Aisha Nord

Aisha Nord

Överlevnadsmanuskriptet nr 427

9 oktober 2014

Nu kommer den snabbare fas ni trätt in i att börja manifesteras på en mängd olika sätt. Vissa av dem kommer att kännas bekanta, medan andra kommer att ske på ett mycket oväntat sätt. Ni förstår, denna upptakt som ni har tillåtit er själva att delta i, kommer att komma till god användning, och genom dessa tillfällen kommer många former av information att fortsätta flöda in, och genom denna information, kommer en hel rad av händelser att visa sig.

Kom ihåg, ni är alla individer, men ni är nu så djupt förbundna att vad som än sker i er lilla personliga sfär kommer att påverka de som sitter på en helt annan plats på er stora men också mycket lilla planet. För ni är alla som en unik cell, en otroligt liten del i en stor och invecklad konstruerad levande organism, och så fort en av er så mycket som fladdrar era vingar en aning, kommer det att ha en effekt på det stora hela, ungefär som den mytomspunna fjärilsvingseffekten som många av er kanske känner till redan. För ni är inte mer isolerade än en korall på ett stort rev, men under ert dagliga liv, vågar vi gissa att ni ägnar lite tid åt att fundera över vilka effekter som alla dessa till synes enkla åtgärder ni vidtar, har på hela er planet. För ni är levande förändringsmakare, och med er blotta närvaro får ni förändring att ske i en sådan omfattning och i en sådan takt, att ingenting liknande av det, har någonsin setts någonstans förut.

Vi vet att ni fortfarande hyser tvivel om sanningshalten i våra ord, och det med rätta, för ni har noggrant tränats av era gamla, men inte längre aktuella härskare, att se på er själva som små och obetydliga sandkorn, att användas som foder för mänsklighetens kvarn, för att alltid att malas till mindre versioner av er själva. Men den gamla sanningen har varit mer än utsatt för den lögn den varit ända från början, och nu börjar era sanna roller som skapande gudar äntligen att stiga till ytan ännu en gång. Det har tagit lång tid, så det är inte undra på, att ert sinne fortfarande är satt i misstro. För det ni ska göra, kommer också att bryta ner ännu mer av dessa gamla missriktade ”sanningar” som har förts fram genom många generationer på den här planeten. Och så, när ni kliver allt längre in i detta, till synes otroliga, landskap som i detta skede fortfarande verkar vara som en gammal och starkt överdriven myt i sig, kommer ni att börja föra fram kärnan av ert egna jag, inte bara för att erkänna den utan för att helt anamma den. Och när ni gör det, kommer hela mänskligheten att känna av effekterna av den.

Återigen, era handlingar, oavsett om ni kan anse dem stora eller små, ​ har stora effekter på allt, och vad ni än gör eller upphör att göra, kommer det att skapa en dominoeffekt som i sin tur kommer att passera igenom varenda människa på ett eller annat sätt. Vi är väl medvetna om att för många av er, kommer detta fortfarande verka mer än långsökt, medan det för andra, kommer följas av en vis nick av medgivande för dessa ord. Ni vet alla detta sen förut, men för några av er, har denna sanning redan blivit uppenbar, och det är en sanning som ni börjar anamma fullt ut på alla sätt. Och så börjar ni uppleva saker som andra bara anser vara påfund av fantasi, medans ni vet med hela er varelse att de äger rum. Och de äger inte bara rum inom ramen för er fantasi, utan spelas faktiskt ut i detalj i myriader av dimensioner redan.

Ni har redan börjat spela på fältet på alla sätt, och när vi säger på fältet, vet ni mycket väl vad vi menar. För ni har upptäckt hemligheten bakom den endimensionella fasad som mänskligheten har gömt i eoner, och ni har sett att ni faktiskt inte bara existerar som en varelse, utan som en samling av sammankopplade fragment eller manifestationer, alla kommuniserande sinsemellan med en hastighet som vida överstiger ljusets. Och de agerar inte bara separerade utan även unisont på ett sätt som är så invecklat iscensatt, att ert mänskliga sinne inte finner något sätt att komma till full rätta med det alls, oavsett hur hårt det försöker. För ni är flerdimensionella, och det är denna sanning som börjar sippra in till er alla. Och med det följer en mängd, till synes osammanhängande sekvenser, av information som då och då börjar registreras i er mänskliga manifestation också. Först blir det lite som att höra snuttar av samtal som kommer från alla håll på en gång, som att stå mitt i ett stort fält och höra meddelanden som sänds med hjälp av vinden från endera sidan av fältet i alla riktningar på en gång och mellan flera mottagare och avsändare.

