Aisha North, 21 februari 2015

Aisha North

En kort uppdatering av energierna

21 februari 2015

Som många av er har märkt, kommer den pågående sammanslagningen av de inre skikten som sker nu, att få många av er att notera hur de påverkar era system, och det med rätta. För som vi redan har sagt, kommer denna period att vara en massiv omvandling, där dessa inkommande energiprojektiler kommer interagera på ett mycket djupgående sätt med er egna energimässiga inställning, och som så, är kollapsen av intern splittring mot ett sammanhängande och betydligt mer flytande system än det tidigare splittrade, nu äntligen på väg. Så ni ser, detta (ibland spottande) hav av kaotiska tendenser till att förvränga  de faktiska händelserna, är inte något som är helt ogrundat, för även om ni alla är väl bevandrade i dessa återkommande perioder av energimässiga omvälvningar, kommer denna fortfarande att betraktas som en utöver den vanliga, om nu vanlig verkligen är ett ord som kan tas i bruk för något av dessa tillfällen. För som ni alla vet mer än väl i detta skedet, kommer varje steg ni tar bryta igenom de gränser som tidigare satts, och  låt oss bara säga att även i denna långa rad av extraordinära händelser, kommer den här säkerligen att synas i mängden.

Så återigen säger vi:  ni ska veta att allt är bra, även om så mycket inom er kanske skriker i protest, och även om ni ibland kanske känner er mer än lite skärmade från ert eget varande, än mindre från världen omkring er. För eftersom dessa sändebud av ljus fortsätter att samtala med era inre centra som styr dessa mycket komplexa processer, kommer det att vara som om hela ert kretskort kommer att torkas rent mer än en gång, och som så, kan känslan av att vara urkopplad på ett mycket påtagligt sätt bli vanligare för er alla vid mer än ett tillfälle. Hur som helst, vi vågar fortfarande gissa att ni kommer märka hur ni bokstavligen studsar tillbaka till full klarhet från ett ögonblick till nästa, då det kommer att vara som om den interna dimman försvinner tillräckligt mycket för er, att ni åtminstone får en liten glimt av storheten som nu blir helt avtäckt. Och när vi talar om storhet, är det inget annat än själva kärnan i er, den Stora Mästaren som har gömts inne i detta till synes oansenliga fordon av kött och ben, som från utsidan fortfarande mycket, definierar er som människor. Men nu, äger en verklig revolution rum, bokstavligen, under själva ytan på detta fordon, och vid det här laget, kommer er känsla av att vara människa bokstavligen bara vara lika djup som skinnet på er hud.

För från och med nu, och lite i taget, eller snarare, i ett tempo som är helt i överensstämmelse med ert egna inre arbete, kommer dessa inre hemligheter att avslöjas för er alla. Och då denna process av avtäckning kommer fortsätta att expandera i en ökande takt, kommer ni finna hur de tidigare fragmenten av ert inre jag börjar smälta ihop till ett sammanhängande fullt funktionsdugligt set, en komplex struktur som kommer att börja köra för fullt så snart ni är redo att ta det fulla steget över den gamla klyftan som fortfarande skiljer er från era egna inre värderingar.

Igen talar vi i invecklade termer, men det vi försöker förmedla är helt enkelt detta: det ni nu är på väg att bli är vad som hyllats under eoner, för ni börjar äntligen att slutföra processen med enandet, den process som ofta har profeterats, men som nu äntligen kommer att bli verklighet. Och så, då bit efter bit smälts samman till den stödjande struktur som för första gången kan bli fullt fungerande, kan ni känna rycket från något djupt inom er som börjar röra sig. För nu kommer det som legat vilande, att faktiskt börja få er att ta notis om det – eller snarare, om ER. För allt som börjar komma till liv nu, är delar av er, det finns inget inom er som är främmande på något sätt, eftersom allt ni kommer i kontakt med är helt enkelt en viktig bit av den enorma sammanslagningen som är ni i er helhet .

Så låt er själva komma till liv genom att tillåta de gamla delarna att smälta bort, och försök inte att hålla fast vid någon tillstymmelse av det kända, för det är bara ett fåfängt försök att hejda flödet av evolutionen som sker inom ramarna för er fysiska kropp samt inom ert sinne. För det är där de gamla idéerna om identiteten fortfarande föredrar att fortleva, men ni  ska inte längre uppehålla er inom dessa små och trånga begränsade rum. Istället måste ni ge er själva tillåtelse att kasta bort alla eventuella idéer om vilka ni egentligen är, och att tillåta den magi som verkligen är ni att komma ut i det fria. Det kan tyckas skrämmande för vissa av er, då begreppet om er egen storhet är en sak, och att bokstavligen komma ansikte mot ansikte med det, kan tyckas vara en uppgift som kommer att få många av er att bokstavligen stanna upp i era vägar, i tvekan.

