Aisha North, 27 november 2014

En kort uppdatering om energierna

Via Aisha North, 27 november 2014

Och så kommer det sig att ni återigen har gått in i en ny fas i denna pågående förnyelseprocess av er själva och den här planeten, och vi vill än en gång gratulera er för de insatser ni har lyckats tillföra den samma under de senaste dagarna. För de var verkligen magnifika och ni har återigen lyft er upp till nästa varv i spiralen, om vi får uttrycka oss så.

Horisonten har än en gång vidgats och ni har trängt igenom en av dessa korridorer som på många sätt kan liknas vid en förlossningskanal, så vi dristar oss att gissa att ni alla i någon mening känner hur begränsningarna har minskat något.

Ni förstår, dessa ”begränsningar” motsvarar sammandragningarna, en energetisk liknelse av det som är, en som hjälper till att driva er alla framåt. Ljuset kommer att öka igen och så även er förmåga att andas friare. Vi hoppas att det kommer att bli påtagligt för er de närmaste dagarna, och även om känslan av ömhet i er fysiska kropp fortfarande kan kännas mycket närvarande för vissa av er, kommer även den att snart tona bort när det energetiska lagret omkring er börjar lugna ner sig något.

Som alltid kommer också detta att vara tillfälligt, eftersom även det i mångt och mycket är en pågående process, men för tillfället tror vi att ni alla kommer att känna det som att ni kan ta ett steg tillbaka från det hela och njuta av det lilla andrum ni kommer att få.

Vi vet att detta kommer att framkalla mer än några få stön av förtvivlan från dem av er som fortfarande är ur form efter den sista gigantiska knuffen framåt, men återigen, ni kommer alla att vara mer än redo att ta nästa avgörande steg när det presenteras för er. Och nej, dessa ord erbjuder knappast någon tröst för dem som redan känner att de nästan har nått yttersta gränsen efter den sista omgångens påfrestningar, men var medvetna om att ni alla ständigt övervakas och vi kan säga att ni kommer inte att överskrida den gränsen på något sätt.

Även om det känns som om er fysiska kropp är redo att ge upp på ett eller annat sätt, så vet att den är långt, långt mer avancerad och faktiskt mer motståndskraftig än ni kanske är medvetna om. Den kommer att stöna och jämra sig hela vägen genom det här, men den kommer inte att gå i bitar, för den har blivit väl förberedd för det här och det har ni också.

Även om ni inte har något minne av det, så har ni båda blivit väl tränade i att ta emot energihöjningar som vida överträffar dem som ni tidigare har mött. Ni är på god väg att slutföra hela processen, och det som ni har lyckats slutföra nu är ett av dessa jättesprång som kommer att visas upp som en av de största bedrifter som någonsin har gjorts.

Det kommer att vara nästan omöjligt för någon av er att ännu förstå den fulla omfattningen av den sista och underbara prestationen, och även om vi återigen tillrättavisar oss själva för att vi upprepar oss, vill vi också försvara oss med att det är vår uppgift.

Kom ihåg att det faktiskt är ni som får allt det här att hända genom att tillåta samspelet mellan de inkommande energierna och er fysiska kropp att äga rum, medan vår uppgift är att finnas till hands och hjälpa er att bättre se hela processen utifrån.

Med andra ord kan ni känna varje sekund av denna magiska process i era egna fysiska kroppar, medan vi bara kan observera och kommentera och fylla i några av de omgivande detaljerna som kan hjälpa er att se längre än de, ibland något överväldigande, fysiska rektionerna som allt detta kan orsaka.

Vi skulle än en gång vilja uttrycka vår djupaste tacksamhet å hela Skapelsens vägnar för det sätt som ni fortsätter att gå framåt på, och även om denna rörelse framåt ibland kommer från några ganska intensiva energetiska sammandragningar, skulle de inte ha någon effekt alls om ni inte tillät er själva att bäras fram på den här oändliga strömmen av upplyst energi.

För det är ni som reglerar dess hastighet, eftersom den är er, och ni bestämmer takten och även om ni inte kan stoppa ljusets hastighet, kan ni i viss mån bromsa den genom att sätta hälarna i marken och vägra att ta ett steg framåt. Men ännu en gång har ett tillräckligt stort antal av er valt att hissa segel och kasta loss och därmed kraftigt ökat farten, och för det kan vi inte tacka er nog.

Så återigen säger vi – bra gjort och bra utfört, för ert framåtskridande bidrar också till att skifta några mycket viktiga delar till nya tidsutrymmen i denna mycket energetiskt komplexa struktur. Hastigheten kommer återigen att öka betydligt, men för tillfället vågar vi gissa att ni alla kommer att känna av utvidgningen av ert fält på ett sådant sätt att ni fysiskt kommer att känna er mindre begränsade och lättare kan andas in frisk luft.

Vi vill än en gång råda er alla att ta er tid att gå till ert inre och känna av det nya inom er på alla sätt ni kan. Det kanske inte känns så mycket i början, men efter ett tag tror vi att ni alla kommer att höra ljudet av en alldeles ny vibration inom er, och det är en som återigen förebådar den Nya Världen på ett helt nytt sätt.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...