Detta är bara ett klent försök att förklara det, dock är detta det bästa vi kan göra i det här skedet genom att använda det begränsade språket i ord. Men som ni redan har konstaterat, så finns det inom dessa skriftliga meddelanden ett annat språk också, ett som är kodat mellan raderna, om ni vill kalla det så. För nu kommer man väldigt mycket att tänka på frasen “paus av förväntan”, om ni tillåter oss att spela med era ord lite. För detta multidimensionella samtal är ett som inte är begränsad till språk, och inte heller till ljud eller något annat sätt av kommunikation som människor är vana vid. Kom ihåg, att under den mesta tiden som mänskligheten levt på dessa stränder, var kommunikationen begränsad till vad som kunde överföras direkt från en person till en annan med hjälp av munnen och öronen, men snart växte detta till ett illustrerat sätt av kommunikation som möjligjorde för er att dela information oberoende av tid, och det har i sin tur vuxit till vägar av kommunikation som inte begränsas av tid eller distans. Med andra ord kan ett meddelande lagras och levereras länge efter att det har getts, och det kan också tas emot långt ifrån där det ursprungligen gavs. Så på det sättet, har mänskligheten redan gjort ett stort steg på vägen för interkommunikation, särskilt under det senaste decenniet. Nåväl, låt oss bara säga att hela utvecklingen av mänsklig kommunikationen är hittills inte mer än den minsta lilla droppe i havet av möjliga sätt att utbyta information på ,och ni börjar att få en liten bild av det enorma steg ni har tagit genom att låta er själva att öppnas upp mot ljuset, och genom att låta er själva börja kliva över denna tröskel som ni har hållit er tillbaka från under så lång tid.

Nu kommer floden av ljus att fortsätta driva er snabbare och snabbare framåt, och eftersom det inkommande ljuset fortsätta att möjliggöra era egna naturliga system att komma ”online” i allt snabbare takt, kommer ni att börja utnyttja detta varierade fält av kommunikation på så många sätt. Och så, meddelanden som detta kommer i praktiken att bli föråldrade inom en inte alltför avlägsen framtid. Då kommer ni att veta bortom skuggan av tvivel om att det i själva verket är NI som är budskapet och mediet, och då kommer alla externa områden att upphöra, och ni kommer verkligen bli ETT- ja, i ordets och er eget varandes verkliga betydelse. För då kommer idéerna om separation helt enkelt försvinna så snabbt, att ni inte ens kommer att kunna komma ihåg att de någonsin existerat. Och sedan, det som förlorats kommer att hittas i en sådan omfattning, att det som behöver vara förlorat, inte kommer att existera alls. Så ni ser, ni har några intressanta utforskningar att göra framöver, och allt kommer att ske i bekvämligheten av ert eget sinne, om vi får vrida lite på orden igen.

Denna resa är inte en som behöver några förberedelser eller något bagage, utan är helt enkelt en resa som inte har någon början eller något slut. För detta är resan för ER, den som påbörjades samtidigt som allt annat kom till, och den kommer att fortsätta så länge allt kommer att existera. Så även om ni är vana att avdela er historia i dagar, årtionde eller även i separata liv, låt oss bara påminna er om att ni är helt enkelt NI, samma som ni har alltid varit, och kärnan i allt som ni kan vara, så ni fortsätter att nysta upp mysteriet med denna Skapelse som ni bara är en liten liten del av. För ni är Gud, men ni är också Skapelsen, och det är i denna paus av förväntan mellan de två som ni kommer till stånd.

Och så, återigen kommer kanske orden helt enkelt att fortsätta manifestera begränsningarna av det mänskliga sinnet, medan energierna inom dem kommer att börja väcka ännu fler delar av det magiska väsen som är ni, i all er härlighet. Så sträck bara upp era energimässiga öron som nu är mer än redo att registrera de signaler som kommer er väg, och då kommer ni bokstavligen att börja se hela denna fantastiska, men i detta skede kanske helt förvirrande bild, i uppseendeväckande och faktiskt härliga detaljer. Och då kommer ni att börja förstå den verkliga strävan ni är på, för det är så mycket mer än bara en befrielse av mänskligheten. Och med detta lilla frö av upplysning, bjuder vi er farväl nu, för att än en gång ge er tid att fundera över våra ord och för att tona in mot den vibration som åtföljer dem.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...