Det ni kommer att se, kommer verkligen att vara bortom beskrivning, och som så, kommer det mänskliga sinnet fortfarande att vilja protestera och försumma själva idén om att omfamna något som är så långt ifrån vad det fortfarande ser ut som utifrån själva idealet av existens. Men eftersom det är en tillvaro baserad utifrån en liten lista med acceptanser som fortfarande används för att definiera mänskligheten, kommer detta bokstavligen att blåsa dörrarna av något som är så långt ifrån att vara normen, och det kommer att krävas en del hårt arbete för många av er att kliva förbi den gamla avgränsningen av vad ni tycker är riktigt eller ens troligt.

Så återigen säger vi, ni ska veta att det enda sättet att kliva över den linjen en gång för alla är att verkligen tillåta er själva att göra det. Och för att hitta modet att göra just det, måste ni kunna ansluta helt med ert väsens inre helgedom som kommer att berätta bortom all skugga av tvivel som ni kanske trollar fram, att det inte finns något sätt att detta inte kommer vara helt sanktionerat av DIG, den enda förnuftiga rösten som är tillämplig på denna resa. För svaret på denna strävan efter förnuft är en som bara kommer att finnas inom er, det är inte något som ni behöver få tillåtelse av någon annan för att uppleva, inte heller kan någon annan än ni själva att tillåta ER att ta detta steg. För detta steg måste tas, men det kan bara tas om ni säger JA med hela ert hjärta. När steget väl har tagits, finns det ingen återvändo, och som så kommer de ni brukade vara inte längre vara tillgängliga för er. Och så, det inre motståndet från de delar av er som vet att de kommer att bli föråldrade i det ögonblicksom det här beslutet slutligen tas, kommer fortfarande att försöka övertala er att hålla er borta från att göra det valet, eller förneka er själva även möjligheten att göra det. Och inte undra på, eftersom dessa delar av er har varit där som en slags ”livräddare” i många tidigare inkarnationer, när kallet till att stiga mer fullständigt in i ljuset nästan skulle innebära säker utplåning av de krafter som fortfarande var inställda på att hålla mänskligheten helt ifrån vetskapen om sin egen storhet.

Men nu har tiden kommit för er alla att öppna upp så brett som ni kan, och att tillåta det fullständiga  utbredandet av er inre storhet att kunna ske. Och som så, kommer det inte att finnas något utrymme för tvekan, utan bara för tillåtanden att låta ER ta all den plats ni verkligen behöver för att kunna  uppfylla denna strävan efter total omvandling av hela den här planeten. För vissa kan detta låta som ett recept för katastrof, då det för dem kommer att låta som en inbjudan att låta ert ego att blåsas upp till sådana proportioner, att det kommer finnas lite eller inget utrymme för andra, och allt som detta kommer att innebära, är en planet där ett litet antal människor kommer att tillskansa sig utrymme från alla andra. Men så är inte fallet här, för när vi talar om att ta upp plats, kommer det inte vara på bekostnad av andra. Snarare kommer detta att innebära att endast genom att tillåta er själva att fullt förkroppsliga ljuset som ni redan bär inom er kan ni hjälpa andra att se vägen framåt. Med andra ord, för att alla ni ska kunna bli de lysande exempel som bidrar till att visa resten av mänskligheten det enda möjliga vägen ut ur det skadliga kaos de har alla varit en del av att skapa, kan ni inte längre hålla er tillbaka. För bara när ni tillåter den inre storheten att kliva ut ur den lilla behållaren som den komprimerats inom, kan frisättningen av ert ljus hjälpa till att fria så många andra också.

Så återigen säger vi att ni ska tillåta er själva att bli det JAG ni är här för att VARA, och endast genom att låta den inre storheten komma fram, kommer denna fullbordan bli komplett. Och nu, kommer ni alla att föreläggas själva beslutet; är ni redo att gå upp i full blom, eller är ni ännu mer inställda på att stanna vilande lite längre, undangömda i den mörka lerjord där ni tålmodigt väntat på att få bli helt fullt levande igen under så lång tid? Beslutet är ert, men när det tas, är det ett som kommer att påverka ALLA. Så än en gång säger  vi: vet att ni inte är ett litet och obetydligt dammkorn i den vidsträckta Skapelsen, ni är i själva verket de som allt hänger på. För ni är alla förändringsmakarna, de som kom till den här planeten för att göra allt NYTT igen efter en lång, lång omväg in i de gamla och täta hörnen av mörker. Så tillåt ljuset som finns inom er att hjälpa er att bestämma, för återigen, det är bara ni som kan säga ja till ER. Resten av skapelsen har redan anammat den praktfullheten som är ert sanna jag, och det finns inget vi vill mer än att ni ska kunna göra samma sak.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...