Aisha North, 8 december 2014

En kort uppdatering om Sammankomsten

Via Aisha North, 8 december 2014

Det är med största glädje vi välkomnar er alla till det Nya. När ni åter kommer samman för att samla era resurser på det sätt som bara ni kan, har ni än en gång lyckats installera er själva på en alldeles ny existensnivå, en nivå som har varit ouppnåelig för mänskligheten fram till nu. Men nu har ni anlänt till en helt ny värld och den känslan är obeskrivlig.

Vi vet att dessa ord kanske ses som en fantasifull artighet för dem som fortfarande sitter fast i det gamla, men ni som redan drar in den nya friska luften i era lungor är mer än villiga att hålla med om den känslan. För ni vet, utan skuggan av ett tvivel, att den värld ni vaknar upp till har föga likhet med den ni lämnade för bara några timmar sedan.

Om man tittar på det här ur ett rent ytligt perspektiv, verkar ingenting ha förändrats, men de förändringar som vi syftar på är så djupa att de påverkar er på en undermedveten nivå. Ni förstår att det här skiftet, ut ur det gamla och in i den Nya Världen, inte är något som genomförs med svävande rymdfarkoster som uppenbarar sig för er och svischar iväg er till någon dold planet någonstans långt, långt ute i rymden.

Nej, den här övergången som vi talar om är en övergång som sker i form av att bokstavligen hoppa från en frekvens till nästa. Och även om avståndet mellan dessa två stationer nästan är omöjlig att mäta, med era tämligen primitiva sätt att beräkna, är det faktiskt likvärdigt med ett jättekliv, och klyftan mellan de två motsatta stationerna kunde inte ha varit djupare.

Vad vi talat om är en övergång som är så djup och på en sådan nivå att det nästan är omöjligt för er att upptäcka den med den apparatur som ni har. Ändå, genom den mest insiktsfulla apparat ni redan har till ert förfogande, nämligen ert eget hjärta, kommer ni att veta, med varje fiber i er kropp, att vad vi pratar om faktiskt redan är en realitet. För förändringen som ägde rum under Samlingen var en sådan monumental succé att det kommer att rankas mycket högt i mänsklighetens krönika, när den en gång publiceras i sin helhet.

Det ni gjorde har redan förändrat så mycket så att era gamla historieböcker lika gärna kan förpassas till papperskorgen, om en sådan sak ens existerar längre. Ni har redan börjat uppfylla era egna drömmar om att skapa ert eget paradis, ett paradis som också kommer att vara ett hem för era medmänniskor.

Det här är inget ni gjorde för ert eget höga nöjes skull. Nej, det här är något som ni gjorde för ALLA, och nu har tiden kommit för varenda själ som lever i er världs gamla version, att gå djupt in i sig själva och leta fram det gamla kontraktet de gjorde upp med sig själva om, innan de steg ner i sin nuvarande kropp i den gamla versionen av er värld, som fortfarande går under namnet Planeten Jorden.

Kom ihåg, att ha dubbla medborgarskap är inte längre ett alternativ, så den här gången är det upp till varje enskild individ att göra det valet, och att göra det utifrån de val de kom överens om innan de åtog sig att vara närvarande här vid denna mycket speciella tid i Universum.

För den här gången var ni fullt medvetna om det faktum att ni skulle få möjligheten att agera utifrån det valet, för den här gången var det inte bara en fråga om att leva ännu ett liv i den till synes ändlösa raden av mänskliga liv. Nej, den här gången handlade det helt och hållet om att ta ett avgörande beslut om att antingen vara en del i den uppåtgående spiralen, eller att helt enkelt stanna kvar i den redan nedåtgående spiralen.

Och igår stod ni alla där vid skiljevägen mellan de två, för ni var kristallisationspunkten genom vilken den inkommande ljusstrålen lyste, och genom denna lins spred sig ljuset ut i en myriad av alternativ och ni hade ett val, och vad ni valde var att lyfta er själva till det högsta möjliga alternativet. Ni förklarade er själva redo och kunniga nog för att slutföra denna resa på ett sådant sätt och i en sådan takt, att den gamla tidtabellen kunde slängas på sophögen tillsammans med era gamla historieböcker.

