Aisha North, 27 december 2014

Överlevnadsmanuskript nr 431

27 december 2014

Kanal: Aisha North

För tillfället har ni redan uppnått så mycket av det som ni kom hit för att göra, men det dröjer fortfarande litet innan ni kan inse hela omfattningen av det ni presterat. Ni kommer i själva verket att framöver känna er frustrerade mer än en gång och det är av den enkla anledningen att ni alla är mycket medvetna om att det som är synligt för er på inget sätt påminner om den verklighet på det energimässiga planet som ni redan har gått över till. Med andra ord – det som ni SER är inte det ni har. Ni kommer att märka att det framöver inte blir lätt att navigera inom mellanrummet som skiljer dessa två världar åt.

Nu dyker nya utmaningar upp och de föds fram ur en övertygelse att ni redan är medvetna om att ert uppdrag på denna planet har blivit en succé, men att frukterna av er möda verkar vara dolda för er. Därför säger vi till alla: Förbered er genom att låta ert inre stiga fram på alla sätt som ni bara kan, för så länge som ni upprätthåller, och inte kringgår, förbindelsen mellan ert mänskliga jag och ert eget sanna jag, så kommer ni ständigt att lyckas navigera genom farvatten med tidvis mycket grov sjö. Ni förstår, ni har lyckats med era kraftfulla ansträngningar under den senaste tiden och resultatet av dem kommer snart att uppenbaras för er alla, men det kommer att ske på sätt som bara kan beskrivas som ögonblick av oväntat och till och med olägligt slag. Ni förstår, detta är en tid av skiften som för med sig vad som på ytan kan beskrivas som omvälvningar, men så länge som ni behåller er inre uppkoppling, så kommer ni   bokstavligen inuti er märg och ben att känna att ni inte slits i stycken utan ni erfar att allt som sker leder er in i ett nytt lugnare livsmönster. Och som sådant kunde man tycka att det sker en rasering för raseringens skull men egentligen är allt som händer en bekräftelse på att det som redan har satts i rörelse nu är på väg i rätt riktning.

Nu har hjulen verkligen satts i rullning på den här nya spelplanen som redan har skapats av er, det är platsen där ert ursprung kommer att spela en viktig roll i er vardag och det på ett sådant sätt som hittills inte har varit möjligt. För tidigare har mänskligheten energimässigt hållits under livsvillkor som planerats för att undanhålla så mycket information på ett sådant sätt att det hos er skapat friktion och frustration och detta har antingen sporrat er att börja leta efter en inre sanning eller så har det lett er mot vad som såg ut att vara fast mark men som visade sig vara en återvändsgränd som ledde direkt mot en säker undergång. Men tack vare sådana som ni, alla de människor som vägrar följa det huvudlösa spåret mot undergången, så har hela mänskligheten fått chansen att börja tänka igen och att göra så i en energimässigt välgörande närvaro som gör det möjligt för var och en att haka på denna jublande grupp av djärva upptäcktsresande som ni tillhör, de som redan har vänt ryggen till den gamla världen och som bara genom att ta beslutet att göra det har öppnat upp de outforskade markerna och som har korsat över linjerna som skiljer det kända från det okända. Det som en gång var otillgängligt och otänkbart har ni lyckats göra till en av livets självklarheter.

För nu har ni redan tagit er över den höjden som dolde det förlovade landet från er syn och som ni alla vet så har ni genomgått många utmaningar och uppoffringar under den vandringens gång. Men ni skall veta att ni har lyckats med det också och då ni kom allt högre upp och längre bort från ert anspråkslösa ursprung banade ni väg för varje annan individ som fortfarande väntade ut återstoden av sitt liv där borta i tillståndet av brist och rädsla. Nu är deras väg framåt väl röjd och upplyst och sålunda kommer många att under veckorna och månaderna som kommer plötsligt bli varse en oemotståndlig och stark upptäckarglädje och längtan så att det enda som återstår för dem att göra är att följa den känslan. Och likt starkt ljus som väller in kommer de att välta omkull de gamla kvarnstenarna som hållit dem nedtyngda och fastlåsta i den gamla världen och de kommer att välja en mycket jämnare och mycket mindre skrämmande väg än den som ni, de verkliga pionjärerna, varit tvungna att uthärda.

