SaLuSa, 12 december 2014

SaLuSa

12 december, 2014

Kanal: Mike Quinsey

Vilka spännande framtidsutsikter som ligger framför er, för ni kan med rätta se fram emot en tid av avslöjanden, och positiva indikationer på att de sedan länge efterlängtade förändringarna kommer till fullbordan. Vi förstår anledningarna till er försiktighet, och vi är säkra på att efter en tid så kommer ni inte att hysa några tvivel på att ni lämnar cykeln av den gamla Åldern bakom. Den har tagit slut och det finns ingen väg tillbaka för de bland de mörka krafterna som har stött den. Det kommer naturligtvis fortfarande att finnas hinder som måste övervinnas, men deras förmåga att hålla den kvar har kraftigt minskat. Ni kan förvänta er att de försöker att förhindra att nyheterna blir väl spridda, men det är av sådan vikt att vi inte kommer att låta det stoppas eller något komma emellan. Det kanske blir mindre problem, men ni kan vara säkra på att en underbar framtid är säkrad.

Tiden som är utvald för uttalandena har uppenbarligen valts med tanke på Julhelgen så att så många människor som möjligt kan nås. Familjer kan komma samman och diskutera implikationerna av de kommande Städerna av Ljus. Det bör åstadkomma ett stort upplyftande av folks förhoppningar inför och tro på framtiden. Era erfarenheter har noga följts sedan början av cykeln för cirka 26500 år sedan. Ni har guidats att följa en väg som skulle ge er de behövliga erfarenheterna för att påskynda er utveckling, och också möjligheter att höja er upp över de lägre energierna. Sluttiderna berodde alltid på ert val av riktning ni ville gå i och vi är glada att tillräckligt med själar av Ljuset har varit framgångsrika. De kanske inte har varit en majoritet, men deras förmåga att föra igenom Ljuset har varit tillräckligt för att övervinna de mörka energierna som skulle ha förstört dem och tagit full kontroll.

Efter att ofta ni har behövt stå upp för er övertygelse med mycket få bevis så har ni nu till slut något att backa upp er, och med tiden blir det än starkare. En del själar kommer fortfarande att finna det svårt att förstå betydelsen av vad som håller på att hända och kommer att fortsätta på sina gamla invanda vägar. Det är ok i och med att var och en av er måste följa sin egen intuition, och avgöra sin egen framtid. I själva verket kan ni inte välja att förflytta er länge in i Ljuset än era egna vibrationer tillåter. Ni måste därför låta andra definiera sina egna behov och väg att följa. Var säkra på att alla själar slutligen kommer att finna sig själva precis där de är ämnade att vara. Det kommer att låta dem gå framåt med deras egen utveckling på ett sätt som är lämpligt för deras förståelsenivå. På lång sikt kommer alla själar att höjas upp, då det i verkligheten inte finns någon tid, såsom ni uppfattar den. De högre nivåerna är inte bundna av tiden och själar kan föra sig framåt och bakåt inom den.

På Jorden kommer nyheterna om Ljusstäderna att orsaka stor uppståndelse och ge folket ett stort hopp inför framtiden för Mänskligheten. Fram tills nu så framtiden sett bister ut då kaoset föreföll att bli värre och med föga hopp om förändringar till det bättre. Som ni har upplevt så kan sluttiderna vara ganska så volatila då de gamla energierna spelas ut. Inget kommer dock att stoppa den fullständiga manifestationen av den Nya Åldern som redan har börjat. Vad som kommer att hända kommer att ge folk stort hopp inför framtiden, och många framsteg som ni har hört talas om kan snart bli en del av er verklighet. Även om ni har hållits tillbaka av de mörka så kvarstår faktum att era framsteg har fortsatt och nya uppfinningar har gjorts som väsentligt kommer att underlätta livet. ”Brist” kommer till slut att bli ett onödigt ord och det kommer en tid då fattigdom helt och hållet kommer att suddas ut. Hunger och brist på materiella behov som gör livet mer acceptabelt kommer inte längre att gälla, då det kommer att finnas gått om tillgångar av alla de nödvändiga tingen som kan omintetgöra det.

Mina Kära, vid det här laget bör ni ha en bra uppfattning om vart Mänskligheten är på väg, och det kompenserar för de många mindre acceptabla erfarenheterna som ni har haft. Allt har naturligtvis varit med hänsyn till er utveckling och har planerats från ett liv till det andra, så att ni har fortsatt att höja er upp och höjt era vibrationer. För de själar som inte har lyckats att göra det finns inga beskyllningar, utan bara fler tillfällen för att lyckas en annan gång. Som ni ofta har informerats så har ni alltid haft assistans och aldrig lämnats ensamma i ert kämpande. Det kan förefalla annorlunda, men var snälla och kom ihåg att vi kan ge er råd och arbeta med er, men den väg ni till slut väljer är ert beslut, och vilka skulle vi vara eller någon annan att blanda sig i era beslut.

En stor mängd karma har samlats på Jorden av de som tror på hämnd för handlingar som har begåtts emot dem. Det är i själva verket ett sätt som medför ytterligare karma, för inget uppnås i själva verket från sådana handlingar. Varje själ måste ställas inför sig själv och sina handlingar då det dödliga livet tar slut. Det är naturligtvis svårt att förbli passiv i en våldsam värld, men kom ihåg att ni hela tiden skapar er egen framtid. Om ni är en själ av Kärlek och Ljus som har nått nivån av en som kan uttrycka ”kärlek” under alla förhållanden då är ni absolut redo för er Uppstigning. Förtvivla dock ej då det finns många olika nivåer inom alla dimensioner, och så länge som ni lever ert liv baserat på att älska er nästa, så kommer ni att ha framgång och höja upp er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att kunna ge er goda nyheterna om Ljusstäderna. De har sakta manifesterat under en längre tid och det blir underbart att se dem när de så gör. De kommer att attrahera tusentals besökare, men vi misstänker att inledningsvis kommer deras uppsyn ”dummas ned” som ni kanske säger. Städerna är dock ganska stora och det kommer helt klart att finnas ett enormt intresse av dem. Auktoriteterna kommer inte tillåtas att blanda sig i och tillräckliga försiktighetsåtgärder kommer att sättas på plats för att ge dem fullt skydd. Var i Kärlek och Ljus och vet att ni är välsignade att närvara på Jorden vid en sådan viktig tid.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

You may also like...