Överlevnadsmanuskriptet nr 423

Överlevnadsmanuskript nr 423

Via Aisha North, 13 augusti 2014

 

I eoner har mänskligheten definierats som enskilda varelser som utför sitt livsverk i umbärande och slit från födelse till död, för att sedan upphöra att existera helt och hållet. Med andra ord har ni, som människor, blivit skildrade som någon som bara existerar mellan det första och det sista andetaget ni tar, och vad som faktiskt kommer före eller efter det är ett ämne höljt i dunkel. Hur som helst har ni vid det här laget lyckats öppna ögonen för det faktum att ett mänskligt liv, som ni brukade beskriva det, helt enkelt är den berömda toppen av ett isberg – eller ännu värre. För nu har ni börjat lyssna till den rika ådra som utgör ert verkliga jag, den som inte hålls fängslad av några fysiska gränser utan har valt att definiera en del av sig själv som människa.

Låt oss förklara. Föreställningen om ett liv med begränsad tid har nästan drivit mänskligheten till utrotningens rand i jakten på någon slags odödlighet, antingen i form av berömmelse, rikedom eller till och med vanära. Det är inte något som längre måste gälla för någon av er. Ni har genomskådat illusionen som fick er alla att tro på denna falskhet tidigare och ni har valt att stiga ut ur dödsskuggorna och återvända till en värld av evigt liv. För ni vet mycket väl att även om den bräckliga fysiska kropp ni vistas i en dag kommer att reduceras till damm, så kommer ni att leva vidare precis som ni har gjort oräkneliga gånger förut.

För ni är inte er kropp, och även om det är uppenbart för de flesta av er i detta skede, kommer ni fortfarande att finna tid att ifrågasätta detta faktum, närhelst sagda fysiska skal verkar begränsa er förmåga att sväva ovanför de begränsningar den fortfarande tycks hålla fast vid. Ni kommer alla att återigen få lära er hur ni ska hantera ett liv utan begränsningar i en till synes begränsad kropp, och behovet av att kunna sprida era vingar fullt ut igen kommer att uppfyllas för alla.

Ni förstår, ni håller på att lära er att ignorera förnuftets röst som den kallas, och istället minnas hur ni ska lyssna på frihetens röst, den som kommer från de delar av er som är mycket obundna av de delar som utgör er mänskliga motsats. Och nu kommer ni alla att få lära er hur ni ska kombinera dessa två till synes oförenliga element på ett alldeles nytt sätt, lite som att blanda eld med vatten utan att skada någondera.

Ni förstår, vad ni håller på att göra är att bokstavligen ta det där mytomspunna jätteklivet som kommer att ta er bort från er gamla station, så att säga, och låta er sikta in er på något med mycket, mycket vidare omfång, och ja, vi menar det i ordets rätta bemärkelse. Men återigen skulle vi vilja påminna er om att ni vistas i denna mänskliga kropp av en mycket god anledning, såvad vi talar om handlar inte om att försvinna från Jordens yta, inte pålånga vägar. För ni ska verkligen vara här för att vara den jordade delen i detta himmelska träd, som växer hela vägen upp till himlen och bortom.

För utan er som dess rötter skulle detta magnifika träd inte vara här över huvudtaget. Återigen talar vi i gåtor, så låt oss försöka ge er en mer detaljerad förklaring. Som många av er redan har förstått är er roll som pionjärer så mycket mer än att bara vara vägvisare för resten av mänskligheten. Ni kommer inte bara att kunna bevisa för dem att livet som de känner till det inte är slutet, ni kommer också att vara de som kommer att möjliggöra denna helomvändning genom att agera som de tidigare nämnda ankarna, den ”felande länken”om ni så vill, mellan vad som ännu inte kan ses av majoriteten och all den potential som uppehåller sig på den här planeten.

För ni är de som gör den här kontakten säker, de som har etablerat denna samverkanskanal mellan er hemplanet och resten av Skapelsen, på ett sätt som har satt hela denna plan i verket. För ni är den kanal som är nödvändig för att det hela ska kunna fungera, och hittills är det ni åstadkommit inget mindre än ett mirakel, som vi redan har sagt vid ett flertal tillfällen. Men nu kommer ni att börja tjäna på ett mycket mer komplicerat sätt, som budbärare av en ny gryning, men också som fackelbärare för frihet.

Låt oss utveckla det. Som vanligt använder vi storslagna ord, men de är inte överdrivna. Ni är verkligen stora aktörer i en enorm och invecklad operation, som vid det laget har förändrats till en ny och mycket effektivare verksamhet. Och medan ni gör era vanliga sysslor har ni bokstavligen satt tändstickan till några djupt dolda fyndigheter av energetiska avtryck, som återigen kommer att bidra till att påskynda denna process väldigt mycket.

Vi vet att detta inte kommer att vara nyheter för någon av er, eftersom detta är ett ämne vi har berört tidigare, men nu skulle vi vilja ge er några exempel på vad det är ni gör i er roll som fackelbärare för denna mycket komplexa galaktiska händelse, som involverar myriader av varelser på många nivåer av evolutionär utveckling.