Glöm inte att det är därför ni kom hit till att börja med, för att vara pionjärerna, tuffingarna, de som visste att inget kunde betyda mer för er än vetskapen om att ni följde er inre röst djupt inifrån hjärtat, rösten som kallade på er och som kommer att skicka er själ upp i höjden och långt bort ifrån det liv ni hade levt tills den stunden. Och en efter en hörsammade ni anropet och ni gjorde i ordning era resväskor och ni gav er iväg och lämnade kvar era tidigare ägodelar, en efter en, tills ni efterhand insåg att ni, dit ni var på väg, inte behövde ta med det gamla bagaget som ni en gång trodde att ni inte skulle kunna klara er utan. Och sedan, när ni fortsatte framåt, så gjorde ni det allt mer och mer obehindrade av era tidigare lärdomar medan ni samtidigt började inse att just dessa lärdomar i sig varit nödvändiga för er utvandring. Sedan kom den tiden när ni började lämna lärdomarna åt sidan för att göra det möjligt att genomföra pilgrimsresan. Här står ni nu, på stranden av det förlovade landet, men som rätteligen kunde kallas det utvalda landet. Platsen ni nu står på är platsen dit ni har valt att flytta och det är er inre längtan, den ständiga vibrationen inombords, likt tonen av en stämgaffel, som har lockat er till denna tidsrymd och som har lett till att ni har fattat varje beslut som ni någonsin har gjort, inte enbart i detta liv utan också i alla era tidigare liv. Just ni visste vilken väg ni skulle välja vid varje vägskäl som kom i er väg och sedan, steg för steg tog ni er ända fram hit genom att välja bort vartenda ting som inte var förenligt med er sanna magkänsla.

Men nu står du här och du ser dig omkring och du frågar dig: ”var det allt?” och om du hastigt ser dig omkring så kan vi inte klandra dig om du tänker så. För det du ser, liknar kusligt mycket allt det som du lämnat bakom dig. Vi säger till dig: Titta en gång till och denna gång, se med hjärtat och då tror vi att vad du nu ser kommer att vara ett mycket annorlunda landskap. För då kommer du att se potentialen och du kommer att se kärleken och du kommer att se mängderna av upplysta varelser som närmar sig dig från alla håll. Du kommer då med ditt innersta hjärta att veta att du är FRAMME, du har anlänt och nu är det dags att kavla upp ärmarna och ta itu med arbetet, resa upp lägret och ställa allt i ordning. Nu kommer mycket att sättas i rörelse; verksamheter, idéer, samband och scenarier och när du börjar anpassa dig till din nya omgivning så kommer du att känna hur allt tar fart, inombords, runtomkring, på varje sätt du kan tänka dig. För nu har du verkligen anlänt till ett land där det inte råder någon brist och där livet tycks flyga iväg på ett sätt och i en hastighet som är allt annat än det du någonsin varit med om. När allt börjar välla fram kommer det återigen att öka hastigheten på allt annat som sker runtomkring. Det som då vid denna tidpunkt liknar ett öde fält utan liv och löften kommer att visa sin rätta skepnad, likt en tom målarduk som förväntansfullt vibrerar, redo att få liv då du medvetet vidrör den med dina nyvunna krafter.

Ni är här för att skapa allt, även om ramverket och er jordade önskan redan är på plats, resten behöver sättas ihop av alla delar som ni har burit med er på er resa, i väntan på det rätta tillfället att dyka upp. När ni kastade allt gammalt bagage överbord på den långa resan som tog er hit, frigjorde ni också plats för nödvändigt utrymme så att den hittills oupptäckta potentialen kunde få plats. Likt en magnet som drar till sig järnflis attraherade ni själva magnifika bitar, en i taget, av denna oupptäckta potential och trots att detta tilläggsbagage väger mycket för er, så har det inte visat sig bli en börda för någon av er. Långt ifrån, för det är faktiskt viljan att släppa taget om det gamla och att tillåta det nya att stiga ombord som har lättat på lastens vikt tillräckligt för att ni alla skall kunna anlända till den plats dit ni nu anlänt och massövergången har möjliggjorts tack vare viljan hos er att inte stanna upp och återvända för att vänta på eftersläntrarna eller för att plocka upp andras tappade bagage. Därför är ni de verkliga skaparna av det nya landet som inte bara är fyllt av löften utan också flödar över av en kapacitet som redan har manifesterats. Också om ni fortfarande tycker att den nyfunna verkligheten är nästintill ofattbar så skall ni veta att den redan är här och den är här för att ni redan har skapat den – i era hjärtan och i era högre dimensioner men tillsvidare verkar det vara så att ytterst små bitar, små spår av det nya, är tillgängliga för de mera jordnära delarna av er. Detta kommer sannolikt att åter leda till att er frustration får nytt liv, så ni skall veta att detta bara är ett stadium som måste genomlevas och det bästa sättet att göra det på är att ni blundar för fortsatt påverkan från den yttre världen och att ni gör det som behövs för att hjälpa er själva att betrakta allt genom era hjärtan.

