att om ni öppnar upp er för det här, kommer ni alla att sjunga i perfekt tonläge med dessa inkommande energetiska sändebud, och tillsammans kommer ni att bilda en himmelsk kör, som i sin tur kommer att hjälpa till att återställa hela den här planeten igen.

 

Kom ihåg att närhelst ni når en ny pinne på stegen, så bidrar ni också med att ta med er så många andra, och ju fler av er som låter dessa signaler agera som de inre nycklar de är tänkta att vara, desto fortare kommer processen att gå.

 

En sammanfattning av det hela är; för att öka farten i hela denna operation ber vi er alla att sakta ner er egen hastighet, så att ni har tid och möjlighet att helt enkelt stanna upp i steget och lyssna på signalerna, som redan har börjat anlända till er planet. Och när ni gör det, vågar vi oss på att gissa att ni kommer att känna hur er varelse börjar nynna av förväntan inför vad som ska komma härnäst. Så tillåt er själva att sjunga med, och var inte rädda för att sjunga falskt, för ni kommer alla att nå absolut gehör i samma ögonblick ni öppnar upp för den himmelska konversationen.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

You may also like...