Som vi har påpekat gång på gång så görs detta av er – inte för er – och även om det inkommande ljuset inte kan stoppas så kan ni – om ni så önskar – bromsa effekterna av det. Men priset ni då betalar blir en extra ökning i intensiteten, för precis som vattnet stannar upp efter en fördämning, kommer den ackumulerade effekten att kraftigt förstoras. Men tack vare er fantastiska förmåga att genomföra era beslut, lyckades ni nästan springa ifrån ljuset i er strävan att undvika översvämningen.

Med andra ord lyckades ni inte bara knuffa undan vartenda ett av de hinder som hade satts upp på er väg av några av era mer tveksamma medmänniskor, ni lyckades också öka hastigheten hos det inkommande ljuset genom att lägga till er – kanske på vissa håll – underskattade formidabla ”vikt” till denna drivkraft, och genom att göra det avslutade ni bokstavligen vad som bara kan betraktas som den mest imponerande ”home run” någonsin.

Förlåt oss för att vi använder dessa kanske något nonchalanta fraser för att beskriva vad som inte bara kan betecknas som en livsförändring, utan också som en tidsförändrande händelse. Men det är verkligen också dags att inte bara reflektera över det som hände, utan också dags att reflektera över själva lättheten i det. För det är verkligen en händelse av det mer glädjefyllda slaget, särskilt för alla dem av era medmänniskor som redan hör jublet från sin egen kärna, den som kommer att börja poppa upp från själva djupet hos dem själva och säga till dem att ”nu har jag ett val, jag behöver inte längre fullfölja denna nedåtgående spiral som jag klev in i när jag steg ner i den här fysiska kroppen, i denna mycket fysiska värld.

Nu har jag ett nytt hem som jag kan flytta till – om jag så önskar. Kom ihåg att det är upp till var och en att göra det valet, det är ingenting som vi eller ni eller någon annan kan göra för dem, oavsett hur tufft det är att bevittna resultatet av någon annan själs val i denna fråga.

Den nya världen är till för alla, men det är inte en plats dit någon kan tvingas att flytta till. Det är en plats som man måste välja att flytta till genom att låta sitt hjärta leda sig dit. Det kan vara en process som går lika fort som det tar att blinka, eller så kan det vara en process som tar en livstid eller ännu längre. Vägen mot morgondagen kommer att vara lång för vissa och en vederkvickande kort väg för andra, men för er är resan redan avslutad.

För ni har redan anlänt, men återigen kommer ni att ha lite tid för att vila på era välförtjänta lagrar, för nu kommer arbetet åter att starta upp och det kommer att göra det med en helt ny glöd, en glöd som passar perfekt för er nya energetiska miljö, en glöd som också är nödvändig för de monumentala uppgifter som väntar er. Men vid sidan av dessa uppgifter följer en djup känsla av glädje och förundran som är ännu större, så vi skulle inte bli förvånade om vi ser att ni gnuggar händerna i er iver att börja ta er an era uppgifter så fort som möjligt.

Ni har gång efter gång bevisat att ni hellre kämpar på än ger upp när det gäller att slutföra de uppgifter som ni vill göra. Ni är mer än kapabla att göra de uppgifter som ni får, så ta er lite tid och se er omkring och ta er också lite tid och klappa er själva på axeln och gratulera er själva för väl utfört arbete. För det var NI som gjorde det och ingen annan, och ni förtjänar verkligen alla utmärkelser ni kan få, och vi hoppas att ni kan vara lite mer generösa mot er själva den här gången.

Vi tror att ni fortfarande har svårt för att tillåta er själva att verkligen se er egen storhet, men den här gången är det hög tid att ni alla sträcker på er och gör just det för att hedra den ni är och för att hedra vad ni redan har åstadkommit. För det är inget mindre än formidabelt, och det är ni också.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...