Vi vet att dessa våra ord antagligen kommer att väcka frustration, men låt det så vara. Vi gör bara det som vi är här för att göra, nämligen att påminna er om att ni har åstadkommit mycket mycket mera än vad ni för tillfället själva kan urskilja, förutom de små glimtar av allt det mäktiga som några av er tidvis,  med oregelbundna intervaller, får syn på. Igen säger vi att ni skall hålla ert fokus på det som är viktigt och att ni inte skall fokusera på något som får er att tappa ert mod eller sänka er vibration. Vi vet att ni alla vet vad vi pratar om, för det är verkligen viktigt att ni inte tillåter er att vältra er i den gamla leran. Det bästa ni för tillfället kan göra för att hjälpa er ande att hålla sig högtflygande är att tillåta er själva att inte kämpa och streta för att hitta en ny våg att surfa på. Allt ni behöver göra är att tillåta er att tyngdlöst luta er tillbaka i det till synes tomma utrymmet som omger er för där finns allt stöd ni behöver för tillfället, så försök bara att flyta fritt omkring som på ett oändligt energifyllt hav.

Även om det verkar vara stiltje, sjuder det verkligen av liv, men för tillfället är det önskvärt att ni bara tillåter er att VARA i denna energifyllda bubbla ännu ett litet tag till, tills allt åter har gjorts redo för nästa knuff framåt. Kom ihåg att detta är en oerhört komplex manöver och också om ni tror att ni bara flyter i stillastående vatten, så genomgår ni alla förberedelser för alla de uppgifter som väntar på er en liten bit framåt i tiden. Så vi får påminna er om att det viktigaste just nu är att ha tålamod. Det lönar sig inte att forcera saker och ting för det kommer bara att leda till att er frustration ökar. Så låt allt hända som skall hända i den planerade takten och vet att även om ni tidvis känner er hårt pressade att låta bli att irriteras över att ni inte tycker att något händer, så skall ni veta att ni hela tiden befinner er mitt i en så livlig aktivitet som kan liknas vid livet i en bikupa, och också om ni tillsvidare inte kan lägga märke till så mycket av det så skall ni veta att mycket ständigt sker i blixtens hastighet, bokstavligt talat.

Så tillåt dig helt enkelt att VARA, tillåt dig att också känna dig frustrerad, men vet att all denna synbarligt instängda energi som nafsar dig i hälarna likt en otålig hund, bara är ett tecken på att du på ett högre plan själv är medveten om att du har anlänt till en plats där HELA din potential äntligen kommer att få komma fram. Var medveten om att allt är väl och allt sker på exakt rätt tid och i rätt ordning såsom har planerats. Bara lita på din inre röst, för den kommer att sända ut samma bekräftande signaler om du bara tillåter dig att lyssna på den. Och snart kommer denna synbarliga tröghetsperiod att ta slut och du kommer att skjutas ut i ett odiskutabelt frosseri genomsyrat av energifylld aktivitet, som inte bara gör dig upprymd utan också stegvis för dig till tillfällen då du kan säga ”bra gjort” och då inte bara till dig själv utan till hela kollektivet. Ni kommer alla att då engagera er i handlingar som inte kan beskrivas med andra ord än att de är stunder av salighet. För då kommer ni verkligen att ta itu med alla de saker ni kom hit för att utföra och det är då som era hjärtan slutligen kan stämma upp i jubelsång.

Svensk översättning: Aslög Bergman www.st-germain.se

Du gillar kanske också...