Aisha North

Aisha North

En kort uppdatering av energierna

2 oktober 2014

 

 

Ni har vid det här laget tagit bort en hel del press på era axlar, mina kära, även om ni kanske tycker att det motsatta känns mer sant, så är så fallet. För då ni har tillåtit er själva att utöka denna expansion, så har ni tjänat till att lätta pressen från det gamla. För även om många av er tycker om att tänka att det är de inkommande energierna som bidrar till trycket så är det mer korrekt att säga att det är obalansen mellan de gamla och de nya som utgör trycket, och nu då ni har lyckats skapa ett utrymme som tillåter ett flöde mellan dem på ett mycket mer effektivt sätt så har ni också tillåtit er själva att gynnas av en bättre balans mellan ert nuvarande tillstånd och det kommande till en sådan grad att det känns lättare för er att gå igenom mellanrummet.

Låt oss förklara. Ni förstår denna gamla energikupé som ni har varit vana vid har vid det här laget reducerats till en mycket litet rum, inom en enorm struktur av liknande celler, liknande en hel del en bikaka som så ofta kommer fram som en bild för många av er, och med rätta, för ert eget personliga utrymme har blivit mycket mer klart definierat än tidigare. Detta kanske låter omvänt då så mycket av denna process handlar om att göra förbindelser på en allt djupare nivå. Men så är i själva verket fallet, för tidigare var ert eget personliga energiutrymme så fullt eller förorenat om ni så vill utav tätare energier, allt kommande från någonstans utanför det ni kan påverka. Vid det här laget har ni lyckats att rensa bort det mesta av detta och därför är ert eget personliga utrymme mycket mindre begränsat även om det tidvis kan förefalla mindre, men det är också ett resultat av denna pågående process av energiförändringar. För ni behöver bli bortkopplade från det gamla på ett sådant sätt att ert eget livskraftiga utrymme kan särskilja sig i kontrast mot allt runt omkring er, både för er egen skull och för vår. Kom ihåg att detta absolut är en kollektiv process, men som vi har nämnt vid många tidigare tillfällen, så är det också väldigt mycket en individuell process som innefattar era egna personliga behov avseende den form av energiomvälvningar som ni behöver för att göra er bättre förberedda för uppgifterna som ligger framför er. Så därför har en stor del av denna process handlat om att föra bort “oljud” då det gäller frekvenser som har stört er egen kanal, kanalen som behöver fungera optimalt från och med nu. Och därför har ni genomgått en rigorös om-programmering som har gjort det möjligt att föra bort allt det gamla skräpet, för att ge det ett bekant namn, och introduktionen av koder som kommer att göra det möjligt för resten av er existerande system att ta form.

Återigen, detta är en process som behövs genomgås stegvis, annars skulle ni inte ens kunna motstå er vibrationsspänning. För ni har absolut potential, mina kära, i all betydelse av ordet, men som ett viktigt krav för att ni skall kunna utföra detta arbete är att bokstavligen vara jordade inom denna fysiska behållare som ni för närvarande kallar hem, och ni behöver också skydd från ert eget kraftfält under tiden. Men nu har så mycket blivit uppklarat och ni har också lyckats att tillräckligt öppna er själva att till slut börja öppna hela förbindelsen till er egen atomiska kärna. Och ja, vi använder avsiktligt detta ord för detta har varit något som händer på en molekylär nivå – ett enormt frisläppande av energi som har lagrats inom er, i väntat på precis detta ögonblick skulle anlända. Och nu är ni redo att starta, redo att påbörja er uppstigning genom att starta upp detta krafthus som i sanning ni är, inneboende i varje fiber av er varelse, bokstavligen i ert DNA, i varje cell av er något i utseende missvisande fysiska kropp. För på utsidan ser ni inte ut mer än den genomsnittliga människan, en som bara kan hantera ett visst mått av slitage, men på insidan, börjar det verkliga ni att sippra fram, högst bokstavligen. Och därför kommer små explosioner av ljus gå av, en efter en, och de kommer i sin tur att tjäna till att tända en hel struktur av hopflätade reaktioner inom er fysiska kropp, alla med samma mål: att till sist frigöra hela er kraft – i ordets alla betydelser.

För vad ni går runt omkring i är inget annat än en mycket intelligent konstruktion av högsta förmåga, en mänsklig kropp som gjorts redo för att skapa en helt ny värld genom dess blotta närvaro på dessa stränder, och även dessa kroppsförändringar kommer att ske på en sådan skala att ni inte ens lan börja att förstå det vid denna nivå. För ni tror om er själva som ytterst begränsade, och ni tror också att ni är begränsade av detta fysiska fordon – tänk om. För så som vi tidigare har sagt så kommer denna kropp att bli er starkaste allierade under kommande tider, och ni två kommer att tillsammans skapa något som aldrig tidigare har skapats någonstans, och när vi säger det så är det inte begränsat till enbart er egen planet utan mycket, mycket bredare.

Så återigen så säger vi er att ta väl hand om denna kropp, och vet att den i sin tur kommer att hjälpa er att manifestera allt som ni drömmer om och mer. För allt som ni någonsin kommer att behöva finns inom räckhåll för er nu, både bokstavligen och energiskt, och nu så är allt som behövs att ni sträcker er längre och vidare än någonsin tidigare, inte bara i er fantasi, utan också i ert agerande. För då ni alla börjar att röra på er inom denna cell av energi som utgör ert eget personliga utrymme, så kommer ni att få hela bikupan att samstämma, och tillsammans så kommer vibrationerna ni sänder ut att tjänat till att väcka upp de sovande så att de också kan nå inom sig och starta upp sitt eget inre krafthus och förena sig med er.

Så håll öron och ögon öppna, som de säger, och vet att vad som än händer härnäst blir till ert gagn, för det kommer också att tjäna ert ljus utan att också minska avståndet mellan detta steg på energistegen och nästa steg till en sådan grad att ni kanske tar fler av dem med ett enda steg.

 

Översättning: Per Staffan , www.st-germain.se

Du gillar kanske också...