Aisha North, 13 november

En kort uppdatering om energierna

13 november 2014

Via Aisha North

Vid det här laget är accelerationen kännbar på alla nivåer och därför tar vi återigen tillfället i akt att påminna er att även om farten ibland kan förefalla att vara lite mer än vild tidvis så vet att inget och ingen kommer att lämnas åt slumpen. För i detta har det alltid funnits en noga orkestrerad plan bakom allt, en där ljuset hela tiden gör vad det kan för att hjälpa majoriteten av er att fullt anamma det genomsyrande meddelandet om Kärlek som pumpas in genom otaliga kanaler vid denna tid. För även om en del av er fortfarande känner det som att ni helt enkelt är fulla av kaotiska sekvenser från evigt förändrade energifält, så vet att de alla sänder ut samma meddelande ”Älska er Själva – det är nyckeln”.

För tiden har kommit för att återigen ropa ut samma råd att sluta att kämpa emot ljuset inom och istället frigöra greppet om det gamla som en del av er benhårt håller fast vid: den gamla idén att ni måste ”göra det rätta” för att tillåtas träda in i det Nya. Nå, det enda ni behöver göra är att upphöra med att inte låta er själva anamma kärnan inom er, den som inte har några hemligheter, men som har samma meddelande av Kärlek vid alla nivåer i alla aspekter.

Det finns naturligtvis en del av er som fortsätter att ställa in er till samma uppslitande meddelande om misstro och oordning, som alla härrör från maktlöshet och sönderfall, och till de som fortfarande lyssnar på dessa gamla och förlegade meddelandena så säger vi helt enkelt detta: släpp det gamla, det tjänar er inte längre, det är inte längre en del av er identitet, det är bara en gammal etikett som brukade gömma det verkliga ni. Så låt det en gång för alla komma ut, och låt ert ljus skina fram helt och fullt så att ingen längre kan tvivla på sanningen i dessa ord; ni är alla jämställda, och ni är alla lika mycket älskade, ni är inte för mer eller mindre än någon annan själ som ni ser runt omkring er. Inte heller är ni något mer eller något mindre än allt det osynliga som står runt omkring er och applåderar era modiga ansträngningar för att slita hela denna värld bort från dessa gamla definitioner.

För ni är alla så ljusa som det ljusaste ljus, och även om detta är ett meddelande som ofta har upprepats, så behövs det sägas om och om igen. För dessa ord är ett krav för en del av er för att träda igenom dessa inre ord som fortfarande bommar för ingången till er egen skattkammare av älskande ljus inom, och därför kommer vi att fortsätta att ge ut dem på ett sätt som kan fungerar som en nyckel för att läsa upp denna dörr. Men låt oss också påminna er att tillsammans med dessa ord så finns det ett evigt tilltagande flöde av ljus som strömmar in till denna planet, och detta ljus har snarast effekten av en murbräcka. Så vi säger igen att vet att ljuset inte kommer att stoppa i spåret för någon eller något, och vi säger att det lättaste sättet att hålla sig uppe i all denna energi är helt enkelt att hålla sig till detta inre ljus som redan finns där. För i ögonblicket som ni gör detta kommer ni att helt perfekt falla in i steget med det inkommande ljuset, och tillsammans kommer ni att hjälpa att sätta hela denna planet på ett än mer direkt spår mot det Nya.

Återigen säger vi att detta är en kollektiv process, men det är ni som individer som måste bestämma precis hur lång tid får ta för er att i sanning se ljuset av detta, och därför lämnar vi er åter en gång för att fundera på dessa ord, och väl lyssna på meddelandet som de bär med sig inom. För det inre av dessa meddelanden samstämmer helt och hållet med denna inre sanning som vi så mycket vill att ni återupptäcker inom er egen varelse. Den är här för er alla att finna, och den har väntat på detta ögonblick att till slut släppas fritt. Så låt ert hjärta sjunga till denna nya sång av kärlek, det finns inget som det mer vill än att helt kunna gå med i denna himmelska kör med rikedomen av er röst och med totaliteten av er varelse. Så låt kör på som det lyder, och var förbereda att bli överväldigade utav makten som det för med sig inom sin vibration. Det är tillräckligt för att även de mest avlägsna platserna av Skapelsen sätter sig upp och lyssnar med förundran.

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

You may also like...