Ni förstår, ni har planterat era rötter djupt ner i jorden påden här planeten ni kallar ert hem, och de första av dessa rötter sattes ner den allra första gången ni steg ner till denna värld i en mänsklig kropp. Er historia som människa går långt, långt tillbaka och varje gång ni återvände till denna planet förde ni med er en ny omgång energetisk information som var inkapslad och gömdes undan inne i den här planetens djupare skikt.

Detta kommer att låta mer än lite osannolikt för en del av er, men kom ihåg att ni aldrig har blivit begränsade av de fysiska gränserna hos er kropp, det är helt enkelt ett påhitt av er fantasi och det har alltid varit så. I eoner utförde ni denna viktiga del av ert arbete i hemlighet så att säga, och det omfattar er egen förmåga att medvetet knyta an till den verkliga anledningen till varför ni kom hit i första hand.

Och så återvände ni gång på gång och planterade era rötter ännu djupare, och varje gång bar det ni förde med er en viktig bit energetisk information, som var kopplad till det ni tidigare hade haft med er. Och bit för bit, del för del växte detta jordiska bibliotek till ett ofantligt underjordiskt nätverk av sammanlänkade sovande celler, alla liggande overksamma, redo att tas i fullt bruk när det var dags för dem att aktiveras.

Och nu håller dessa ljus på att närma sig en efter en, och börjar kristallisera en del av mänsklighetens miljö som ni ännu inte har upptäckt. Men även om ni fortfarande inte har märkt mycket av det inflytande det redan har börjat ha på er alla, kommer er förmåga att upptäcka det att fortsätta växa i snabb takt nu. Er roll som nav eller viktig kontaktpunkt kommer bara att växa i omfattning, eftersom ni kommer att vara de som kommer att kunna få tillgång till denna tidigare inaktiva information, och då kommer ni att noggrant undervisas i, precis hur man använder den till gagn för allas bästa. För denna skatt skall inte samlas på hög, den ska spridas vitt och brett på ett sätt som kommer att medföra en total förändring för var och ens liv som kommer i kontakt med den.

Ni är inte här för er egen skull som en enskild varelse, ni är här för att se till att kollektivet kan ha nytta av det här på ett sätt som kommer att medföra stora förändringar för hela mänskligheten. Vad ni gör som enskilda individer kommer att få konsekvenser som sträcker sig långt utanför det ni idag betraktar som er egen individuella energisfär.

För ni är inte längre bara en liten ljusbubbla på ett vidsträckt mörkt hav, nej ni har nu smält samman till en enorm skimrande sfär som omsluter hela jordklotet. Rötterna som ni har planterat en efter en, har också växt samman för att forma en enda struktur av energetiskt stöd, som kommer att bära er alla i en korg av flexibla men kraftiga grenar av ljus.

När ni går omkring på denna jord avfyrar ni en veritabel kaskad av gnistor som kommer att explodera i alla riktningar, och i sin tur antända nya gnistor närhelst de träffar på en annan del av detta enorma nätverk. Och precis som de signaler som färdas med ljusets hastighet i er hjärnas gångar, kommer er ”konversation”att flyga runt hela den här planeten i en aldrig tidigare skådad fart. Varenda dag kommer ni att sätta igång fler och fler av dessa upplysta reaktioner, och varje dag kommer ny information att förankras i detta ofantliga nätverk från Skapelsens yttre områden, genom er egen kropp.

För ni fungerar som en mellanhand, de som säkerställer att kommunikationen mellan er värld och resten av Skapelsen är friktionsfri, i ordet rätta bemärkelse. Och även om ni ibland kommer att känna er mindre inspirerade av allt som pågår, var medvetna om att ni på intet sätt fördröjer något, långt därifrån. För vid det här laget har ni alla blivit så skickliga på detta dynamiska sätt att kommunicera, och allt som krävs är att ni ska spetsa öronen och börja lyssna mer.

Ni förstår, ni hålls inte längre i mörker, så att säga. Faktum är att ni aldrig var det, men för att garantera säkerheten för varje individ och faktiskt hela denna operation, så har ni hållits omedvetna om det mesta fram till nu. Men nu kan ni börja lyssna så mycket ni vill, för trots allt spelar ni inte bara en viktig roll som kanal för hela denna oupphörliga kommunikation, ni lägger också mycket av er energi i den.

Ni är inte bara budbärare, ni är ocksåen del av budskapet. Vad ni kommer att finna, när ni börjar klara av att tona in till det hela, kommer att vara en mycket välbekant röst, rösten av den magnifika, mångdimensionella varelse som är ert verkliga jag, den som ni kanske trodde att ni hade tappat kontakten med, den som ni kanske hade glömt allt om. Men nu har tiden kommit för er att börja lyssna inåt för att ta reda på så mycket  mer om era egna rötter –i ordets rätta bemärkelse och på alla sätt.

 

Översättare Ulla Krogh –www.st-germain.se

Du gillar kanske också...